De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie van schade naar aanleiding van agressie William Bertrand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie van schade naar aanleiding van agressie William Bertrand"— Transcript van de presentatie:

1 Preventie van schade naar aanleiding van agressie William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl

2 Programma  Introductie  Feiten en cijfers aard, omvang en gevolgen  Effectieve aanpak agressie en geweld  Ontwikkelingen Overheid 2

3 Iedere vorm van gedrag dat gericht is op het teweegbrengen van onlustgevoelens bij de medewerkers van een organisatie, dan wel op het doelbewust toebrengen van schade. Het gedrag kan gepaard gaan met geweld of geweldsdreiging. De agressie staat in relatie tot de functie of het functioneren van de organisatie waartegen het gericht is. Let op! Beleving van medewerkers verschilt Let op! De organisatie moet een norm stellen 3 Wat is agressie?

4 Verbale agressie  Schelden, schreeuwen, beledigen Bedreiging  Intimidatie Fysiek geweld  Beetpakken, duwen, spugen enz. 4 Vormen van agressie

5 Feiten en cijfers Persoonlijk te maken gehad met een of meerdere vormen van agressie en geweld: 66% Handhaving en toezicht (fysieke agressie 16%) 46% Bestuur 50% Buitendienst overig 66% Publieksdiensten 67% Verbale agressie 19% Bedreiging en intimidatie 14% Discriminatie 7% Fysiek geweld 5 Feiten en cijfers – Bron: Internetspiegel 2009

6 Feiten en cijfers (2) Agressie neemt toe met de stedelijkheid Verbaal (13% meer) Bedreiging/intimidatie (11% meer) Discriminatie (15% meer) 50% van de gemeentehandhavers bedreigd 15% werkplezier verminderd 5% vermijding contact met daders, locaties, gebieden 19% van bouwinspecteurs geeft aan vaker contact met agressor te vermijden 10% psychische stoornis & 20% drugs gerelateerd 6 Feiten en cijfers – Bron: Internetspiegel 2009

7 Agressie tegen bestuurders – (& Volksvertegenwoordigers)  Gijzeling wethouder gemeente Almelo  Ruiten ingegooid burgemeester gem. Meerssen  Brand gesticht woning burgemeester Urk  Raadslid Nederweert mishandeld door burger 2007 59 % van de burgemeesters 41 % van de raadsleden. 2008 69 % van de burgemeesters en wethouders 49 % van de gemeenteraadsleden

8 Gevolgen van agressie  Emotionele belasting, psychische gevolgen  Kwaliteit van dienstverlening  Gevolgschade, verzuim, verlet, fysieke schade  Integriteit publieke taak 8

9 Beleid  Visie en uitgangspunten  Relatie met kwaliteit van dienstverlening  Doelen  Verantwoordelijkheden Preventie  Risico's inventariseren en maatregelen treffen  Huisregels en gedragsregels 9 Antwoord op agressie Integrale aanpak

10 Adequaat reageren  Escalatie voorkomen  Handelingsinstructies (training) Afhandeling  Opvang en nazorg  Melden en registreren, acties/sancties, aangifte  Schade verhalen, evaluatie 10 Integrale aanpak van agressie

11 Voorbeelden  Acceptabel of onacceptabel?  Emotie mag  Irritatie, klagen, kritiek  Agressie mag niet Eenduidigheid is van belang 11 Emotie of agressie?

12 Wij accepteren geen agressie tegen medewerkers, leidinggevenden, raadsleden en bestuurders Wij hanteren een duidelijke norm die voor iedereen gelijk is Emotie mag, agressie niet Goed omgaan met emoties voorkomt agressie De veiligheid van onze medewerkers staat voorop Agressie mag niet lonen 12 Visie en uitgangspunten

13 Wij vangen onze medewerkers op Wij ondernemen binnen 48 uur actie naar de agressor Wij registreren agressie en geweld De organisatie doet altijd aangifte van bedreiging en fysiek geweld Wij verhalen altijd de schade op de veroorzaker 13 Visie en uitgangspunten

14 14 Preventie van agressie  Wat kan de medewerker doen om escalatie naar agressie te voorkomen?  Wat kan de organisatie doen om aanleidingen voor agressie zoveel mogelijk te voorkomen

15 Verbale agressie  Grens stellen Bedreiging  Grens stellen  Gesprek beëindigen, alarmeren Fysiek geweld  Afstand vergroten  Eigen veiligheid, alarmeren 15 Richtlijnen bij agressie

16 Draagvlak bestuur Visie en beleid vertalen naar praktijk Betrekken medewerkers en leidinggevenden Normenkader vaststellen Rol leidinggevende; integraal verantwoordelijk Vergroten meldingsbereidheid Laat zien dat maatregelen genomen worden Radarvertige.nl w.bertrand@radarvertige.nl Succesvolle aanpak


Download ppt "Preventie van schade naar aanleiding van agressie William Bertrand"

Verwante presentaties


Ads door Google