De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelijkwaardigheid en Brandbeveiligingsconcepten Een persoonlijke visie Mark Brouwer 13 December 2001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelijkwaardigheid en Brandbeveiligingsconcepten Een persoonlijke visie Mark Brouwer 13 December 2001."— Transcript van de presentatie:

1 Gelijkwaardigheid en Brandbeveiligingsconcepten Een persoonlijke visie Mark Brouwer 13 December 2001

2 Wijziging Bouwregelgeving 1-4-2002 brandmelders •Aanpassing eisen voor woningen en woongebouwenbrandmelders •Prestatie-eisen voor 8 nieuwe gebouwfuncties naast –wonen, kantoor- en logies –alle voorkomende gebouwfuncties nu geregeld?

3 Waarom is gelijkwaardigheid nodig? •Prestatie-eis sluit niet aan op een specifiek gebruik binnen de gebouwfunctie bv sportgebouw manege, sporthal, stadion, ijshal, zwembad •Ontwerpers ervaren bouwregelgeving als belemmerend •Innovatieve bouw moet mogelijk zijn

4 Onderwerpen: •Uitgangspunten brandveiligheid •Integrale veiligheid •Brandweerorganisatie •Relatie preventie - repressie •Brandbeveiligingsconcepten

5 Uitgangspunten voor Brandveiligheid •Kans op slachtoffers aanvaardbaar klein •Brand binnen aanvaardbare grenzen •Kans op milieuverontreiniging klein •Materiële schade in redelijke verhouding tot kosten deze te voorkomen

6 Uitgangspunten voor Brandveiligheid Brandveiligheid hangt af van drie factoren –kwaliteit van het gebouw •bouwkundig / installatietechnisch –gebruik van het gebouw •risico werkzaamheden / bezettingsgraad / organisatie –inzetmogelijkheden van hulpdiensten •bereikbaarheid / bluswatervoorziening / brandweerlift / droge stijgleiding

7 Integrale veiligheid: •Ketenbenadering –pro-actie gericht op structurele onveiligheid –preventie gericht op directe onveiligheid –preparatie gericht op voorbereiding –repressie gericht op inzet –nazorg gericht op herstel •Thematisch integraal.

8 Brandweerorganisatie: •Brandweerwet 1985 •Verordening brandweerzorg •Zorgnormen •Eerste uitruksterkte •Lokale verschillen

9 Relatie preventie - repressie: •Brand binnen 15 minuten ontdekt en gemeld •Ontruiming gedurende 15 minuten •Brandweer na 15 minuten ter plaatse •Redding en uitbreiding voorkomen •Brandmeester na 60 minuten –rookcompartimenten 30 minuten WRD –brandcompartimenten 60 minuten WBDBO

10 Relatie preventie - repressie •0 minuten » brand ontstaat •0 - 15 minuten » brand ontdekt /alarm •15 - 30 minuten » ontruiming / uitruk •30 - 60 minuten » redding / uitbreiding •60 minuten » brand meester

11 Brandbeveiligings concepten •Zijn kader voor regelgeving •Beschrijven filosofie van beveiliging •Statistische gegevens •Normatief brandverloop •NB: bevatten geen eisen!!!

12 Zelfredzame mensen •30

13 Met rooksluizen voor trap •+ 5 minuten ontruimingstijd •35

14 Rooksluizen + overdruk •+ 10 minuten ontruimingstijd 40

15 veiligheidstrappenhuis •+ 15 minuten ontruimingstijd 45

16 Met brandmelding + sprinkler

17 Toetsing gelijkwaardigheid: •Autonome gemeentelijke beslissing (B&W) –advies brandweer –objectieve afweging –secundaire belangen ook beoordelen •Waarde brandbeveiligingsconcepten –samenhang veiligheidsketen –filosofie / achtergrondinformatie

18 Veel toegepaste oplossingen •Branddetectie •Brandventilatie –Rook-/ warmteafvoer –Stuwdrukventilatie •Brandblussysteem

19 Tenslotte: •gelijkwaardige oplossingen: –JA, mits objectief aangetoond –NEE, indien doekje voor het bloeden •Wat niet kan, moet nog uitgevonden worden –zowel qua calamiteit, als –qua te realiseren oplossing.


Download ppt "Gelijkwaardigheid en Brandbeveiligingsconcepten Een persoonlijke visie Mark Brouwer 13 December 2001."

Verwante presentaties


Ads door Google