De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’
Definitie in kadernota 2004: Integrale veiligheid is het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers.

2 Veiligheidsketen: Door het cyclisch karakter van de veiligheidsketen wordt er meer naar samenwerking gezocht. Er moet rekening gehouden worden met alle schakels in de veiligheidsketen.

3 Proactie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, bijvoorbeeld de infrastructuur van een uitgaansbuurt beter indelen zodat er geen ‘donkere hoekjes’ zijn. Preventie is het voorkomen van oorzaken van onveiligheid en het beperken van de schadelijke gevolgen. Preparatie is de voorbereiding op het bestrijden van inbreuken, bijvoorbeeld inoefenen van rampenplannen. Repressie is de daadwerkelijke aanpak van de veiligheidsproblemen en hulpverlening in acute noodsituaties door inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. Nazorg is de zorg die besteed wordt om terug te keren naar de normale toestand. Hier besteed men aandacht aan het opvangen en begeleiden van slachtoffers alsook aan de vervolging, opsporing en begeleiding van daders

4 Preventiepiramide

5 De hiërarchische structuur van de piramide wijst erop dat werken aan de veiligheid een complex gebeuren is. De preventiepiramide vertrekt van de spanningslijn tussen curatie (probleemgerichtheid) en het algemeen welzijn. Hier kunnen we vijf verschillende niveaus aan koppelen. Hoe hoger we klimmen hoe meer probleemgericht de aanpak.

6 Een integraal veiligheidsbeleid is dus enkel mogelijk als men aandacht heeft voor alle niveaus.


Download ppt "Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’"

Verwante presentaties


Ads door Google