De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het proces van denkraam naar brandveiligheidsvoorzieningen en –maatregelen Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 22 OKTOBER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het proces van denkraam naar brandveiligheidsvoorzieningen en –maatregelen Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 22 OKTOBER."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het proces van denkraam naar brandveiligheidsvoorzieningen en –maatregelen Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 22 OKTOBER

2 22 Risicobeheersing Kerngedachte Sectorale insteek wringt met integrale noodzaak ‘Onveiligheid’ toelaten is veiligheid duiden Dwingen tot nadenken Koers van sectoraal  integraal van regelgericht  risicogericht preventie resultaat verbeteren

3 33 Risicobeheersing preventie resultaat verbeteren Hoe?

4 44 Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam & aanpak 1. Denkraam 2. Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht 3. Risicogerichte brandpreventie (FSE) 4. Voorzieningen en – maatregelen B: Kaders 5. Risico’s bij brand 6. Wettelijk kader en doelen brandpreventie 7. Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader 8. Brand en brandverloop C: Bijlagen A. Kenschets gebouwen B. Analysemodel vluchtveiligheid C. Casuïstiek van branden D. Literatuurlijst Reikwijdte: publieke brandveiligheid

5 55 Kenmerkenschema Brandgebeurtenissen- schema Input Hoofddoelen brandpreventie Output Voorz.en maatregelen Denkraam brandpreventie Kern: gevaar met risico’s centraal stellen

6 66 Hoofddoelen brandpreventie in gebouwen Het voorkomen van brand Het veilig vluchten bij brand (ontruimen / redden) Het beheersen van brand Het veilig en effectief optreden bij brand door interne hulpverleners en brandweer

7 77 Brand Mate brand- veiligheid Bouw- en installatie- techniek PsychonomieBrandfysica Bedrijfshulpverlening en brandweer Repressief scenario Vluchtscenario Brandscenario Kenmerkenschema Gebouw Mens Omgeving Interventie Kern

8 88 Ontstaan brand Ontdekken brand Automatische blussen AlarmerenMelden Opkomen Begidsen Redden Nazorg Ontruimen Blussen Inzetten Gebeurtenissenschema brand Gebeurtenissen - Ontstaan - Ontdekken - Alarmeren (intern) - Ontruimen /vluchten - Blussen (BHV/pers.) - Automatisch blussen - Melden - Opkomen brandweer - Inzetten brandweer - Redden brandweer - Blussen brandweer - Nazorg *) Begidsen is verdisconteerd in overige gebeurtenissen

9 99 Beveiligen is beinvloeden gebeurtenissen (in tijd) met behulp van voorzieningen en/of maatregelen Gebeurtenis Beveiligingsdoel Concretisering dmv voorzieningen en/of maatregelen

10 10 Van gebeurtenis naar beveiligingsdoel naar concretisering Gebeurtenissen - Ontstaan - Ontdekken - Alarmeren (intern) - Ontruimen /vluchten - Blussen (BHV/personeel) - Automatisch blussen - Melden - Opkomen - Inzetten - Redden - Blussen - Nazorg Beveiligingsdoelen - Het voorkomen - Het zo snel mogelijk ontdekken - Het zo snel mogelijk alarmen - Het tijdig ontruimen /vluchten - Het blussen van een beginnende brand (BHV/personeel) - Het zo snel mogelijk automatisch blussen - Het zo snel mogelijk melden aan meldkamer - Interventie brandweer. opkomen (zo snel mogelijk). inzetten (zo snel veilig en effectief mogelijk). redden (zo snel mogelijk). blussen (zo snel en effectief mogelijk) - Nazorg (zo snel en adequaat mogelijk)

11 11 Beveiligen is beinvloeden gebeurtenissen (in tijd) met behulp van voorzieningen en/of maatregelen Noodzaakt fasering -> mogelijkheid voor analyse Gebeurtenis Beveiligingsdoel Concretisering dmv voorzieningen en/of maatregelen

12 12 Voorbeeld van fasering in tijd ‘bepaald’ Verdeling ‘bepaald’ brandverloop in fasen (dealen in tijd) 15 0 Opmerking: De gegeven tijden zijn uiterste tijden en niet doelstellend. enz, enz 30 60 Ontdekkingstijd en alarmeringstijd Ontdekkingstijd en meldtijd Ontvluchtings- ontruimingstijd Interventietijd brandweer MinutenBRANDWEERBHV

13 13 Fasering woningbouw Minuten Ontdekkingstijd en meldtijd Ontdekkingstijd en alarmeringstijd Interventietijd brandweer Ontruimingstijd 60 30 15 0 B : Woningen en woongebouwen Ontvluchtings- tijd:1 minuut A : Eengezinswoningen en woningen in flatgebouw (appartementen ) 3

14 14 Van gebeurtenis naar beveiligingsdoel naar concretisering Figuur.., Schematische weergave ‘ van gebeurtenis naar beveiligingsdoel ’ Beveiligingsdoelen - Het voorkomen - Het zo snel mogelijk ontdekken - Het ….enz Concretisering Voorbeelden toepassing van: - onbrandbare materialen - situering gebouw - enz - automatische brandmeldinst. - gebruik brandmeldinst. - enz Analyse Analyse: Koppelen ‘bepaald’ brandverloop (met fasering) aan de prestatie van beoogde voorziening of maatregel

15 15 Concretisering clusteren in 7 aandachtsgebieden Concretisering Voorbeelden toepassing van: - onbrandbare materialen - situering gebouw - enz - automatische brandmeldinst. - gebruik brandmeldinst - enz - enz Aandachtsgebieden Omgeving Bouwkunde Installatietechniek Inventaris Gebruik Bedrijfshulpverl. Brandweer Omgevingskenmerken Gebouwkenmerken Interventieskenmerken Aandachtspunt: menselijk gedrag

16 16 opkomsttijd inzettijd red- en blustijd melden van brand interventietijd brandweer Uit preventief oogpunt geen vastgesteld voorschot nemen op een repressieve prestatie (een repressief succes)

17 17 Brandbeveiligingsvoorzieningen en maatregelen Analyse Analyse op basis van vigerende wettelijke regelingen van bouwen en brandweerzorg. Resultaat: Overzicht met aandachtspunten in 4-tal risicogroepen Formulering aandachtspunten is kwalitatief en in termen van behoren Regelgericht -> beveiligingsopties zijn geeigend en gangbaar Voorziet in integraliteit Referentiekader voor andersoortige oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld risicogerichte (FSE-oplossingen)

18 18 2.1 Het voorkomen van brand Groep 1: zelfredzaamutiliteitsgebouwen Groep 2: zelfredzaam, slapen /utiliteitsgebouwen Groep 3: niet zelfredzaam, slapenutiliteitsgebouwen Groep 4: zelfredzaam, slapenwoongebouwen en woningen Nadere typering van beveiligingsdoel: Bij het voorkomen van brand gaat het erom de kans op brand te reduceren (kansreductie). Omgeving behoren De situering en de vorm van een gebouw behoren zodanig te zijn dat optimale (sociale) controle mogelijk is om brandstichting te voorkomen. behoort De afstand tussen gebouwen onderling behoort zodanig te zijn dat tengevolge van een brand in het ene gebouw geen brand ontstaat in een ander gebouw. Bouwkunde behoort De mate van brandbaarheid van de toegepaste constructieonderdelen behoort zodanig te worden beperkt dat de kans op brandvoortplanting, gelet op de bestemming van de ruimte waarin deze constructieonderdelen worden toegepast, voldoende klein is. Materiaal toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een rookkanaal enz, enz, Brandbeveiligings- voorzieningen & maatregelen op hoofdlijnen Aandachtsgebieden: -Omgeving -Bouwkunde -Installatietechniek -Inventaris -Gebruik -Bedrijfshulpverlening -Brandweer Als voorbeeld: 2.1 Het voorkomen van brand

19 19 Context - gebouwen zijn er niet voor de brandveiligheid - zero risk bestaat niet Brandveiligheidsbalans Beveiligingsdoel: Het zo snel mogelijk automatisch blussen van brand omgeving bouwkunde instal.techniek inventaris gebruik bhv brandweer mate van brandveiligheid gedrag mensen

20 20 DANK tot zo ver


Download ppt "1 Het proces van denkraam naar brandveiligheidsvoorzieningen en –maatregelen Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 22 OKTOBER."

Verwante presentaties


Ads door Google