De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(José Gavilán) DRAAGVLAK VOOR GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT BIJ LV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(José Gavilán) DRAAGVLAK VOOR GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT BIJ LV."— Transcript van de presentatie:

1 (José Gavilán) DRAAGVLAK VOOR GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT BIJ LV

2 22 Draagvlak voor gelijke kansen en diversiteit bij LV Wat is het? Hoe is het tot stand gekomen? / Wie zijn de sleutelfiguren? Wat zijn de resultaten?

3 33 Draagvlak voor gelijke kansen en diversiteit bij LV Wat is het? # initiatieven (opgenomen in diversiteitsplan) - filmpje “De Vlaamse overheid gaat voor kleur” - artikels in (personeelsblad LV) - gebarenkring - project “in de kijker” - netwerkgroep “allochtonen” - intranetsite diversiteit

4 44 Initiatieven: filmpje “De Vlaamse overheid gaat voor kleur”

5 55 Initiatieven: artikels (personeelsblad LV)

6 66 Initiatieven: Gebarenkring

7 77

8 88 Initiatieven: project “in de kijker”

9 99

10 10 Initiatieven: Netwerkgroep “allochtonen” Doelstellingen: - Ervaringen uitwisselen - Opinie van allochtone personeelsleden op het gevoerde diversiteitsbeleid verzamelen - Feedback geven aan de interne werkgroep diversiteit teneinde evt verbeteringen aan het diversiteitsbeleid te brengen

11 11 Initiatieven: Netwerkgroep “allochtonen” Voorstellen van acties : (in grote mate nog te realiseren) - organisatie van ontmoetingsmomenten met toeleiders (5/3/2013) - deelname aan jobbeurzen en organisatie van info-dagen “werken bij VO” - werken aan het draagvlak bij leidinggevenden, onder het personeel: * een schotel van een bepaald land in de kijker te zetten (i.s.m. catering); * een multiculturele kookworkshop tijdens de middag; * organisatie van een reismarkt; * filmvertoning onder de middag; * speeddating rond diversiteit; * aanleren van woordjes in andere talen cfr. lessen gebarentaal; *...

12 12 Initiatieven: intranetsite diversiteit

13 13 Initiatieven: intranetsite diversiteit

14 14 Hoe is het tot stand gekomen? / sleutelfiguren Leidinggevenden: Jules Van Liefferinge en Noel Van Ginderachter Emancipatieambtenaren LV Leden van de werkgroep diversiteit Belangrijk: ruimte voor initiatief

15 15 Hoe is het tot stand gekomen? / sleutelfiguren Steun leidinggevenden!

16 16 Resultaten Feedback / informatie ! bv. 40% van de leden van de netwerkgroep was niet op de hoogte van de registratie Filmpjes Kansen om thema in afdelingsvergadering(en) te bespreken Artikels Nog te realiseren acties

17 17 Draagvlak voor gelijke kansen en diversiteit bij LV Vragen ?


Download ppt "(José Gavilán) DRAAGVLAK VOOR GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT BIJ LV."

Verwante presentaties


Ads door Google