De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012
Gerda J. Bouma, NVBR / Brandweer Nederland Projectgroep Bluswater

2 Status en gebruik nieuwe handreiking
2 delen: Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

3 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit 2003

4 Actualisatie - waarom? Bluswaterbehoefte in overeenstemming met praktijk Onderbouwing hoeveelheid bluswater in relatie tot: scenario inzettactiek voorzieningen

5 Inhoud Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij standaard inzet
Bereikbaarheid incidentlocaties en bluswatervoorzieningen Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en praktijkervaring Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en inzetprocedures

6 Scenario’s ingedeeld in 3 groepen:
Woningen Utiliteitsgebouwen Ongevallen met gevaarlijke stoffen en transport Per scenario subcategorieën

7 Bereikbaarheid Openbare weg Stroomwegen Verblijfsgebieden Opstelplaats
Via niet-openbare weg Speciale situaties: natuurgebieden en transportwegen (auto(snel)weg, spoor)

8 Behandeld in Handreiking
Inzetstrategie hoge druk, lage druk offensief, defensief debiet en transportafstand Definitie primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening

9 Inzetstrategie Afstand 1e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter Strategisch gekozen brandkraan

10 50 m. 150 m. 100 m. 100 m. 200 m. 200 m.

11 40 m. 200 m.

12 Primaire bluswatervoorziening
Operationeel binnen 3 minuten Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 1 uur Brandkranen of alternatieve voorzieningen

13 Secundaire bluswatervoorziening
Operationeel binnen half uur Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 4 uur Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min

14 Tertiaire bluswatervoorziening
Operationeel binnen 1 uur Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer onbeperkt Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min

15

16 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

17 Kader Handreiking om per gemeente of per veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen Bluswatervoorziening en bereikbaarheid in bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot: Specifieke risico’s Mogelijkheden repressieve organisatie

18 Kader Verminderde beschikbaarheid van bluswater
Verminderde beschikbaarheid van brandkranen Leidt tot: Consequenties voor te hanteren inzetstrategie brandweer

19 Inzetstrategieën: Standaardinzet Alternatieve inzetstrategie
Anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater Blussing slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen

20 Standaardinzetstrategie
Inzetstrategie doorgaans door brandweer gebruikt Vuistregels en praktijkervaring Aanpassing definities primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen

21 Alternatieve inzetstrategie met anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater
Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer Wat is minimale hoeveelheid bluswater waarbij realistische inzet nog mogelijk is Consequenties voor brandbestrijdingsprotocollen

22 Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
Afstand 1e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter Strategisch gekozen brandkraan Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over grotere afstanden op te bouwen

23 Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding Tankautospuit primaire bluswatervoorziening Drenthe Zeeland

24 Alternatieve inzetstrategie - blussing is slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch Doel brand voorkomen of beheersbaar houden, waardoor nog minder bluswater benodigd Bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, mensen redden zichzelf

25 Brandpreventieve maatregelen:
Onbrandbare materialen in bouw Onbrandbare materialen in inrichting BLEVE-resistente coating Voorlichting Toezicht en handhaving

26 Brandpreventieve maatregelen > wettelijk
Compartimentering (Woning)sprinklers Rook- en warmteafvoerinstallaties BHV-organisatie Rookmelders Brandmeldinstallatie

27 Implicatie consequenties brandbestrijdingsprotocollen
Aan de orde bij elke alternatieve inzetstrategie Meest bij inzet “voorkant” veiligheidsketen Uitwerking op alarmering - , uitruk – en inzetprocedures Consequenties opleiden, trainen en oefenen Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke maatregelen

28

29 Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Vragen uit het veld


Download ppt "Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google