De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 Gerda J. Bouma, NVBR / Brandweer Nederland Projectgroep Bluswater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 Gerda J. Bouma, NVBR / Brandweer Nederland Projectgroep Bluswater."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 Gerda J. Bouma, NVBR / Brandweer Nederland Projectgroep Bluswater

2 Status en gebruik nieuwe handreiking 2 delen: • Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid • Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

3 Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid • Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uit 2003

4 Actualisatie - waarom? •Bluswaterbehoefte in overeenstemming met praktijk •Onderbouwing hoeveelheid bluswater in relatie tot: –scenario –inzettactiek –voorzieningen

5 Inhoud • Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij standaard inzet • Bereikbaarheid incidentlocaties en bluswatervoorzieningen – Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en praktijkervaring – Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en inzetprocedures

6 Scenario’s ingedeeld in 3 groepen: • Woningen • Utiliteitsgebouwen • Ongevallen met gevaarlijke stoffen en transport • Per scenario subcategorieën

7 Bereikbaarheid •Openbare weg •Stroomwegen •Verblijfsgebieden •Opstelplaats •Via niet-openbare weg •Speciale situaties: natuurgebieden en transportwegen (auto(snel)weg, spoor)

8 Behandeld in Handreiking •Inzetstrategie –hoge druk, lage druk –offensief, defensief –debiet en transportafstand •Definitie primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening

9 Inzetstrategie • Afstand 1 e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter • Strategisch gekozen brandkraan

10 200 m. 100 m. 50 m.150 m.

11 200 m. 40 m.

12 Primaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen 3 minuten – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 1 uur – Brandkranen of alternatieve voorzieningen

13 Secundaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen half uur – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer voor > 4 uur – Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min

14 Tertiaire bluswatervoorziening – Operationeel binnen 1 uur – Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer onbeperkt – Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min

15

16 Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid

17 Kader • Handreiking om per gemeente of per veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen • Bluswatervoorziening en bereikbaarheid in bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot: – Specifieke risico’s – Mogelijkheden repressieve organisatie

18 Kader • Verminderde beschikbaarheid van bluswater • Verminderde beschikbaarheid van brandkranen Leidt tot: • Consequenties voor te hanteren inzetstrategie brandweer

19 Inzetstrategieën: • Standaardinzet • Alternatieve inzetstrategie – Anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater • Alternatieve inzetstrategie – Blussing slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen

20 Standaardinzetstrategie • Inzetstrategie doorgaans door brandweer gebruikt • Vuistregels en praktijkervaring • Aanpassing definities primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen

21 Alternatieve inzetstrategie met anticipatie verminderde beschikbaarheid bluswater • Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer • Wat is minimale hoeveelheid bluswater waarbij realistische inzet nog mogelijk is • Consequenties voor brandbestrijdingsprotocollen

22 Consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Afstand 1 e bluswatervoorziening tot opstelplaats 40 – 100 meter • Strategisch gekozen brandkraan • Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over grotere afstanden op te bouwen

23 Consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding • Tankautospuit primaire bluswatervoorziening • Drenthe • Zeeland

24 Alternatieve inzetstrategie - blussing is slechts een van de maatregelen om branduitbreiding te voorkomen • Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen • Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch • Doel brand voorkomen of beheersbaar houden, waardoor nog minder bluswater benodigd • Bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, mensen redden zichzelf

25 Brandpreventieve maatregelen: • Onbrandbare materialen in bouw • Onbrandbare materialen in inrichting • BLEVE-resistente coating • Voorlichting • Toezicht en handhaving

26 Brandpreventieve maatregelen > wettelijk • Compartimentering • (Woning)sprinklers • Rook- en warmteafvoerinstallaties • BHV-organisatie • Rookmelders • Brandmeldinstallatie

27 Implicatie consequenties brandbestrijdingsprotocollen • Aan de orde bij elke alternatieve inzetstrategie • Meest bij inzet “voorkant” veiligheidsketen • Uitwerking op alarmering -, uitruk – en inzetprocedures • Consequenties opleiden, trainen en oefenen • Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke maatregelen

28

29 Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid Vragen uit het veld


Download ppt "Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2012 Gerda J. Bouma, NVBR / Brandweer Nederland Projectgroep Bluswater."

Verwante presentaties


Ads door Google