De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen"— Transcript van de presentatie:

1 Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen

2 Indeling Netwerken Aanleiding onderzoek Onderzoeksdoelstelling
Huidige totstandkoming bluswatervoorziening Knelpunten Beoordeling bluswatervoorzieningen Alternatieve bluswatervoorzieningen Aanbevelingen

3 netwerken Leden van de pilot: Externe partijen Gemeente Groningen
Hydron Midden-Nederland Waterschap Vallei en Eem Beuker Tauw Advin Zuid-Oost Waterblock DHV Waterway TNO Externe partijen Brandweer Zwolle Aqua + Gemeente Ede Waterleidingbedrijf Groningen Wetsus

4 Aanleiding onderzoek Slechte drinkwater kwaliteit
Onvoldoende bluswater

5 Figuur 1,kranten koppen over problemen bluswatervoorziening, Bron: Aqua +

6 Doel van het onderzoek Knelpunten opsporen Aanbevelingen op knelpunten
Alternatieve systemen in kaart brengen Beoordelen alternatieve systemen

7 Huidige totstandkoming bluswatervoorziening
Ontwerpfase Uitvoeringsfase Beheersfase

8 Ontwerpfase Bluswatervoorziening Ontwerp waterleidingnet/brandkranen
Controleren ontwerp Verlenen vergunning Afspraken kosten

9 Beheersfase Onderhoud kan worden uitgevoerd door: Aannemer
Waterleidingbedrijf Gemeente

10 Knelpunten Overleg betrokken partijen Toekomstige bedrijven onbekend
Onbekendheid alternatieven Slechte waterkwaliteit

11 Criteria Investeringskosten Exploitatie kosten Waterkwaliteit
Onderhoudsgevoelig Betrouwbaarheid Bereikbaarheid Geschiktheid aanvalsfase

12 aanvalsfase Primair Secundair Tertiair

13 Systeem: Criteria: Investerings kosten Exploitatie kosten Water kwaliteit Onderhoud gevoelig Betrouwbaar Bereikbaar Geschiktheid aanvalsfase Totaal Bron Warmte koude opslag +/- ++ Primair 3,0 Wrk leiding + -- 2,1 Buffer in gebouw - 2,5 Infiltratie + buffer 2,0 Open water Secundair 2,8 Tertiair Systeem CBV Bluswaterriool 1,6 Geboorde put Waterleiding

14 Beoordeling ++ (4) = zeer goed + (3) = goed +/- (2) = matig
- (1) = slecht -- (0) = zeer slecht

15 Systeem: Criteria: Investerings kosten Exploitatie kosten Water kwaliteit Onderhoud gevoelig Betrouwbaar Bereikbaar Geschiktheid aanvalsfase Totaal Bron Warmte koude opslag +/- ++ Primair 3,0 Wrk leiding + -- 2,1 Buffer in gebouw - 2,5 Infiltratie + buffer 2,0 Open water Secundair 2,8 Tertiair Systeem CBV Bluswaterriool 1,6 Geboorde put Waterleiding

16 Warmte koude opslag Figuur 2. Warmte koude opslag bron:

17 Buffer/infiltratie systeem

18 Centrale Bluswatervoorziening

19 Aanbevelingen Meer overleg betrokken partijen
- Maatschappelijk meest voordelig - Afspraken onderhoud - Afspraken kosten Gebruik onze tabel !


Download ppt "Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen"

Verwante presentaties


Ads door Google