De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen. Indeling  Netwerken  Aanleiding onderzoek  Onderzoeksdoelstelling  Huidige totstandkoming bluswatervoorziening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen. Indeling  Netwerken  Aanleiding onderzoek  Onderzoeksdoelstelling  Huidige totstandkoming bluswatervoorziening."— Transcript van de presentatie:

1 Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen

2 Indeling  Netwerken  Aanleiding onderzoek  Onderzoeksdoelstelling  Huidige totstandkoming bluswatervoorziening  Knelpunten  Beoordeling bluswatervoorzieningen  Alternatieve bluswatervoorzieningen  Aanbevelingen

3 netwerken Leden van de pilot:  Gemeente Groningen  Hydron Midden-Nederland  Waterschap Vallei en Eem  Beuker  Tauw  Advin Zuid-Oost  Waterblock  DHV  Waterway  TNO  Externe partijen  Brandweer Zwolle  Aqua +  Gemeente Ede  Waterleidingbedrijf Groningen  Wetsus

4 Aanleiding onderzoek  Slechte drinkwater kwaliteit  Onvoldoende bluswater

5 Figuur 1,kranten koppen over problemen bluswatervoorziening, Bron: Aqua +

6 Doel van het onderzoek  Knelpunten opsporen  Aanbevelingen op knelpunten  Alternatieve systemen in kaart brengen  Beoordelen alternatieve systemen

7 Huidige totstandkoming bluswatervoorziening  Ontwerpfase  Uitvoeringsfase  Beheersfase

8 Ontwerpfase  Bluswatervoorziening  Ontwerp waterleidingnet/brandkranen  Controleren ontwerp  Verlenen vergunning  Afspraken kosten

9 Beheersfase  Onderhoud kan worden uitgevoerd door:  Aannemer  Waterleidingbedrijf  Gemeente

10 Knelpunten  Overleg betrokken partijen  Toekomstige bedrijven onbekend  Onbekendheid alternatieven  Slechte waterkwaliteit

11 Criteria  Investeringskosten  Exploitatie kosten  Waterkwaliteit  Onderhoudsgevoelig  Betrouwbaarheid  Bereikbaarheid  Geschiktheid aanvalsfase

12 aanvalsfase  Primair  Secundair  Tertiair

13 Systeem: Criteria: Investerings kosten Exploitatie kosten Water kwaliteit Onderhoud gevoelig BetrouwbaarBereikbaarGeschiktheid aanvalsfase Totaal BronWarmte koude opslag +/- +++/-++ Primair3,0 Wrk leiding+/-+ ++--Primair2,1 Buffer in gebouw +/- - ++ Primair2,5 Infiltratie + buffer +/-- - ++Primair2,0 Open water++ +/-+ Secundair2,8 Tertiair SysteemCBV+/- - ++ Primair2,5 Bluswaterriool+---+/- Secundair1,6 Geboorde put--+-+++Primair2,1 Waterleiding+--- ++ Primair2,0

14 Beoordeling  ++ (4) = zeer goed  + (3) = goed  +/- (2) = matig  - (1) = slecht  -- (0) = zeer slecht

15 Systeem: Criteria: Investerings kosten Exploitatie kosten Water kwaliteit Onderhoud gevoelig Betrouw baar BereikbaarGeschiktheid aanvalsfase Totaal BronWarmte koude opslag +/- +++/-++ Primair3,0 Wrk leiding+/-+ ++--Primair2,1 Buffer in gebouw +/- - ++ Primair2,5 Infiltratie + buffer +/-- - ++Primair2,0 Open water++ +/-+ Secundair2,8 Tertiair SysteemCBV+/- - ++ Primair2,5 Bluswaterriool+---+/- Secundair1,6 Geboorde put--+-+++Primair2,1 Waterleiding+--- ++ Primair2,0

16 Warmte koude opslag Figuur 2. Warmte koude opslag bron: www.energiebureaulimburg.nl

17 Buffer/infiltratie systeem

18 Centrale Bluswatervoorziening

19 Aanbevelingen  Meer overleg betrokken partijen - Maatschappelijk meest voordelig - Maatschappelijk meest voordelig - Afspraken onderhoud - Afspraken onderhoud - Afspraken kosten - Afspraken kosten  Gebruik onze tabel !


Download ppt "Bluswatervoorzieningen op bedrijventerreinen. Indeling  Netwerken  Aanleiding onderzoek  Onderzoeksdoelstelling  Huidige totstandkoming bluswatervoorziening."

Verwante presentaties


Ads door Google