De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO Basistoezicht Welzijn op het Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO Basistoezicht Welzijn op het Werk."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO Basistoezicht Welzijn op het Werk

2 Personalia • Johan Ledegen • Burgerlijk Bouwkundig ingenieur • Europees Brandweeringenieur • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg • Basistoezicht Welzijn op het Werk • Ernest Blerotstraat 1 – 1000 Brussel • johan.ledegen@werk.belgie.be

3 Wettelijk kader van het Welzijn op het Werk - Wet op het Welzijn op het werk van 4 augustus 1996 - Uitvoeringsbesluiten CODEX ( + omzetting Europese richtlijnen ) - Rest : A.R.A.B. en A.R.E.I. (uitstervend tegen ??)

4 WELZIJN OP HET WERK • Welzijnswet : accenten • Dynamisch risicobeheersingsysteem * inspiratie : management * domeinen * inhoud * instrumenten * actoren

5 Dynamisch risicobeheersingsysteem : toepassing van het principe • Uitwerking • Programmatie • Uitvoering • Evaluatie

6 Dynamisch risicobeheersingsysteem : domeinen * Welzijn :* Niveaus : - veiligheid- volledige organisatie - gezondheid- werkposten - psychosociale factoren- werknemer - ergonomie - industriële hygiëne - verfraaiing - leefmilieu

7 Welzijnswet : accenten : Het Welzijnsbeleid • Bestrijding van de risico’s aan de bron • Aanpassing van het werk aan de mens • Vervangingsplicht : gevaar minimaal • Voorrang van collectieve op individuele bescherming

8 Dynamisch risicobeheersingsysteem : risicoanalyse - maatregelen • Risicoanalyse : - Identificatie van de gevaren - Vaststelling van de risico’s - Evaluatie van de risico’s • Maatregelen : - Domeinen - Prioriteiten

9 Dynamisch risicobeheersingsysteem : instrumenten : het globaal preventieplan • Risicoanalyse • Preventiemaatregelen • Prioriteiten • Activiteiten en opdrachten • Middelen • Aanpassing van het plan • Evaluatiecriteria

10 Dynamisch risicobeheersingsysteem : instrumenten : het globaal preventieplan PlannenDoen CorrigerenEvalueren Etc. Na 5j. Begin : jaar 0

11 Dynamisch risicobeheersingsysteem : instrumenten : het jaarlijks actieplan • Prioritaire doelstellingen • Middelen en methodes • Betrokken personen - Opdrachten - Verplichtingen - Middelen

12 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren • Werkgever • Hiërarchische lijn • Werknemers (geldt ook voor leerlingen die zich voorbereiden op hun latere beroep !!) • Diensten voor Preventie en Bescherming

13 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : de hiërarchische lijn • Meewerken aan het systeem • Adviezen en voorstellen • Onderzoeken van ongevallen en incidenten • Controle van arbeidsmiddelen, beschermings- middelen en gevaarlijke producten • Advies inwinnen van preventiediensten • Controle op werkverdeling • Toezicht op naleving van instructies

14 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : werknemers : het Comité voor Preventie en Bescherming : opdrachten (1) • Welzijnswet : adviezen en voorstellen • Nieuwe technologieën • Externe diensten voor technische controle • Diensten (wet op de arbeidsongevallen) • Ergonomie • Organisatie van de werkplaats (vb mindervaliden)

15 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : werknemers : het Comité voor Preventie en Bescherming : opdrachten (2) • Arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen • Bevordering, informatie, opleiding • Preventiediensten : stimuleren en opvolgen • Onderzoek van klachten • Medewerking verlenen aan inspectiediensten • Afvaardigingen (bezoek werkplaatsen, ongevallen, inspecteurs)

16 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : de Preventiediensten • Welzijnswet : - accent op de interne dienst - organisatie // comité - advies op het hoogste niveau - externe diensten als complementair • Opdrachten : - adviezen over alle materies die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid

17 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : werknemers : comité PBW : verplichtingen van de werkgever • Informatie verstrekken : - documentatie - leefmilieu - arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen - risico’s en maatregelen - standpunten • gevolg adviezen : motivatieplicht • “aanplakborden” : aanstippen problemen

18 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : externe preventiediensten * Risicobeheersing* Medisch toezicht - veiligheidsingenieur - arbeidsgeneesheer - bedrijfshygiënist - ergonoom - psycho-sociale factoren

19 “Aansprakelijkheid” bij uitbesteding van technisch onderhoud Aansprakelijkheid geen synoniem vanverantwoordelijkheid : - verantwoordelijkheid => strafrecht => inspectie - aansprakelijkheid => burgerlijk recht => verzekering Vergelijk met de Franse terminologie : responsabilité pénale = strafrechtelijke verantwoordelijkheid responsabilité civile = burgerlijke aansprakelijkheid

20 Verantwoordelijkheid van eigenaar, huurder en exploitant Indien opdrachtgever => contract met onderhoudsfirma Wettelijke verplichtingen : • Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk III : wederzijds overleg en coördinatie tussen eigen werknemers in gebouw en onderhoudspersoneel • Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk IV : werken met derden => verplichtingen van werkgever in gebouw van tewerkstelling : - informatie aan onderhoudspersoneel + toezicht op instructies ; - coördinatie en samenwerking tussen beide firma’s

21 Verplichtingen van werkgever van onderhoudsfirma : - informatie aan plaats van tewerkstelling i.v.m. risico’s - meewerken aan coördinatie en samenwerking Werkgever van plaats van tewerkstelling moet : - firma’s weigeren die niet voldoen ; - contract afsluiten met onderhoudsfirma ( verplichtingen inzake welzijn van eigen werknemers, maatregelen te nemen in geval van niet-naleving) ; - ingeval van ingebrekestelling : zelf maatregelen nemen om situatie te regulariseren op kosten van firma * Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk V : meerdere firma’s => tijdelijke en mobiele => aanstellen coördinator


Download ppt "Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO Basistoezicht Welzijn op het Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google