De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO"— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO
Basistoezicht Welzijn op het Werk

2 Personalia Johan Ledegen Burgerlijk Bouwkundig ingenieur
Europees Brandweeringenieur Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Basistoezicht Welzijn op het Werk Ernest Blerotstraat 1 – Brussel

3 Wettelijk kader van het Welzijn op het Werk
Wet op het Welzijn op het werk van 4 augustus 1996 Uitvoeringsbesluiten CODEX ( + omzetting Europese richtlijnen ) - Rest : A.R.A.B. en A.R.E.I. (uitstervend tegen ??)

4 WELZIJN OP HET WERK Welzijnswet : accenten
Dynamisch risicobeheersingsysteem * inspiratie : management * domeinen * inhoud * instrumenten * actoren

5 Dynamisch risicobeheersingsysteem : toepassing van het principe
Uitwerking Programmatie Uitvoering Evaluatie

6 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
domeinen * Welzijn : * Niveaus : veiligheid - volledige organisatie gezondheid - werkposten psychosociale factoren - werknemer ergonomie industriële hygiëne verfraaiing leefmilieu

7 Welzijnswet : accenten :
Het Welzijnsbeleid Bestrijding van de risico’s aan de bron Aanpassing van het werk aan de mens Vervangingsplicht : gevaar minimaal Voorrang van collectieve op individuele bescherming

8 Dynamisch risicobeheersingsysteem : risicoanalyse - maatregelen
- Identificatie van de gevaren - Vaststelling van de risico’s - Evaluatie van de risico’s Maatregelen : Domeinen - Prioriteiten

9 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
instrumenten : het globaal preventieplan Risicoanalyse Preventiemaatregelen Prioriteiten Activiteiten en opdrachten Middelen Aanpassing van het plan Evaluatiecriteria

10 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
instrumenten : het globaal preventieplan Etc. Na 5j. Plannen Doen Corrigeren Evalueren Begin : jaar 0

11 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
instrumenten : het jaarlijks actieplan Prioritaire doelstellingen Middelen en methodes Betrokken personen - Opdrachten - Verplichtingen - Middelen

12 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
actoren Werkgever Hiërarchische lijn Werknemers (geldt ook voor leerlingen die zich voorbereiden op hun latere beroep !!) Diensten voor Preventie en Bescherming

13 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : de hiërarchische lijn
Meewerken aan het systeem Adviezen en voorstellen Onderzoeken van ongevallen en incidenten Controle van arbeidsmiddelen, beschermings- middelen en gevaarlijke producten Advies inwinnen van preventiediensten Controle op werkverdeling Toezicht op naleving van instructies

14 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
actoren : werknemers : het Comité voor Preventie en Bescherming : opdrachten (1) Welzijnswet : adviezen en voorstellen Nieuwe technologieën Externe diensten voor technische controle Diensten (wet op de arbeidsongevallen) Ergonomie Organisatie van de werkplaats (vb mindervaliden)

15 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
actoren : werknemers : het Comité voor Preventie en Bescherming : opdrachten (2) Arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen Bevordering, informatie, opleiding Preventiediensten : stimuleren en opvolgen Onderzoek van klachten Medewerking verlenen aan inspectiediensten Afvaardigingen (bezoek werkplaatsen, ongevallen, inspecteurs)

16 Dynamisch risicobeheersingsysteem : actoren : de Preventiediensten
Welzijnswet : - accent op de interne dienst - organisatie // comité - advies op het hoogste niveau - externe diensten als complementair Opdrachten : - adviezen over alle materies die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid

17 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
actoren : werknemers : comité PBW : verplichtingen van de werkgever Informatie verstrekken : - documentatie - leefmilieu - arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen - risico’s en maatregelen - standpunten gevolg adviezen : motivatieplicht “aanplakborden” : aanstippen problemen

18 Dynamisch risicobeheersingsysteem :
actoren : externe preventiediensten * Risicobeheersing * Medisch toezicht - veiligheidsingenieur - arbeidsgeneesheer - bedrijfshygiënist - ergonoom - psycho-sociale factoren

19 “Aansprakelijkheid” bij uitbesteding van technisch onderhoud
Aansprakelijkheid geen synoniem vanverantwoordelijkheid : verantwoordelijkheid => strafrecht => inspectie aansprakelijkheid => burgerlijk recht => verzekering Vergelijk met de Franse terminologie : responsabilité pénale = strafrechtelijke verantwoordelijkheid responsabilité civile = burgerlijke aansprakelijkheid

20 Verantwoordelijkheid van eigenaar, huurder en exploitant
Indien opdrachtgever => contract met onderhoudsfirma Wettelijke verplichtingen : Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk III : wederzijds overleg en coördinatie tussen eigen werknemers in gebouw en onderhoudspersoneel Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk IV : werken met derden => verplichtingen van werkgever in gebouw van tewerkstelling : informatie aan onderhoudspersoneel + toezicht op instructies ; coördinatie en samenwerking tussen beide firma’s

21 Verplichtingen van werkgever van onderhoudsfirma :
informatie aan plaats van tewerkstelling i.v.m. risico’s meewerken aan coördinatie en samenwerking Werkgever van plaats van tewerkstelling moet : firma’s weigeren die niet voldoen ; contract afsluiten met onderhoudsfirma ( verplichtingen inzake welzijn van eigen werknemers, maatregelen te nemen in geval van niet-naleving) ; ingeval van ingebrekestelling : zelf maatregelen nemen om situatie te regulariseren op kosten van firma * Wet Welzijn op het Werk hoofdstuk V : meerdere firma’s => tijdelijke en mobiele => aanstellen coördinator


Download ppt "Welzijn op het werk Johan Ledegen Ingenieur – attaché F.O.D. WASO"

Verwante presentaties


Ads door Google