De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ing. Kristien De Poorter 28 maart 2013 Kennisdag 2013 - Gent WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ing. Kristien De Poorter 28 maart 2013 Kennisdag 2013 - Gent WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan."— Transcript van de presentatie:

1 Ing. Kristien De Poorter 28 maart 2013 Kennisdag 2013 - Gent WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan

2 Overzicht Welzijn? Wetgeving + Verantwoordelijkheden Globaal preventieplan / Jaaractieplan Doelstellingen / Acties Toolboxmeeting Workshop

3 Doel Waarom deze Workshop Informeren Vanuit de verschillende onderwerpen het thema verder uitwerken

4 Wetgeving ARAB  1946,1947 Veiligheidswetgeving  1952 betr. gezondheid en veiligheid van de werknemers Nieuw kader: Welzijnswet van 4 augustus 1996 ARAB Codex Welzijn KB “Risicobeheersing” van 27/03/98 Planmatige aanpak preventie Dynamisch risico-beheerssyteem met betrekking op diverse domeinen

5 Domeinen preventie Welzijn heeft betrekking op 7 domeinen Arbeidsveiligheid; Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk  arbeidsgeneeskunde; Ergonomie; Arbeidshygiëne; Verfraaiing van de werkplaatsen; Psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk - de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, invloed van ….

6 Wetgeving ARAB AREI CODEX welzijn op het werk VLAREM Omzendbrieven Arbeidsreglement agentschap

7 Wetgeving Betrokken partijen: Werkgever Lijnmanagement (Hiërarchische lijn) Preventieadviseur Werknemer FOD WASO

8 Wetgeving Werkgever Voeren van preventiebeleid Op basis van alle domeinen Treffen van maatregelen Aanpassen van maatregelen Instaan voor een welzijnsbeleid Structurele planmatige aanpak  dynamisch risicobeheersingsysteem Uitstippelen van algemeen beleid Instructies geven aan het leidinggevend personeel over uitvoering van het beleid Volledige eindverantwoordelijkheid

9 Wetgeving Leidinggevende Taken van de leidinggevenden Voorstellen en adviezen formuleren Ongevallen en incidenten Tijdig advies inwinnen Organiseren van controles Arbeidsmiddelen CBM’s, PBM’s, gebruikte stoffen Taken Waken over de naleving van de instructies Organiseren van toolboxmeeting werknemers de inlichtingen goed begrijpen en in praktijk brengen?

10 Wetgeving Werknemer Meewerken aan beleid De werknemers hebben de verplichting mee te werken aan de uitbouw van het beleid van de werkgever. Taken De werknemer moet zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en van de andere betrokkenen De werknemer moet overeenkomstig zijn opleiding en ervaring: Machines juist gebruiken PBM’s juist gebruiken Veiligheidsmaatregelen niet uitschakelen Werkgever en Preventiedienst  verwittigen van gevaar: melding van incidenten Bijstand verlenen om veiligheid te verbeteren

11 Globaal PreventiePlan KB 27/03/1998 Risicobeheersing Globlaal preventieplan Resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, evalueren van de risico’s Preventiemaatregelen Doelstellingen Middelen: organisatorisch, materieel en financieel Evaluatie elk jaar Ondersteuning vanuit GDPB

12 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013 Arbeidsongevallen Betere melding Meer kwalitatieve gegevens Preventiemaatregelen Doorstroming! Arbeidsmiddelen Evaluatie instructie Verdere communicatie

13 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013 Interne noodplannen voor de districten en werkhuizen Intern noodplan Evacuatieoefening Hoe, wanneer, …. EHBO ? Voldoende EHBO helpers? Organisatie infosessies voor geïnteresseerden ? Inhoud ?

14 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013 Persoonlijke beschermingsmiddelen / Werkkledij Inventarisatie problemen Wijze van levering Wijze van vervanging Onderhoud van de werkkledij Specifieke PBM’s

15 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013 Inspecties op de pechstrook Goede en veilige uitvoeringsmethode voor inspectietaken Opmaken dienstorder Communicatie

16 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013 Arbeidsgeneeskunde Laag en hoogspanningsinstallaties Keuren! Verhelpen van opmerkingen Voor 2014  2017 Nieuwe acties  GPP

17 Toolboxmeeting Wat? Toolbox = gereedschapskist Definitie Een toolboxmeeting is een korte bijeenkomst van de leidinggevende met een groep uitvoerende medewerkers. Het thema is een bepaald veiligheidsaspect in het algemeen of van een bepaalde taak of in het kader van een (bijna) ongeval.

18 Toolboxmeeting Praktijk Eenvoudig Gestructureerd Vast moment Participatief Agenda meebepalen door de betrokkenen Aandacht voor het verslag en de feedback

19 Toolboxmeeting Communiceren ≠ informeren Geen voorleesuurtje Een discussiemoment met diverse standpunten LG  wenst te bereiken WN  hun eigen inbreng  Hun eigen ervaring LG  gesprek modereren

20 Toolboxmeeting Praktijk Structuur Kort een beetje wetgeving Toepassing hiervan binnen AWV Risico’s Aandachtspunten Reacties Focus Specifieke situaties binnen AWV

21 De eigenlijke Workshop 3 onderwerpen worden uitgewerkt In bijlage vindt u een korte toelichting van de thema’s In een nieuw toegevoegde slide kunt u de opmerkingen vanuit de workshop terugvinden.

22 Workshop Arbeidsongevallen  Claire AO Wat doen? Hoe aanpakken? Welke lessen? Communicatie naar eventuele betrokkenen

23 Workshop - lessen Contactpersonen zitten in vlimpers Maar is dit overal gekend? Preventiemaatregelen Worden niet doorgegeven Het is aangewezen dat iedereen gesensibiliseerd worden Het wordt onderschat wat de mensen dienen te doen De instructiekaarten dienen geactualiseerd te worden Hoe omgaan met de weinige info van de 1° dag na het ongeval Fiche aanpassen en minder plaatsgeven voor vrije tekst, maar voorgedefinieerde taken voorzien.

24 Workshop Arbeidsmiddelen  Frederik Aankoop van het arbeidsmiddel Wat dient gedaan worden? Is de instructie duidelijk? Wat zijn de verdere stappen mbt communicatie

25 Workshop - lessen Procedure is gekend Auto is geen arbeidsmiddel! Formulieren zouden liefst vereenvoudigd worden Instructie wordt niet gevolgd bij de centrale diensten Toolboxmeetings worden gedaan, maar door de leveranciers Wat bij nieuwe werknemers? Categorie 2 duurt lang ? Zijn de AM op de markt dat niet OK?

26 Workshop Interne noodplannen voor de districten en werkhuizen  Jeroen Intern noodplan  wordt uitgewerkt in AWV doelstelling Evacuatieoefening Brand in een districtsgebouw Hoe gebeurt de evacuatie? Wie wordt gecontacteerd? Welke lessen kunnen er getrokken worden?

27 Workshop - lessen De leidinggevende heeft zich niet goed georganiseerd Er was geen intern noodplan aanwezig Wat gebeurt er met niet-aangemelde personen Aanwezigheid van gevaarlijke producten Wat, waar en hoeveel? Hoe omgaan met asbest van het gebouw? Communicatie naar de pers  pers op afstand houden Maar wel op deskundige wijze inlichten


Download ppt "Ing. Kristien De Poorter 28 maart 2013 Kennisdag 2013 - Gent WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan."

Verwante presentaties


Ads door Google