De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achter de Schermen van … De Zoo 1 april 2009. Met als thema: Onthaalbeleid in al zijn aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achter de Schermen van … De Zoo 1 april 2009. Met als thema: Onthaalbeleid in al zijn aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 Achter de Schermen van … De Zoo 1 april 2009

2 Met als thema: Onthaalbeleid in al zijn aspecten

3 Programma 10uWettelijke onthaalverplichtingen van de werkgever: toelichting door Sociare 10u30Het onthaalbeleid van de Zoo, door Johan Poplemon, human resources manager KMDA 10u45Ervaringsuitwisseling (gemodereerd) 11u45Bezoek achter de schermen 12u30Broodjeslunch – netwerking 13u30Einde

4 Wettelijke onthaalverplichtingen van de werkgever Een korte toelichting

5 Bent u verplicht een onthaalbeleid te organiseren?

6 Basiswetgeving Art. 20 °6 van de Arbeidsovereenkomstenwet: “Elke werkgever is verplicht de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemer en van de jeugdige werknemers in het bijzonder.”

7 Concreet: basiswetgeving  Cao nr. 22 betreffende onthaal en de aanpassing van de werknemers in de organisatie  KB welzijn op het werk van 27 maart 1998 (gewijzigd door KB van 25 april 2007)

8 Verplichtingen 1)Het onthaal organiseren van elke beginnende werknemer 2)Een ervaren werknemer aanduiden om elke beginnende werknemer te begeleiden 3)Een document tekenen dat aantoont dat de nodige informatie en instructies gegeven werden over het welzijn op het werk

9 9 Bijscholingssessie Sluiten van een arbeidsovereenkomst (ao)

10 Onthaalperiode Aanwerving Eerste contacten Dag indiensttreding

11 1)Organisatie van onthaal Hoe?  de gepaste maatregelen (minstens verstrekken van bepaalde informatie) Door wie?  Lid van de hiërarchische lijn of werkgever zelf

12 1)Welke informatie moet worden verstrekt?  Arbeidsvoorwaarden  Bedrijvigheid en structuur van de organisatie  Rol binnen de organisatie  Collectieve voorzieningen op niveau van de organisatie en de bedrijfstak  schriftelijk, aangevuld met mondelinge toelichting

13 1) Wanneer moet deze informatie worden verschaft? Op verschillende momenten:  Bij aanwerving  Op eerste werkdag  Tijdens de onthaalperiode (enkel voor werkgevers met meer dan 20 wn’s)  Zie checklist

14 2)Begeleiding door ervaren werknemer De wet bepaalt niets over de duur of de intensiteit van de begeleiding DUS vrij in te vullen

15 3)Document betreffende onthaal en begeleiding nieuwe werknemers Wat? Document waaruit blijkt dat voldoende inlichtingen en instructies werden verstrekt aan de nieuwe werknemer (zie model) Door wie? Diegene die instaat voor de organisatie van het onthaal  bijgehouden door preventieadviseur

16 Wat met sociaal overleg? Ondernemingsraad: voorafgaande inlichting en raadpleging over voorgenomen maatregelen CPBW: uitwerking van onthaalmaatregelen op het vlak van het welzijn op het werk Syndicale afvaardiging: organiseren van het syndicaal onthaal


Download ppt "Achter de Schermen van … De Zoo 1 april 2009. Met als thema: Onthaalbeleid in al zijn aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google