De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s Voor in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s Voor in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s Voor in de praktijk

2 INHOUD Doel Opzet Besluit Literatuur Bijlage A

3 1. DOEL SOBANE-strategie = screening, observatie, analyse en expertise
risico’s vermijden; risico’s die niet vermeden kunnen worden, evalueren; risico’s aan de bron bestrijden; het werk aanpassen aan de mens.

4 2. OPZET gebaseerd op een aantal basisprincipes waaruit verschillende niveaus in de strategie voorgesteld worden. Het opstellen van een beleid voor risicobeheersing vraagt participatief overleg. De preventieadviseur is de motor of bewaker van het totale proces van risicobeheersing. Welzijn op het werk betekent multidisciplinariteit

5 Basisprincipes Complement ariteit van de kennis over welzijn en werksituatie, naargelang functie.

6 Schematische voorstelling van de verschillende niveaus in de SOBANE-strategie.

7 3. Besluit De SOBANE-strategie wil een dynamisch risicomanagementbeleid voorstellen. de samenwerking tussen werknemers, management, interne en externe deskundigen coördineren sneller en efficiënt tot preventie te komen Uiteindelijk blijft de werkgever volledig verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid. noodzakelijk van de expert/coördinator die het participatieve proces bewaakt.

8 4. Literatuur Council Directive 89/391, European Union.
Malchaire J. SOBANE strategie en opsporingsgids, Brussel: FOD WASO, 2007, 109 pp. European Agency for Safety and Health at Work. Priorities for occupational Safety and Health in the EU-25, 2006, 36 pp. Dul J, Neumann WP. Ergonomics contributions to company strategies ( pdf050909_Ergo.pdf, 30/12/2005).

9 5. BIJLAGE A De Déparis-gids 8, 9 Déparis (dépistage participatif des risques, participatieve screening van risico’s), het hulpmiddel van het screeningsniveau, volgt de criteria die in het vorige deel beschreven worden. De screeningslijst bestaat uit een systematische review van de arbeidsomstandigheden door de werknemers en hun directe leidinggevende. Hierbij moet erkend worden dat deze review niet voldoende is voor een totale risicoanalyse, aangezien de werknemer zelf meestal niet getraind is in het opmerken van alle risico’s ten opzichte van welzijn op het werk. Het aanvullend bezoek van de werkplek door een gekwalificeerde persoon kan dit tekort oplossen. Volgende rubrieken worden vermeld voor de dochtergids ‘verzorging: rusthuizen’: (1) lokalen en werkzones; (2) organisatie van het werk; (3) arbeidsongevallen; (4) elektrische risico’s en brandgevaar; (5) bedieningsmiddelen en signalen; (6) materiaal, handgereedschap, machines; (7) werkhoudingen; (8) krachtinspanningen en goederenbehandeling; (9) verlichting; (10) lawaai; (11) luchthygiëne; (12) thermische omgevingsfactoren; (13) autonomie en individuele verantwoordelijkheden; (14) werkinhoud; (15) tijdsdruk; (16) arbeidsverhoudingen tussen werknemers en hiërarchische lijn; (17) psychosociale belasting. Elke rubriek bestaat uit aanbevelingen die geformuleerd worden met betrekking tot een optimale situatie. Tevens is in de tabel ruimte gelaten waar de coördinator kan noteren wat zou moeten gebeuren om deze optimale situatie te bereiken. Onderaan de tabel wordt dan weergegeven of een gedetailleerde studie nodig is (observatie- of analyseniveau) om mogelijke problemen en oplossingen verder te onderzoeken. De rubriek werkhoudingen wordt als voorbeeld gegeven.


Download ppt "Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s Voor in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google