De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 21 Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval? Het gevaar zit in een klein hoekje Grote oorzaken … kleine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 21 Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval? Het gevaar zit in een klein hoekje Grote oorzaken … kleine."— Transcript van de presentatie:

1 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 21 Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval? Het gevaar zit in een klein hoekje Grote oorzaken … kleine gevolgen Kleine oorzaken … grote gevolgen

2 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 22 Onveilige situatie ? Voorbeeld 1 oei

3 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 23 Hoe krijgen we het voor elkaar !

4 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 24

5 5 Risico – kans en effect Risico Risico is: een ongewenste gebeurtenis met… Kans op: het risico dat die ongewenste gebeurtenis optreedt Effect het gevolg van die ongewenste gebeurtenis En wat is nu Gevaar? Risico = Kans X Effect

6 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 26 Definitie (bijna-) ongeval Ongeval: ongewilde gebeurtenis met schade of letsel als gevolg Bijna-ongeval: ongewilde gebeurtenis met kans op schade of letsel als gevolg

7 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 27 IJsbergtheorie 1 DODELIJK ONGELUK 30 ERNSTIG LETSEL 300 VERZUIM ONGEVAL 3000 LICHTE- SCHADE- ONGEVALLEN 30.000 BIJNA-ONGEVALLEN GEVAARLIJKE HANDELINGEN OF SITUATIES Deze worden wel gemeld Deze blijven onbekend! Moet wel boven water komen

8 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 28 Risico / gevaar en te nemen maatregelen GEVAAR? NEEM METEEN MAATREGELEN: welke? 1. BRONMAATREGEL 2. AFSCHERMEN: mens van bron 3. Collectieve maatregel 4. Beschermingsmiddel (verstrekken/toepassen) 5. Hygiëne Voorlichting / instructie Welke gevaren zijn er zo al bij u op het werk ?

9 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 29 Risico bestrijding door: 1.Bronaanpak Het principe: er mag geen risico op het werk zijn! En dat is praktisch onhaalbaar! 2. Beperking overdracht - blootstellingsduur beperken - verminderen van de bron 3. Beschermen van de mens - Collectieve maatregelen: Bron van de mens afscheiden - Individuele maatregelen: Persoonlijke Beschermingsmiddelen

10 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 210 Voorbeelden van maatregelen •Bronbestrijding: –vervangen verven met oplosmiddelen door verven op waterdragende basis –gevaar wegnemen –alleen wordt gevaar bedwongen! •Scheiden mens bron –bouwen aparte spuit- cabine –goede railing bij steiger •Collectieve maatregel: –blootstellingsduur verkorten –taakroulatie bij risicovol werk •(Persoonlijke) bescher- mingsmiddelen –Vele middelen, maar….. gevaar bijft wel bestaan.. alleen effect wordt minder •(Persoonlijke) hygiëne

11 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 211 Oorzaken bij ontstaan van ongevallen •Directe oorzaken •Onveilige handeling of onveilige situatie dus oorzaken die kort voor het ongeval op de werkplek beïnvloed kunnen worden •Indirecte oorzaken •Basis oorzaken Welke zijn deze?

12 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 212 Oorzaken – gevolg model De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek- organisatie, omgevings- factoren: (20%) De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek- organisatie, omgevings- factoren: (20%) Bijna- ongeval, Incident Ongeval Bijna- ongeval, Incident Ongeval Letsel Persoonlijk leed Schade Verlies Letsel Persoonlijk leed Schade Verlies Gevaren OorzakenGevolgen Melden, registreren, onderzoeken erietsaandoenerietsaandoen

13 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 213 Preventietechnieken De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek-organisatie, omgevings-factoren: (20%) De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek-organisatie, omgevings-factoren: (20%) • Vakbekwaamheid: ook op veiligheid • Bewust zijn van (schijn-)onveiligheid • Orde en netheid • Goede afspraken, etc. • Juiste en goede arbeidsmiddelen • Juiste hulpmiddelen • Goed onderhoud, etc. • Doelmatige werkinstructies • Doelmatige afspraken • Doorlopende voorlichting en instructies • Toezicht, handhaving, orde en netheid, etc. • Veilige opstelling machines • Goed arbobeleid, goede leiding, etc.

14 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 214 Domino-theorie als er ééntje omvalt……………………… Laten we met z’n allen er de schouders onder zetten en aan veilig werken werken.

15 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 215 Onveilige handelingen en situaties ontstaan door: •Mens  directe oorzaak •Middelen en techniek  indirecte •Omgeving  basis •Organisatie  basis Preventie door bedrijf en werknemer HOE ?

16 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 216 Grote oorzaken? Kleine gevolgen? of: Kleine oorzaken? Grote gevolgen? Grote kans ….. kleine gevolgen! Bijvoorbeeld op een bouwplaats: overal liggen losse stenen, buizen etc. Er is hier een grote kans dat iemand struikelt of zich ergens aan schaaft. Kleine kans……grote gevolgen! Als er in een besloten ruimte gewerkt moet worden, worden er tal van veiligheidsmaatregelen vooraf én tijdens het werk genomen. Ontstaat er toch een explosieve situatie, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Maar dat de situatie kan optreden is klein. Grote kans……grote gevolgen! Het is natuurlijk duidelijk, dat dit te allen tijde voorkomen moet worden.

17 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 217 Veiligheid is subjectief, is wel beïnvloedbaar, IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S maar zeker NIET: Vraag je eens af wat dit betekent voor jou inhoud?

18 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 218 Want, een ‘ongeluk’ zit in een klein hoekje Ik heb geen helm nodig. Ik blijf toch niet lang.

19 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 219 Risicobeoordelingsmodel HEB HEBHEB Herkennen Evalueren Beheersen Wat herkennen? Gevaren! Risico’s! Gedragingen ! Hoe beheersen? Maar DURF ook: ERKEN GEVAREN ! Nu de opgave: Jacht op risico’s

20 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 220 Welke:  onveilige handelingen  onveilige situaties  bijna-ongevallen zijn bij jullie bekend in jullie dagelijkse werkzaamheden? •Onveilige handelingen situaties •  •(Bijna-) ongevallen incidenten • 

21 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 221 Handelen na (bijna-) ongeval Ongeacht ‘geen gevolgen’ : ALTIJD melden! Reden: in de toekomst vermijden van ongevallen Geen reden: toewijzen van een ‘schuldige’. BHV-organisatie op peil hebben: • op werkplek: • EHBO-trommel • Communicatie • BHV-er • Afspraken weten • in de organisatie: • voldoende opgeleide BHV-ers hebben • BHV-procedure • Voorlichting, oefeningen

22 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 222

23 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 223

24 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 224

25 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 225

26 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 226 Zo was die opgesteld

27 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 227 Zo had het moeten zijn


Download ppt "NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 21 Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval? Het gevaar zit in een klein hoekje Grote oorzaken … kleine."

Verwante presentaties


Ads door Google