De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving Trillingen C.J. Dietvorst Arbeidsinspectie Vakgroep Arbeidshygiëne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving Trillingen C.J. Dietvorst Arbeidsinspectie Vakgroep Arbeidshygiëne."— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving Trillingen C.J. Dietvorst Arbeidsinspectie Vakgroep Arbeidshygiëne

2 Richtlijn trillingen 2002/44/EG  Implementatie 6 juli 2005  Minimum voorschriften  Preventie primair  Lichaamstrillingen/hand-armtrillingen  Grenswaarden/actiewaarden

3 Implementatie  Regelgeving opgenomen in Arbo-wet  Overname richtlijn 1 op 1  Minimum voorschriften/basisbescherming

4 Grenswaarden en Actiewaarden  Lichaamstrillingen –Grenswaarde:1,15 m/s 2 –Actiewaarde:o,5m/s 2  Hand/armtrillingen –Grenswaarde:5m/s 2 –Actiewaarde:2,5m/s 2 Dagelijkse blootstelling, herleid tot standaard referentieperiode van 8 uur

5 Inventarisatie/evaluatie  Blootstellingsniveaus beoordelen/meten –Niveau, aard en duur blootstelling –Vastgelegde actie/grenswaarden –Gevolgen voor gezondheid werknemers –Indirecte gevolgen –Informatie arbeidsmiddelen fabrikant –Bestaan vervangend materiaal –Bijzondere arbeidsomstandigheden

6 Overschrijding grenswaarde  Geen blootstelling boven de grenswaarde –Direct maatregelen < grenswaarde –Onderzoek oorzaak overschrijding –Beschermings/preventiemaatregelen aanpassen ter voorkoming nieuwe overschrijding

7 Overschrijding actiewaarde  Plan van aanpak –Alternatieve werkmethoden –Keuze arbeidsmiddelen –Verstrekking hulpmiddelen –Onderhoudsprogramma’s arbeidsmiddelen –Beperking duur en intensiteit blootstelling –Passende werkschema’s –Voorlichting opleiding werknemers –werkkleding

8 Aanvullende voorschriften  Voorlichting/onderricht werknemers –Maatregelen –Grenswaarden –Resultaten beoordeling/meting  Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

9 Overgangsbepaling overschrijding grenswaarde  Bij gebruik arbeidsmiddelen die voor 6 juli 2007 ter beschikking zijn gesteld –Algemeen:6 juli 2010 –Land- en bosbouw:6 juli 2014 Voorwaarden: de grenswaarde kan niet in acht worden genomen gezien de laatste technische ontwikkelingen en ondanks uitvoering van organisatorische maatregelen risico’s tot een minimum beperken verscherpt gezondheidstoezicht

10 Dagelijkse blootstelling A(8) enkelvoudig A(8) = a hv √T/T 0

11 Dagelijkse blootstelling A(8) samengestelde blootstelling

12 Beleid Trillingen  Wordt op dit moment ingevuld –Vaststellen stand techniek –Alternatieve werkmethoden –Opstellen beleidsregels –Handhavingsinstructies  Eerst aanpakken excessen  AI-blad SDU juli 2005  Europese publicatie


Download ppt "Wetgeving Trillingen C.J. Dietvorst Arbeidsinspectie Vakgroep Arbeidshygiëne."

Verwante presentaties


Ads door Google