De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K.B. Kunstmatige Optische straling (KOS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "K.B. Kunstmatige Optische straling (KOS)"— Transcript van de presentatie:

1 K.B. Kunstmatige Optische straling (KOS)
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussels | Belgium T | F | |

2 Synthese K.B. KOS Toepassingsgebied en definities
Grenswaarden voor blootstelling Raadpleging en participatie van de werknemers Gezondheidstoezicht Voorlichting en opleiding van de werknemers Corrigerende actiemaatregelen

3 Koninklijk Besluit (K.B.) Kunstmatige Optische Straling (KOS)
• Koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werk. • Hoofdstuk IX van Titel IV van de Codex over het welzijn op het werk. • Omzetting van Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling).

4 RISICOBEOORDELING K.B. kos: Beoordelen, en indien nodig berekenen en/of meten (Arbeidshygiëne: kwalitatief, semikwantitatief en kwantitatief) Volgens methodiek van • Normen Nationale en internationale richtsnoeren • Op basis van info producent arbeidsmiddel Soorten bronnen en toepassingen 1. Triviale, onbeduidende bronnen. Blootstelling steeds < 0,1 à 0,33 GW. vb.: kunstmatige verlichting, beeldschermen. 2. Onbeduidende bronnen waarbij blootstelling > Grenswaarde (GW) in uitzonderlijke toestanden.Vb. : laserpointer. 3. Significante bronnen en toepassingen (blootstelling > GW is mogelijk) – functioneel: doelbewust opgewekte kos als element in het productieproces (sterke UV lampen, sommige lasers) – ongewenst: een onbedoeld en onvermijdbaar bijproduct (lassen, opwarmen van materialen) Gebruiker van gesloten bron ↔ werken aan open bron

5 Insignificant exposures can be considered as « safe »
• Ceiling mounted fluorescent lighting with diffusers over the lamps • Computer or similar display screen equipment • Ceiling mounted compact fluorescent lighting • Compact fluorescent floodlighting • UVA insect traps • Ceiling mounted tungsten halogen spotlighting • Tungsten lamp task lighting (including daylight spectrum bulbs) • Ceiling mounted tungsten lamps • Photocopiers • Interactive whiteboard presentation equipment • Indicator LEDs • Personal digital assistants • Vehicle indicator, brake, reversing and foglamps • Photographic flashlamps • Gas-fired overhead radiant heaters • Street lighting

6 Gezondheidstoezicht door arbeidsgeneesheer
Wie? Werknemers die een gezondheidsrisico tgv kos blootstelling lopen. Wanneer er een blootstelling is die van dien aard is dat een verband kan worden gelegd tussen de blootstelling en gezondheidseffecten (Praktijk: wanneer de grenswaarden kunnen overschreden worden) Wat? Beproefde technieken om de gezondheidseffecten op te sporen Doel: preventie (geschiktheid) en vroegtijdige diagnose van iedere aandoening die het gevolg is van blootstelling aan kos (Er is geen zinvolle screening voor langetermijn effecten. Enkel bevraging van klachten en incidenten en contra-indicaties en opsporing brandletsels en vlekken op de huid en cornealetsels.) Wanneer? • Aanwerving, jaarlijks en na 4 weken afwezigheid • Wanneer een blootstelling boven de grenswaarde wordt vastgesteld • Wanneer bij een collega werknemer met soortgelijke blootstelling gezondheidseffecten veroorzaakt door KOS zijn vastgesteld

7 Voorlichting en opleiding
Wie? • Werknemers die aan een risico worden blootgesteld • Leden van het BOC Wat? • Potentiële gevaren en grenswaarden • Resultaten van de risicobeoordeling • De preventiemaatregelen en veilige werkmethoden • Goed gebruik van passende PBM • Eventuele schadelijke effecten en hoe ze te melden • Recht op gezondheidstoezicht

8 Preventiemaatregelen
• Technische maatregelen – Andere technieken, bronnen gebruiken met minder blootstelling – Beter opstelling van het toestel (eventuele openingen weg van wns) – Omkasting, afscherming, vensters met filters, reflectiebeperking – Beveiligingscircuit (interlock): uitschakeling omkasting, noodstop • Organisatorische maatregelen – Blootstellingsduur beperken, toegangscontrole, afstand vergroten – Waarschuwingsborden en veiligheidssignalering – Informatie en opleiding – Noodplan voor accidenten • Collectieve/persoonlijke beschermingsmiddelen – Oogbescherming en aangezichtsbescherming – Beschermingskledij en handschoenen


Download ppt "K.B. Kunstmatige Optische straling (KOS)"

Verwante presentaties


Ads door Google