De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit: NORM industrieën, luchtvaart en radon Art. 4 ARBIS “Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit: NORM industrieën, luchtvaart en radon Art. 4 ARBIS “Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen."— Transcript van de presentatie:

1 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit: NORM industrieën, luchtvaart en radon
Art. 4 ARBIS “Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden ” Arbeidslokalen in radon risico-zone; “NORM” industrieën; Luchtvaartmaatschappijen. Art. 9 ARBIS: aangifteplicht voor beroepsactiviteiten.

2 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
“NORM” industrieën: Bepaalde industriële activiteiten omgaan met verhoogde niveau natuurlijke radioactiviteit (in grondstoffen, producten en/of afval) “NORM” : Naturally Occurring Radioactive Materials – natuurlijke stralingsbronnen Art. 4 ARBIS Fosfaatindustrie (meststoffen, veevoeders,…); Verwerking zirkoniumzand (keramiek, smelters); Tingieterij; Extractie zeldzame aarden; Vervaarding van elektroden voor las- en soldeerwerken die thorium bevatten.

3 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
FANC: Identificatie + sensibilisatie bedrijven Evaluatie aangiftedossiers risico-inschatting blootstelling < 1mSv/j – OK > 1mSv/j – correctieve maatregelen of vergunning Aandachtspunten: onderhoudsoperaties + afvalbehandeling

4 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
Kosmische straling: Bescherming door atmosfeer Geen probleem op zeeniveau Toename met hoogte Verhoogde blootstelling luchtvaartpersoneel Art. 9 ARBIS: Aangifteplicht voor luchtvaart- maatschappijen Oorsprong: Melkwegstelsel en zon

5 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
Aangiftedossiers: dosis inschatting van personeel Resultaten: 1429 dosisgegevens (2007) 907 mensen > 1 mSv/j (gemiddelde dose ~ 2 mSv/j) Maximale dosis = 4 mSv/j Dosisverdeling:

6 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
Art. 9 : plichten luchtvaartmaatschappijen indien dosis > 1mSv de individuele doses te bepalen van het personeel, rekening te houden met deze dosisschattingen bij het opstellen van de werkschema’s, teneinde hoge doses te vermijden; de betrokken werkers te informeren over de gezondheidsrisico’s die hun werk met zich meebrengt (+ informatie arbeidsgeneesheer) artikel toe te passen voor het vrouwelijke vliegtuigpersoneel (bescherming zwangere vrouw) NB: Indien dosis > 6 mSv: specifieke medische toezicht (Radiation Protection 88)

7 Beperking blootstelling werknemers, publiek en bewoners
RADON Radioactief gas afkomstig uit de ondergrond  kan in elk gebouw binnendringen Erkend carcinogeen (longkanker) Beperking blootstelling werknemers, publiek en bewoners ARBIS: Art. 4, 9 et 20.3 (werkplaatsen) & Art. 20.2, 70 en 72bis (woningen) Taken FANC: Werkplaatsen:  Inschatting radon metingen Risico-inschatting Dosis ≤ 3mSv/a – OK > 3mSv/a – correctieve maatregelen of vergunning Woningen:  Identificatie significante radon concentratie (medewerking Waalse Gewest, provincies, gemeenten)  Risico-inschatting + saneringsmaatregelen bestaande woningen, preventie voor nieuwe gebouwen

8 RADON (II)

9 Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit
Beroepshalve blootstelling ? Definitie ARBIS: “beroepshalve blootgestelde personen: personen die, hetzij als zelfstandige, hetzij in dienstverband,werkzaam zijn en die gedurende het werk, ten gevolge van de in dit reglement vermelde handelingen een blootstelling ondergaan die kan leiden tot doses die hoger zijn dan een van de dosislimieten vastgesteld voor de personen van het publiek, of die een blootstelling ondergaan gedurende beroepsactiviteiten die vergund zijn overeenkomstig de bepalingen van dit reglement;”


Download ppt "Stralingsbescherming en natuurlijke radioactiviteit: NORM industrieën, luchtvaart en radon Art. 4 ARBIS “Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen."

Verwante presentaties


Ads door Google