De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Titel van de presentatie19-01-2007 1. 2Titel van de presentatie19-01-2007 2 Overzicht presentatie Wat doet de GGD? Geluid en Gezondheid Gezondheidkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Titel van de presentatie19-01-2007 1. 2Titel van de presentatie19-01-2007 2 Overzicht presentatie Wat doet de GGD? Geluid en Gezondheid Gezondheidkundige."— Transcript van de presentatie:

1 1Titel van de presentatie19-01-2007 1

2 2Titel van de presentatie19-01-2007 2 Overzicht presentatie Wat doet de GGD? Geluid en Gezondheid Gezondheidkundige beoordeling: 1.Drempelwaarde ontwaken 2.Ontwaakreacties per jaar 3.Tijdgewogen maat Discussie

3 3Titel van de presentatie19-01-2007 3 Wat doet de GGD op milieugebied? Het cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid adviseert bewoners en gemeenten over gezondheid en leefomgeving, binnenshuis en buitenshuis. bestaande situaties ontwikkelingen in de toekomst effecten van oude situaties

4 4Titel van de presentatie19-01-2007 4 Geluid & Gezondheid Effecten van geluid op de gezondheid: Hinder Slaapverstoring Verhoogd risico hart- en vaatziekte (o.a. bloeddruk) Negatief effect leerprestaties kinderen Mate van effect afhankelijk van: Niveau geluidbelasting Bron van het geluid

5 5Titel van de presentatie19-01-2007 5 Geluid & Gezondheid In deze situatie piekgeluid: Angst Hinder Schrik- en aandachtsreacties Tussentijds ontwaken Verstoring in communicatie Angst en hinder kan beïnvloed worden door neveneffecten als trillingen en stank of door eventuele vermijdbaarheid van de piek

6 6Titel van de presentatie19-01-2007 6 Geluid & Gezondheid Gezondheid als uitgangspunt voor hogere waarde Piekblootstelling in de nacht: effect op slaap het meest van belang Drie methoden voor gezondheidkundige beoordeling: 1.Drempelwaarde ontwaken 2.Ontwaakreacties per jaar 3.Tijdgewogen maat

7 7Titel van de presentatie19-01-2007 7 Gezondheidkundige beoordeling 1. Drempelwaarde ontwaken Uit onderzoek zijn enkele drempelwaarden bekend: Verandering in EEG-activiteit, versnelde hartslag en motorische activiteit: vanaf een SEL van 40 gemeten bij het hoofd. Ontwaken: vanaf een SEL van 55 bij het hoofd. Gezien discussie over de effecten bij 40 dB(A) is uitgegaan van ontwaken als uitgangspunt bij beoordeling.

8 8Titel van de presentatie19-01-2007 8 Gezondheidkundige beoordeling 1. Drempelwaarde ontwaken Conservatieve, maar gefundeerde schatting. Niet iedereen zal ontwaken bij overschrijding drempelwaarde. Houdt geen rekening met het aantal pieken. Bij het hoofdEffect isolatie Geluidniveau buiten Piekwaarde (omgerekend) 55 dB(A)SEL21 dB(A)76 dB(A)SEL= 70 L(A)max 55 dB(A)SEL15 dB(A)70 dB(A)SEL= 62 L(A)max

9 9Titel van de presentatie19-01-2007 9 Gezondheidkundige beoordeling 2. Aantal ontwaakreacties per jaar Onderzoek met veldstudie: blootstellings-effect relatie voor ontwaken als gevolg van geïsoleerde passages van transportverkeer. Een kans op 29 of meer ontwaakreacties per jaar wordt als teveel beschouwd.

10 10Titel van de presentatie19-01-2007 10 Gezondheidkundige beoordeling 2. Aantal ontwaakreacties per jaar Op basis van isolatiewaarde bij raam op kiepstand (15 dB(A)) hebben 4 woningen teveel ontwaakreacties. Effect isolatie Variatie in aantal ontwaakreacties per jaar Aantal woningen met >29 ontwaakreacties per jaar 21 dB(A)0 tot 383 15 dB(A)2 tot 1104

11 11Titel van de presentatie19-01-2007 11 Gezondheidkundige beoordeling 3. Tijdgewogen maat Piekgeluiden zorgen vaak ook voor een toename in de gemiddelde geluidbelasting. Met uitzondering van extreme gevallen, is gemiddelde geluidbelasting L night mogelijk ook bruikbaar als toetsingscriterium. Drempelwaarde ernstige slaapverstoring: 40 dB(A) L night

12 12Titel van de presentatie19-01-2007 12 Gezondheidkundige beoordeling 3. Tijdgewogen maat Gebruik L night geeft in deze situatie geen onderschatting van pieklawaai Voor L night meer valide blootstelling- responsrelaties vastgesteld Effect isolatie Aantal woningen >40 L night Aantal woningen >25 L night binnen = signaalwaarde voor >29 ontwakingen 21 dB(A)74 15 dB(A)77

13 13Titel van de presentatie19-01-2007 13 Discussie Aandachtspunten Mogelijk zijn er nog andere bronnen die aan de geluidbelasting bijdragen. Er is aangenomen dat het aantal vrachtwagenpassages elke dag hetzelfde is. ”Uit het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. Blijft de situatie waarop nu beoordeeld is in de toekomst gelijk? Verschil huidige bewoners versus nieuwe bewoners?

14 14Titel van de presentatie19-01-2007 14 Heeft u nog vragen? GGD Hollands Midden Cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid Te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op telefoonnummer (071) 516 33 81 of via e-mail: mhg@ggdhm.nlmhg@ggdhm.nl


Download ppt "1Titel van de presentatie19-01-2007 1. 2Titel van de presentatie19-01-2007 2 Overzicht presentatie Wat doet de GGD? Geluid en Gezondheid Gezondheidkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google