De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsrisico van geluid in beeld gebracht met geluideffectcontouren Elly Waterman en Henk de Kluijver 6 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsrisico van geluid in beeld gebracht met geluideffectcontouren Elly Waterman en Henk de Kluijver 6 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsrisico van geluid in beeld gebracht met geluideffectcontouren Elly Waterman en Henk de Kluijver 6 november 2012

2 Inhoud •Actieplannen •Geluid en gezondheid •Intermezzo: Externe veiligheid •Groepsrisico van geluid •Geluideffectcontouren •Meerwaarde

3 Werkwijze actieplan eerste ronde •Geluidkaarten  Plandrempel  Actie boven plandrempel Actieplannen

4 blafd Actieplannen

5 Actieplannen tweede ronde •Fundamenteel nadenken over: –Wat bracht de eerste ronde? –Is herziening plandrempel wenselijk? –Geluid en gezondheid (prov. Zuid-Holland)? –Last but not least: Hoe budget optimaal besteden?

6 Gezondheid

7 •Hart- en vaatziekten door geluid kunnen optreden vanaf een geluidsniveau van 60 dB. •Geluidshinder kan al optreden vanaf 42 dB. Bij een niveau van 55 dB ervaart 10% van de bevolking ernstige geluidhinder. Gezondheid Effecten van geluid op gezondheid

8 Gezondheid Pers: focus op hartinfarcten

9 Gezondheid Verhoogde kans (odds-ratio) op hartinfarct afhankelijk van het geluidsniveau gedurende de dag op de gevel. De balken geven het 95%-betrouwbaarheidsinterval weer [15]. Geluid  verhoogde kans op hartinfarct? Houthuijs, RIVM grote onzekerheidsmarge

10 blafd Gezondheid Risicofactoren hartinfarct Geluidshinder

11 Gezondheid WHO: Geluidshinder is gezondheidseffect Gezondheid volgens WHO: Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn

12 •Hart- en vaatziekten vanaf 60 dB. •Geluidshinder vanaf 42 dB. Gezondheid Effecten van geluid op gezondheid

13 Geluidhinder Geluidhinder is statistisch

14 blafd Geluidhinder 30% gehinderden 12% gehinderden Boven plandrempel 20% gehinderden

15 blafd Geluidhinder Boven plandrempel

16 Intermezzo: Externe veiligheid Hoe moet je het geluid van infrastructuur aanpakken om gezondheid/hinder te verminderen? Parallel met Externe Veiligheid Groepsrisico Plaatsgebonden risico

17 blafd Intermezzo: Externe Veiligheid Externe veiligheid wettelijk geregeld Aanleiding •Ongeval Seveso (1976) -> EU richtlijn •Vuurwerkramp Enschede (2000)

18 blafd Intermezzo: Externe Veiligheid Vormgegeven als •Minimum beschermingsniveau •Kans op groot ongeluk met veel slachtoffers: expliciet afwegen en eventueel verantwoorden Maximale ontheffing Plandrempel Plaatsgebonden risico Voorkeurswaarde Niet in actieplan Groepsrisico Parallel voor geluid •Minimum beschermingsniveau •Grote groepen gehinderden

19 blafd Intermezzo: Externe veiligheid Conclusie •Kijk niet alleen naar het persoonlijk leed •Het plaatsgebonden risico van geluid •De hoge geluidsbelastingen • Maar kijk ook beleidsmatig naar de grote groepen gehinderden • Beoordeel dus het groepsrisico van geluid

20 blafd Geluidhinder in actieplan Minimum beschermingsniveau boven plandrempel Minimum beschermingsniveau boven plandrempel Groepsrisico op geluidhinder beperken Groepsrisico op geluidhinder beperken

21 blafd Groepsrisico van geluid Groepsrisico van geluid “zit al een beetje in de wet” •Tracébesluiten, plafondoverschrijdingen: Doelmatigheidscriterium •Vervangende nieuwbouw: Hoge ontheffingswaarde, mits.... Beoordelen wezenlijke toename aantal geluidgehinderen (art. 51 Wgh) •Sanering bron/overdrachtmaatregelen Prioriteit bij laagste bedrag per woning (art. 10 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai)

22 blafd Geluideffectcontouren Methodiek groepsrisico Geluideffectcontouren. Combinatie van: •Geluidbelastingen  geluidgehinderden •Woningconcentraties Dichtbebouwd gebied in combinatie met een hoge geluidbelasting geeft een “piek” in de geluideffectcontouren.

23 Geluideffectcontouren Voorbeeld

24 Geluideffectcontouren Technisch: •Grid van 10x10 meter over geluidkaart •Per punt aantal geluidgehinderden berekenen binnen een gekozen straal 3 gehinderden 5 gehinderden gridpunt 8 gehinderden •Resultaat: Per gridpunt waarde voor hinderconcentratie •Contouren op basis van deze waarden •Pieken geven hoogste concentraties.

25 Geluideffectcontouren Lden

26 Geluideffectcontouren Beeld van de hotspots

27 Geluideffectcontouren Prioriteiten voor de knelpunten •De hotspots rangschikken op volgorde van prioriteit. •Nuttige informatie bij het opstellen van actieplannen

28 Geluideffectcontouren Prioriteiten voor het actieplan

29 Geluideffectcontouren Lden Wegen met prioriteit Prioriteit: bereikte reductie aantal gehinderden per m2 stil wegdek

30 Conclusie Effectieve maatregelen gericht op gezondheid? •Richten op geluidgehinderden •Via het groepsrisico van geluid •Bijvoorbeeld met behulp geluideffectcontouren

31 Conclusie

32 Einde dBvision Groenmarktstraat 39www.dBvision.nl 3521 AV Utrechtinfo@dBvision.nl 030-2970391 Dank u wel voor uw aandacht Heeft u nog vragen?


Download ppt "Groepsrisico van geluid in beeld gebracht met geluideffectcontouren Elly Waterman en Henk de Kluijver 6 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google