De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranker de stilte Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranker de stilte Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 Veranker de stilte Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland

2 Inhoud •Juridisch •Instrumenten verantwoordelijkheden •samenvatten

3 Buitelende regelgeving •Wet Milieubeheer •Natura 2000 •EU-omgevingslawaai •SWUNG I •vergunningverlening •SWUNG IL •WABO •Ecologische Hoofdstructuur •Wet Geluidhinder •Wet Ruimtelijke Ordening •Provinciale Milieuverordening •Plaatselijke Verordening •Verkeerswetgeving •Activiteitenbesluit •Provinciale Structuur Visie •Bestemmingsplannen •Stiltegebieden

4 structureren •Planologisch niveau •Gebruiksniveau •Activiteitenniveau •zorgplicht

5 planologisch •WRO –Structuurvisies –Ruimtelijke verordeningen –Bestemmings- en inpassingsplannen •Tracewet

6 Gebruiksniveau •Geluid emissie Wegen •Waterwegen •Bedrijven, horeca •Gebruik tegengaan

7 Snelheid aanpassen

8 Teshnische maatregelen •EU-omgevingslawaai –Actieplannen

9 Gebruik inrichtingen •Handreiking industrielawaai –L95 •Amvb-bedrijven –Maatwerkvoorschriften

10 Intensief of extensief

11 Activiteiten en toestellen •TUG- beleidsregel •PMV

12 evenementen •APV en festiviteiten –Rockit Maarssenveense plassen

13 zorgplicht •Lawaaierige functies tegen gaan: –Provinciale structuurvisie en PRV; handhaving door reageren op BP die dit soort functies wel toestaan. •Verkeerslawaai: –Snelheidsbeperkingen en afsluitingen door infrabeheerder vanuit bevoegdheid verkeerswetten. –Stil asfalt aanbrengen op alle wat drukkere wegen in het stiltegebied al dan niet via EU-omgevingslawaai en het Actieplan Geluid. •bedrijfslawaai: –via maatwerkvoorschriften op basis van de amvb/activiteitenbesluit door gemeenten en handhavers. –Via vergunningen door gebruik te maken van de handreiking industrielawaai die eventueel kan worden aangescherpt met “instructieregels” vastgelegd in PMV of amvb specifiek voor inrichtingen in stiltegebieden. •Activiteiten en toestellenlawaai: –via de APV, handhaving door handhavingsapparaat gemeenten –via de PMV, handhaving door handhavingsapparaat provincie (RUD's) •Verder een leger recreanten inschakelen door goede communicatie over stiltegebieden (handhavingsverzoeken)

14


Download ppt "Veranker de stilte Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google