De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 En dan nu de 2e tranche Geraldine Woestenenk dBvisi n.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 En dan nu de 2e tranche Geraldine Woestenenk dBvisi n."— Transcript van de presentatie:

1 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 En dan nu de 2e tranche Geraldine Woestenenk dBvisi n

2 n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Nu verder met 2e tranche •Draaiboek en script •Ingrediënten voor projectplannen Op basis van: •Ervaringen 1e tranche •Uw inbreng

3 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Voorbereidende en algemene stappen Geluidskartering Actieplan

4 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Voorbereidende stappen 1.Samenstellen projectorganisatie 2.Startoverleg 3.Opstellen projectplan 4.Gebruik van geluidkaarten 5.Keuze type actieplan 6.Overleg met extern betrokkenen 7.Inventarisatie wensen omgeving

5 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Samenstellen projectorganisatie –Geluid/milieu (hoofd actiehouder) –GIS –Verkeer –Beheer en onderhoud wegen –Ruimtelijk ordening –Stedenbouw –Landschap –Industrie/bedrijvigheid –GGD –Communicatie / website Suggesties: −concept uitnodigingsbrief −contactgegevens provincies uitwisselen

6 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Wat te karteren: •Wegen met > 3.000.000 voertuigen •Burgerluchtvaart- terreinen met > 50.000 vliegtuigbewegingen •Spoorlijnen met > 30.000 treinen •Industrieterreinen voor agglomeraties

7 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Functie geluidskaart en actieplan •Alleen voor EU-richtlijn of ook andere toepassingen? •Actieplan als beleidsvoornemen •Een actieplan met maatregelen, waarvoor budget beschikbaar is en met planning voor uitvoering Planning hangt samen met type actieplan en benodigd draagvlak

8 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Overleg met extern betrokkenen •Wat zijn ervaringen trekkersrol voor verkrijgen en afstemmen verkeersgegevens? •Centrale contactpersoon benoemen voor de afstemming en gegevensuitwisseling met respectievelijk Rijkswaterstaat en ProRail?

9 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Geluidskartering 1.Overleg met externen 2.Keuze SKM-I of SKM-II 3.Opstellen offerte verzoek adviesbureau 4.Inventarisatie gegevens en modellen 5.Converteren gegevens en opstellen model 6.Berekeningen uitvoeren 7.Controle van de berekeningen 8.Verschillen beoordelen 1e tranche 9.Geluidkaarten maken 10.Tabellen maken 11.Bestuurlijk vaststellen 12.Publicatie kaarten 13.Verzenden aan VROM

10 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Rekenmethode: SKMI of SKMII: •Afhankelijk van gewenste toepassing •Model 1e tranche •Behoefte aan samenwerken voor provincies met zelfde software pakket? Bijv. over wijze van rekenen (vaste modelinstellingen)

11 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Uitbesteding geluidskartering: •Kansen voor samenwerking van de provincies: uitbesteding voor provincies samen?

12 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Inventarisatie gegevens •Verkeersgegevens 2011: –eigen verkeerskundigen –afstemmen met andere provincies en gemeenten –Afstemmen met verkeersgegevens in saneringstool luchtkwaliteit •Bronnen overige gegevens: –Gemeenten (BAG) –iDelft –Bridgis –Kadaster

13 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 •GIS bewerkingen •Gebruik een script Converteren gegevens:

14 dBvisi n Kaarten en tabellen: Overweeg meer geluidsklassen te gebruiken, want: –Beter inzicht in effect maatregel –Beter aansluiten bij plandrempel KlasseGehinder- den zonder maatregel Gehinder- den met maatregel 65 – 70 dB1000 KlasseGehinder- den zonder maatregel Gehinder- den met maatregel 65 – 66 dB500650 66 – 67 dB200 67 - 68 dB200150 68 – 69 dB700 69 – 70 dB300 Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010

15 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Publicatie kaarten: •Via internet, bijv Googlemaps •Wellicht op website Atlas leefomgeving •Kans op samenwerking: afstemmen en zelfde tools gebruiken

16 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Actieplan 1.Offerte-uitvraag en selectie eventueel adviesbureau 2.Evaluatie vorig actieplan 3.Toekomstige ontwikkelingen 4.Vaststellen plandrempel 5.Vaststellen mogelijke maatregelen incl. kosten 6.Kosten-baten analyse 7.Budget maatregelen vaststellen 8.Eerste voorstel maatregelen 9.Eventueel bijstellen plandrempel 10.Definitieve keuze maatregelen en fasering 11.Opstellen ontwerp-actieplan 12.Ontwerp-actieplan 13.Communicatietraject vaststellen 14.Publicatie en inspraak 15.Zienswijzen verwerken 16.Bestuurlijk traject 17.Verzenden aan VROM

17 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Actieplan

18 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Evaluatie vorig actieplan: •Groei verkeer •Welke maatregelen gerealiseerd •Welk effect is bereikt •Tegen welke problemen aangelopen •….

19 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Onderbouwing o.b.v –Gezondheid –Ambitie –Budget –Plandrempel 1e tranche –Verschillend per locatie Vaststellen plandrempel

20 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Mogelijke maatregelen: •Meestal stil wegdek •Welke maatregelen zijn fysiek mogelijk •Welke maatregelen zijn gewenst qua inpassing Voor kosten/baten analyse: al bepaalde maatregelen op locaties uitsluiten

21 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Kosten maatregelen •Aanlegkosten •Beheer en onderhoud •Vervanging Behoefte aan informatie uitwisselen?

22 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Kosten-baten analyse: Veel keuzes mogelijk

23 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Budget maatregelen vaststellen •Bestuurlijk regelen •Intensief proces •Bepalen benodigd budget is iteratief proces kosten- baten analyse budget plandrempel Maatregel- pakket

24 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Ontwerp-actieplan Behoefte aan standaard teksten? Bijvoorbeeld over: •Beschrijving categorieën geluidsbronnen •Wettelijk kader

25 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Bestuurlijk traject •Let op doorlooptijd •Moeten provinciale staten betrokken worden of alleen GS? •Wat zijn ervaringen hiermee?

26 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Planning •Bestuurlijke trajecten duren lang •Tip: begin al met het actieplan voor geluidskaart is vastgesteld •Planning volgt nog Nu: 15 juni 2010 Vaststellen kaarten 30 juni 2012 Vaststellen actieplan 18 juli 2013

27 dBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 Vragen?


Download ppt "DBvisi n Facilitering 2de tranche geluidsbelastingskaarten en actieplannen, 15 juni 2010 En dan nu de 2e tranche Geraldine Woestenenk dBvisi n."

Verwante presentaties


Ads door Google