De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni 20091 Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni 20091 Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu

2 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Gemeente Utrechtse Heuvelrug

3 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Gemeente Utrechtse Heuvelrug •Herindeling 1 januari 2006 •Nieuwe organisatie = nieuw beleid •Nog geen goede samenwerking tussen verschillende afdelingen •Beleid opstellen is afhankelijk van uitvoering •Cluster mobiliteit en milieu trekker

4 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Beleid •Gemeente is bezig met opstellen geluidnota, GVVP, MBP •Verkeer meest bepalende geluidsfactor in de gemeente •Bestaand rijks- en provinciaal beleid •Verplichting Wet geluidhinder

5 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Wet geluidhinder •Maatregelen aan de bron •Overdrachtsmaatregelen •Maatregelen bij de ontvanger •Hoeveelheid verkeer •Geluidsproductie van het verkeer –Voertuigen –Wegdek

6 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Conflict tussen beleid en beheer •Beleid –Geluidreducerend –Zo snel mogelijk ingevoerd –Optimale werkzaamheid –Bij voorkeur op alle asfaltwegen •Beheer –Budgetneutraal –Geen overlast voor omwonenden –Bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven –Veilig en betrouwbaar zijn

7 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Werkgroep stille wegdekken •Werkgroep opgericht –Beleidsmedewerker milieu (geluid) –Beleidsmedewerker verkeer en vervoer –Adviseur wegbeheer –Specialist geluid milieudienst –Extern deskundigen van M+P

8 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Opdracht werkgroep •Breng gezamenlijk in beeld wat de gevolgen zijn van het aanbrengen van stille wegdekken voor zowel de milieu aspecten alsmede de beheeraspecten. •Op zoek naar kosteneffectieve toepassing van stille wegdekken

9 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni 20099

10 10 Scenario’s

11 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Effecten scenario’s Totaal aantal woningen Totaal onder voorkeurswaarde Totaal boven voorkeurswaarde Totaal boven saneringswaarde Aantal geluidbelaste woningen voor de diverse scenario’s (totalen) scenario 0 scenario 0+ scenario 0++ scenario 1 scenario 2 scenario 3

12 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Investeringskosten

13 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Onderhoudskosten

14 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni t.o.v. bestaande situatie scenario 1scenario 2scenario 3 Investeringskosten€ ,-€ ,-€ ,- Jaarlijkse onderhoudskosten € ,-€ ,-€ ,- Meerkosten t.o.v. DABscenario 1scenario 2scenario 3 Investeringskosten€ ,-€ ,-€ ,- Jaarlijkse onderhoudskosten € ,-€ ,-€ ,-

15 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Conclusies onderzoek Scenario’sScenario 0 ++Scenario 1Scenario 2Scenario 3 Onder voorkeurswaarde Boven voorkeurswaarde Boven saneringswaarde Kosten investering0€ € € Jaarlijkse onderhoudskosten 0€ € € Kosten per woning per jaar 0€ 84,-€ 195,-€ 249,-

16 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Conclusies werkgroep •Maatregelen van RWS en Provincie zijn zeer kosteneffectief •Scenario 1 is voor de gemeente kosteneffectief •Scenario 2 is niet kosteneffectief. Individuele afweging bij reconstructies •Scenario 3 is niet kosteneffectief. Alleen meerwaarde voor natuur.

17 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Conclusies •Samenwerking tussen de verschillende afdelingen is noodzakelijk. •Extern deskundige die zowel beleid als beheersaspecten in beeld brengt. •Lange termijn en realistische visie •Draagvlak creëren bij de beheerders en projectleiders.

18 Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan


Download ppt "Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni 20091 Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google