De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Einde van het Referentieniveau?, 1 Jos Bosman Bepaling van het referentieniveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Einde van het Referentieniveau?, 1 Jos Bosman Bepaling van het referentieniveau."— Transcript van de presentatie:

1 Einde van het Referentieniveau?, 1 Jos Bosman Bepaling van het referentieniveau

2 Einde van het Referentieniveau?, 2 Inleiding (1) IL-HR-15-01 (1981) zegt: “een akoestisch onderzoek van het omgevingsgeluid omvat meer dan alleen een zuiver meettechnische handeling. Omgevingsgeluid kan namelijk een zeer complexe samenstelling hebben zodat een meting gepaard moet gaan met een zorgvuldige analyse van de situatie ter plaatse, een analyse die in relatie moet staan tot het eigenlijke doel van de metingen in dat concrete geval. Alleen wanneer naast de meetresultaten ook de uitkomsten van deze analyse bekend zijn, is een zinvolle interpretatie mogelijk.” Gezien de jurisprudentie, die is gemaakt na het verschijnen van de richtlijn IL-HR-15-01, hebben de schrijvers gelijk gekregen.

3 Einde van het Referentieniveau?, 3 Inleiding (2) Inhoud van de presentatie:  begrip referentieniveau;  voorgrondgeluid;  achtergrondgeluid;  niet omgevingseigen bronnen.  meetvoorschrift L95;  representatieve meetplaatsen (google earth);  in situ beoordelen of meetplaats representatief is;  aantal metingen, meettijd en meteogegevens.  dilemma’s in de praktijk;  tijdrovend (met name bij gebieden in kaart brengen);  nauwkeurigheid;  dag/avond/(randen van de) nacht.

4 Einde van het Referentieniveau?, 4 Begrip referentieniveau (1) Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is de hoogste van de volgende waarden:  het gemeten geluidsniveau L95 (het niveau dat 95% van de tijd overschreden wordt door omgevingseigen bronnen);  het berekende geluidsniveau door het wegverkeer op zoneringsplichtige wegen minus 10 dB.

5 Einde van het Referentieniveau?, 5 Begrip referentieniveau (2)  voorgrondgeluid;  achtergrondgeluid;  niet omgevingseigen bronnen.

6 Einde van het Referentieniveau?, 6 Metingen (1) Voordat met meten kan worden gestart:  bovenstaande definities op het trommelvlies;  plaats en tijd bepaald;  apparatuur goed ingesteld en paraat;  geduld met een grote G en een waakzaam oor;  registratie van gebeurtenissen.

7 Einde van het Referentieniveau?, 7 Metingen (2)  Een gedegen voorbereiding;  wat beïnvloedt het referentieniveau?  waar moeten wij bij het meten bewust van zijn?  meteorologische omstandigheden;  omgeving (bebouwing, bodem…);  aanwezigheid van geluidsbronnen (voor- en achtergrond);  meethoogte en beoordelingshoogte bij vergunningverlening. Hét referentieniveau bestaat niet!

8 Einde van het Referentieniveau?, 8 Metingen (3) Referentieniveaus voor een heel gebied:  eenmalig veel tijd in steken;  zeer goed bruikbaar bij vergunningverlening;  lange houdbaarheid;  een maat voor de stilte in een stiltegebied.

9 Einde van het Referentieniveau?, 9 Dilemma’s in de praktijk  Tijdrovend:  bij het in kaart brengen van gebieden;  relatief veel tijd en aandacht voor het inkaart brengen van de situatie bij één bedrijf;  nauwkeurigheid:  afhankelijk van de omstandigheden in situ;  meetonnauwkeurigheid speelt geen rol;  dag/avond/(randen van de) nacht en de keuze van tijdstippen binnen deze perioden.

10 Einde van het Referentieniveau?, 10 Begrip referentieniveau (3) Kan door het vaststellen van het referentieniveau voorkomen worden dat hinder op gaat treden vanwege een nieuwe activiteit?  maat voor het omgevingsgeluid;  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  “stand still beginsel” en/of een “aanvaardbare verslechtering”;  of eenmalig vastleggen ambitieniveau voor een gebied.

11 Einde van het Referentieniveau?, 11 Stellingen  Met een draak van een richtlijn proberen we de ondergrens voor normering vast te stellen;  het L95 is fysisch nog niet zo’n gekke grootheid om de kwaliteit van een gebied te karakteriseren;  DGMR meer dan het bepalen van een referentieniveau.

12 Einde van het Referentieniveau?, 12 De meetcirkel Aanleiding Opstellen meetvraag Opstellen meetstrategie Meetonderzoek Beantwoorden meetvraag Opstellen onderzoeksvraag Beantwoorden onderzoeksvraag


Download ppt "Einde van het Referentieniveau?, 1 Jos Bosman Bepaling van het referentieniveau."

Verwante presentaties


Ads door Google