De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs ? Divera TWISK SWOV - Nederland www.swov.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs ? Divera TWISK SWOV - Nederland www.swov.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs ? Divera TWISK SWOV - Nederland www.swov.nl

2 Verkeer is complex en gevaarlijk Snelle motorvoertuigen + 30 km/u Complexe regels Snelle veranderingen Grote hoeveelheid informatie Anticiperen op niet zichtbare gevaren

3 Wat moet je leren ? Regels toepassen Vaardigheden automatiseren Gevaren herkennen en inschatten Weten van je zelf wat je wel kunt en niet kunt

4 Is alles aan te leren ? Ontwikkeling van het kind Opmerken, rondkijken en selecteren50% 4-14 jr onvoldoende Herkennen veilige oversteek: detecteren bronnen van gevaar Tot 9 jaar slecht Aandacht en concentratie: snelheid inschatten, afstand Wordt beter met de leeftijd Samenhang in informatie onderkennenTot 7 jaar slecht: meisjes beter dan jongens Coördineren van waarneming en actieGeen info Onderkennen van consequenties van fouten Tot 14 jr: oordeel afhankelijk van de afloop

5 Wat kan educatie op school Aandacht voor het probleem Regels Gevaren: bijv kennis effecten over drugs/alcohol Herkennen van groepsdruk

6 Wat kan educatie op school niet ! Voldoende tijd om te oefenen in verschillende situaties Altijd het goede voorbeeld voordoen Steeds toezien op het correcte gedrag Daarom een belangrijke rol voor de ouders Beter benutten

7 Wat kan educatie op school nog meer niet ! Blootstelling beperken aan gevaren die hij nog niet aankan –Belangrijke rol ouders om in te kunnen schatten wat het kind al wel en niet kan –Noodzaak voor een checklist Zorgen dat het kind (te) gevaarlijke situaties toch veilig leert oplossen –Belangrijke rol overheden –Veilige schoolroutes –Veilige speelplaatsen

8 Alleen programma’s die werken hebben nut Een goed idee leidt niet altijd tot een goed programma –Voorbeeld “ traffic schools” Zweden

9 De praktijk ontwikkelen evalueren doen bijstellen

10 De weg naar succes ontwikkelen evalueren doen bijstellen

11 Onderzoek: 2002-2006  controle groep: welke andere invloeden?  voor en nameting: wat is er veranderd?  wat is het effect op beweerd gedrag?  circa 11 projecten  resultaten begin 2007

12 Conclusies 1.Verkeer is complex en gevaarlijk –Routines leren –Regels toepassen –Gevaarherkennen 2.Verkeerseducatie in het onderwijs legt een basis 3.Moet aangevuld met acties/ opvoeding door ouders –Oefenen –Corrigeren –Voordoen en voorbeeld 4.Blootstelling aan gevaar beheersen –Veilige speelplaatsen –Schoolroutes –Beperken 5.Educatie contra-productief indien grotere blootstelling aan gevaar 6.Niet alle programma;s zijn effectief –Niet van de voren te zien –Meten 7.Evalueer

13 Voor meer informatie zie websites swov.nl Kennisbank, factsheets, en bibliotheek in Nederlands en Engels erso.eu Europese kennis- en databank over verkeersveiligheid Met factsheets, country reports, en state-of-the- arts

14

15


Download ppt "Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs ? Divera TWISK SWOV - Nederland www.swov.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google