De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbocatalogus SW Deelcatalogus Machineveiligheid 20 maart Tilburg 15 april Kampen 8 mei Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbocatalogus SW Deelcatalogus Machineveiligheid 20 maart Tilburg 15 april Kampen 8 mei Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Arbocatalogus SW Deelcatalogus Machineveiligheid 20 maart Tilburg 15 april Kampen 8 mei Utrecht

2 Programma (in willekeurige volgorde) • Inhoud (Historie & Achtergrond, Wat is een Arbocatalogus) • Voorbeelden uit de deelcatalogus • Tips en Trucs • Ruimte voor vragen • Filmpjes (zeggen meer dan woorden)

3 Wat vooraf ging (1) Arbowet 1998 bestaat uit: Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling (doelvoorschriften) en Arbobeleidsregels (middelvoorschriften en maatregelen). Voorbeeld Doelvoorschrift: Organisatie van de arbeid voor zwangere werknemers is dusdanig, dat deze geen gevaar oplevert voor haar veiligheid of gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap. Voorbeeld Middelvoorschrift: In de laatste drie maanden van de zwangerschap mogen zwangere werknemers niet worden verplicht dagelijks meer dan één maal per uur te hurken, bukken, knielen of staande voetpedalen te bedienen. Wat vooraf ging (1)……….

4 Wat vooraf ging (2) Overleg Werkgevers / Werknemers / Min SZW over de “zin en onzin” van de Arbobeleidsregels (periode vòòr 2007). Eén van de wijzigingen in de Arbowet 2007: Arbobeleidsregels vervallen op termijn en worden vervangen door een branchegerichte Arbocatalogus. Per 1 januari 2011 zijn 76 van de 92 beleidsregels vervallen en worden er 11 overgeheveld naar de Arbowetgeving. Per 1 januari 2012 zijn er nog eens 6 vervallen. Wat vooraf ging (2)………

5 Wat is een Arbocatalogus (1) • Afspraken tussen Sociale Partners (werkgevers en werknemers) op gebied van arbeidsomstandigheden. • Marginale toetsing door AI. • Toegespitst op de betreffende sector (middelvoorschriften en maatregelen). • Voldoet aan wettelijk kader (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling inclusief de bijlagen). • Sluit aan op doelvoorschriften. • Hulpmiddel voor aanpak aan de hand van goede (praktijk)voorbeelden uit de branche. • Voldoen aan laatste stand der techniek. Wat is een Arbocatalogus?

6 Wat is een Arbocatalogus (2) • Arbocatalogus SW gaat in op gemeenschappelijke risico’s binnen de SW branche. • Arbocatalogus SW geeft achtergrond informatie. • Arbocatalogus SW geeft oplossingen. • Arbocatalogus SW geeft tips en praktijkvoorbeelden voor aanpak en oplossingen. • Arbocatalogus SW vervangt niet de RI&E. RI&E + plan van aanpak is en blijft leidend bij het voorkomen en beperken van risico’s in het bedrijf. • Arbocatalogus is geen wondermiddel. Wat is de Arbocatalogus SW ?

7 Resumé • Arbocatalogus is privaatrechtelijke afspraak en maakt formeel geen onderdeel uit van Arbowet. • Bedrijven moeten zich houden aan de afspraken of kunnen aantonen op andere manieren te voldoen aan doelvoorschriften uit de Arbowet. • Branches met goedgekeurde Arbocatalogus worden minder gecontroleerd door de AI. Bij controle door AI geldt Arbocatalogus als referentiekader. Gevolgen voor SW bedrijven

8 Uitgangspunt 1 techniek organisatiecultuur/gedrag Gevolgen voor SW bedrijven

9

10

11

12 Uitgangspunt 2 De Arbeidshygiënische Strategie Versie “werkvloer”: “Hoe voorkomen we gevaar?” 1.Oorzaak van het gevaar wegnemen 2.Maatregelen van de afdeling (bijvoorbeeld afschermingen) 3.Persoonlijke maatregelen (bijvoorbeeld taken afwisselen) 4.Persoonlijke Beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld gehoorbescherming)

13 Uitgangspunt 3 GBV = Gezond Boeren Verstand •Gebruik machines waarvoor ze zijn bedoeld. •Als je iets niet begrijpt, vraag het dan! •Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. •Je beschermengel zit niet 24 uur per dag op je schouder. •Je wilt toch niet, dat je collega in het ziekenhuis terecht. komt? Of dat jij door toedoen van je collega daar beland?

14 Onderwerpen in de deelcatalogus machineveiligheid (1) •Inleiding, rollen, algemene kaders •Machines in SW bedrijven •Wettelijke kader •Doelvoorschriften, middelvoorschriften en procesnormen •Arbeidsmiddelen, vast en mobiel •Hijs- en hefwerktuigen •Risicogroepen / passend werk •Fysische factoren

15 Onderwerpen in de deelcatalogus machineveiligheid (2) •Inrichting en ontwerp arbeidsplaatsen •PBM’s en signalering •Opleiding, voorlichting, instructie, toezicht, gedrag •Ongevallen en beroepsziekten. •Oplossingen (bindend) •Voorbeelden (niet bindend) •Literatuur (verwijzingen) •Bijlagen (o.a. Wegwijzer Brandveiligheid voor de SW)

16 Draagvlak en communicatie Gevolgen voor SW bedrijven Interesse Macht Kennis overdracht Aan tafel met de sleutelfiguren leidt tot succes! Aandacht geven Geïnformeerd houden LaagHoogLaag Hoog Model door John Kingston en Bill Johnson

17 Voorbeeld uit de deelcatalogus Machineveiligheid Waar moet je op letten als je een machine koopt/gebruikt? • CE keurmerk • Gevaarlijke machine? → dan een TRA • Noodstoppen • Jaarlijkse keuring • Nederlandse gebruiksaanwijzing • PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek, adembescherming, enzovoort) • Overige wettelijke eisen Gevolgen voor SW bedrijven

18 Voorbeeld uit de deelcatalogus Machineveiligheid Waar moet je op letten als je een machine koopt/gebruikt? • CE keurmerk • Gevaarlijke machine? → dan een TRA • Noodstoppen • Jaarlijkse keuring • Nederlandse gebruiksaanwijzing • PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek, adembescherming, enzovoort) • Overige wettelijke eisen • Training, opleiding en toezicht! Gevolgen voor SW bedrijven

19 Een paar vragen over de deelcatalogus Machineveiligheid •Wat is een gevaarlijke machine (een machine met een verhoogd risico)? •Welke gereedschappen / machines hoef je niet te keuren? •Is een machine met een CE kenmerk altijd veilig om mee te werken? •Op welke werkplekken bestaat er gevaar voor explosies? •Is bij jouw SW bedrijf een installatieverantwoordelijke aangewezen? En een werkverantwoordelijke, een vakbekwaam persoon, een voldoende onderricht persoon, een beheerder BMI en een vakbekwaam persoon milieudepot? Gevolgen voor SW bedrijven

20 Digitale versie www.arbocatalogussw.nl Gevolgen voor SW bedrijven

21 Wat staat er niet in de Deelcatalogus Machineveiligheid? ? Gevolgen voor SW bedrijven

22 Tot slot •Niet alles is te voorspellen en te voorkomen. Probeer het risico zo veel mogelijk te beperken. Gebruik je gezond verstand. •Iedereen veilig aan het werk en daarna weer gezond naar huis! •Als je iets niet weet, kijk eens in de Arbocatalogus SW voor goede tips en oplossingen. •…voor dit werk is er nog geen arbocatalogus beschikbaar

23 VRAGEN?


Download ppt "Arbocatalogus SW Deelcatalogus Machineveiligheid 20 maart Tilburg 15 april Kampen 8 mei Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google