De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma (in willekeurige volgorde)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma (in willekeurige volgorde)"— Transcript van de presentatie:

0 Deelcatalogus Machineveiligheid
Arbocatalogus SW Deelcatalogus Machineveiligheid 20 maart Tilburg 15 april Kampen 8 mei Utrecht

1 Programma (in willekeurige volgorde)
Inhoud (Historie & Achtergrond, Wat is een Arbocatalogus) Voorbeelden uit de deelcatalogus Tips en Trucs Ruimte voor vragen Filmpjes (zeggen meer dan woorden)

2 Wat vooraf ging (1)………. Wat vooraf ging (1) Arbowet 1998 bestaat uit:
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling (doelvoorschriften) en Arbobeleidsregels (middelvoorschriften en maatregelen). Voorbeeld Doelvoorschrift: Organisatie van de arbeid voor zwangere werknemers is dusdanig, dat deze geen gevaar oplevert voor haar veiligheid of gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap. Voorbeeld Middelvoorschrift: In de laatste drie maanden van de zwangerschap mogen zwangere werknemers niet worden verplicht dagelijks meer dan één maal per uur te hurken, bukken, knielen of staande voetpedalen te bedienen.

3 Wat vooraf ging (2)……… Wat vooraf ging (2)
Overleg Werkgevers / Werknemers / Min SZW over de “zin en onzin” van de Arbobeleidsregels (periode vòòr 2007). Eén van de wijzigingen in de Arbowet 2007: Arbobeleidsregels vervallen op termijn en worden vervangen door een branchegerichte Arbocatalogus. Per 1 januari 2011 zijn 76 van de 92 beleidsregels vervallen en worden er 11 overgeheveld naar de Arbowetgeving. Per 1 januari 2012 zijn er nog eens 6 vervallen.

4 Wat is een Arbocatalogus?
Afspraken tussen Sociale Partners (werkgevers en werknemers) op gebied van arbeidsomstandigheden. Marginale toetsing door AI. Toegespitst op de betreffende sector (middelvoorschriften en maatregelen). Voldoet aan wettelijk kader (Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling inclusief de bijlagen). Sluit aan op doelvoorschriften. Hulpmiddel voor aanpak aan de hand van goede (praktijk)voorbeelden uit de branche. Voldoen aan laatste stand der techniek.

5 Wat is de Arbocatalogus SW ?
Wat is een Arbocatalogus (2) Arbocatalogus SW gaat in op gemeenschappelijke risico’s binnen de SW branche. Arbocatalogus SW geeft achtergrond informatie. Arbocatalogus SW geeft oplossingen. Arbocatalogus SW geeft tips en praktijkvoorbeelden voor aanpak en oplossingen. Arbocatalogus SW vervangt niet de RI&E. RI&E + plan van aanpak is en blijft leidend bij het voorkomen en beperken van risico’s in het bedrijf. Arbocatalogus is geen wondermiddel. Samenvattend. Wat is het niet? Je kunt de Arbocatalogus wel prima gebruiken om oplossingen te vinden voor de in de RI&E geconstateerde risico’s. De meneer in het volgende filmpje heeft wel de arbocatalogus gelezen, want daar staat bijvoorbeeld in dat je van te voren moet kijken of alles veilig is, voordat je met het werk begint. Dat doet ‘ie wel, maar hij neemt geen maatregelen! Filmpje grasmaaier

6 Gevolgen voor SW bedrijven
Resumé Arbocatalogus is privaatrechtelijke afspraak en maakt formeel geen onderdeel uit van Arbowet. Bedrijven moeten zich houden aan de afspraken of kunnen aantonen op andere manieren te voldoen aan doelvoorschriften uit de Arbowet. Branches met goedgekeurde Arbocatalogus worden minder gecontroleerd door de AI. Bij controle door AI geldt Arbocatalogus als referentiekader.

7 Gevolgen voor SW bedrijven
Uitgangspunt 1 techniek organisatie cultuur/gedrag

8 Gevolgen voor SW bedrijven

9 Gevolgen voor SW bedrijven

10 Gevolgen voor SW bedrijven

11 Uitgangspunt 2 De Arbeidshygiënische Strategie
Versie “werkvloer”: “Hoe voorkomen we gevaar?” Oorzaak van het gevaar wegnemen Maatregelen van de afdeling (bijvoorbeeld afschermingen) Persoonlijke maatregelen (bijvoorbeeld taken afwisselen) Persoonlijke Beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld gehoorbescherming) Ik noem dit op de werkvloer geen arbeidshygienische strategie, maar: Hoe voorkomen we gevaar? Ik doe dit aan de hand van voorbeelden. Bij Groen heb ik bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag genomen. Bron van het gevaar wegnemen = niet werken met een kettingzaag. Maar ja, dat kan niet altijd. 2. Collectieve maatregelen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat het werkgebied is afgeschermd, zodat mensen, die er niets mee te maken hebben er niet bij kunnen komen. En je zorgt dat iedereen een opleiding heeft gehad. En een diploma heeft. En dat de machines in orde zijn. Maar dat is nog niet genoeg. 3. Persoonlijke maatregelen. Taken afwisselen, zodat je niet 8 uur lang aan het zagen ben. En dat je voldoende uitgerust bent. Maar dat is nog niet genoeg. 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Gelaatscherm, zaagbroek, veiligheidslaarzen, gehoorbescherming.

12 GBV = Gezond Boeren Verstand
Uitgangspunt 3 GBV = Gezond Boeren Verstand Gebruik machines waarvoor ze zijn bedoeld. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan! Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Je beschermengel zit niet 24 uur per dag op je schouder. Je wilt toch niet, dat je collega in het ziekenhuis terecht. komt? Of dat jij door toedoen van je collega daar beland?

13 deelcatalogus machineveiligheid (1)
Onderwerpen in de deelcatalogus machineveiligheid (1) Inleiding, rollen, algemene kaders Machines in SW bedrijven Wettelijke kader Doelvoorschriften, middelvoorschriften en procesnormen Arbeidsmiddelen, vast en mobiel Hijs- en hefwerktuigen Risicogroepen / passend werk Fysische factoren

14 deelcatalogus machineveiligheid (2)
Onderwerpen in de deelcatalogus machineveiligheid (2) Inrichting en ontwerp arbeidsplaatsen PBM’s en signalering Opleiding, voorlichting, instructie, toezicht, gedrag Ongevallen en beroepsziekten. Oplossingen (bindend) Voorbeelden (niet bindend) Literatuur (verwijzingen) Bijlagen (o.a. Wegwijzer Brandveiligheid voor de SW)

15 Gevolgen voor SW bedrijven
Draagvlak en communicatie Kennis overdracht Aan tafel met de sleutelfiguren leidt tot succes! Aandacht geven Geïnformeerd houden Hoog Interesse Laag Draagvlak en mogelijkheden voor communicatie zijn afhankelijk van twee aspecten: Hoeveel interessen heeft iemand voor het ondewerp? Hoeveel macht heeft iemand in de organisatie? Het heeft geen zin om veel energie te steken in mensen, die niet geinteresseerd zijn en ook niets te vertellen hebben in een organisatie. Mensen die wel geinteresseerd zijn en iets te vertellen hebben zijn je doelgroep. Dat kunnen ook zogenaamde informele leiders zijn. Laag Hoog Model door John Kingston en Bill Johnson Macht

16 Gevolgen voor SW bedrijven
Voorbeeld uit de deelcatalogus Machineveiligheid Waar moet je op letten als je een machine koopt/gebruikt? CE keurmerk Gevaarlijke machine? → dan een TRA Noodstoppen Jaarlijkse keuring Nederlandse gebruiksaanwijzing PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek, adembescherming, enzovoort) Overige wettelijke eisen Een voorbeeld wat je in de arbocatalogus kunt vinden. Wie kan mij vertellen wat je moet doen als je een machine koopt? In het volgende filmpje kan je zien wat er kan gebeuren als je zonder instructie of zonder goede gebruiksaanwijzing aan de gang gaat met een machine. Film running machine

17 Gevolgen voor SW bedrijven
Voorbeeld uit de deelcatalogus Machineveiligheid Waar moet je op letten als je een machine koopt/gebruikt? CE keurmerk Gevaarlijke machine? → dan een TRA Noodstoppen Jaarlijkse keuring Nederlandse gebruiksaanwijzing PBM’s (lawaai, veiligheidsschoenen, zaagbroek, adembescherming, enzovoort) Overige wettelijke eisen Training, opleiding en toezicht!

18 Gevolgen voor SW bedrijven
Een paar vragen over de deelcatalogus Machineveiligheid Wat is een gevaarlijke machine (een machine met een verhoogd risico)? Welke gereedschappen / machines hoef je niet te keuren? Is een machine met een CE kenmerk altijd veilig om mee te werken? Op welke werkplekken bestaat er gevaar voor explosies? Is bij jouw SW bedrijf een installatieverantwoordelijke aangewezen? En een werkverantwoordelijke, een vakbekwaam persoon, een voldoende onderricht persoon, een beheerder BMI en een vakbekwaam persoon milieudepot?

19 Gevolgen voor SW bedrijven
Digitale versie

20 Gevolgen voor SW bedrijven
Wat staat er niet in de Deelcatalogus Machineveiligheid? ?

21 Tot slot Niet alles is te voorspellen en te voorkomen. Probeer het risico zo veel mogelijk te beperken. Gebruik je gezond verstand. Iedereen veilig aan het werk en daarna weer gezond naar huis! Als je iets niet weet, kijk eens in de Arbocatalogus SW voor goede tips en oplossingen. …voor dit werk is er nog geen arbocatalogus beschikbaar

22 VRAGEN?


Download ppt "Programma (in willekeurige volgorde)"

Verwante presentaties


Ads door Google