De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop SAFER Medicatieveiligheid Marieke Kessels-Habraken – 20-06-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop SAFER Medicatieveiligheid Marieke Kessels-Habraken – 20-06-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop SAFER Medicatieveiligheid Marieke Kessels-Habraken – 20-06-2011

2 Prospectieve risicoanalyse •Een systematische benadering om problemen in een product of proces te identificeren en te voorkomen •Verschillende methoden: •FMEA •HFMEA •SAFER (Nederlandse variant van HFMEA)

3 SAFER: Definities •Faalwijze: de manier waarop een processtap kan falen in het bereiken van het verwachte resultaat (Wat kan er fout gaan?) •Oorzaak: de reden waarom een processtap kan falen in het bereiken van het verwachte resultaat (Waarom kan het fout gaan?)

4 SAFER stappen •Stap 1: Keuze proces en afbakening •Stap 2: Samenstelling werkgroep •Stap 3: Procesbeschrijving •Stap 4: Risicoanalyse •Stap 5: Acties en uitkomstmaten

5 Stap 1: Keuze proces en afbakening •Definieer het onderwerp voor de analyse •Definieer een duidelijk begin en einde •Bepaal de scope

6 Stap 1: Keuze proces en afbakening  plenair (10 minuten) •Onderwerp: medicatieproces •Begin en einde: •Scope:

7 Stap 2: Samenstelling werkgroep •Multidisciplinair team •Inhoudsdeskundigen •Procesbegeleider / voorzitter •Notulist •(Patiënt / verwante) •Betrek het management

8 Stap 3: Procesbeschrijving •Maak een stroomdiagram •Kies één of meerdere onderdelen waarop je gaat focussen indien het proces complex is

9 Stap 3: Procesbeschrijving  plenair (20 minuten) •Stroomdiagram: •Focus:

10 Stap 4: Risicoanalyse (deel I) •Benoem alle mogelijke faalwijzen per processtap •Bepaal voor iedere faalwijze: •Ernst van het gevolg •Kans op optreden (frequentie) •Risicoscore

11 Risicomatrix

12 Stap 4: Risicoanalyse (deel I)  groepsverband (30 minuten) •Mogelijke faalwijzen per processtap: •Per faalwijze: •Ernst van het gevolg •Kans op optreden (frequentie) •Risicoscore

13 Stap 4: Risicoanalyse (deel II) •Selecteer de meest risicovolle faalwijzen •Beschrijf voor ieder van deze faalwijzen de onderliggende oorzaken

14 Stap 4: Risicoanalyse (deel II)  plenair (10 minuten) / groepsverband (20 minuten) •Meest risicovolle faalwijzen: •Per faalwijze onderliggende oorzaken:

15 Stap 5: Acties en uitkomstmaten •Bepaal of je de faalwijze wilt "elimineren", "controleren" of "accepteren" •Beschrijf een actie voor elke oorzaak die je wilt elimineren of controleren •Benoem voor iedere actie: •Een uitkomstmaat •Een verantwoordelijke persoon •Geef aan of er overeenstemming is met het management voor de te nemen acties

16 Stap 5: Acties en uitkomstmaten  plenair (20 minuten) •Faalwijze elimineren, controleren of accepteren: •Acties:

17 Evaluatie  plenair (10 minuten) •Methode: •Eindresultaat:


Download ppt "Workshop SAFER Medicatieveiligheid Marieke Kessels-Habraken – 20-06-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google