De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

III Procesdenken in de praktijk Gonne Schras, Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel, GHOR bureau Hollands Midden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "III Procesdenken in de praktijk Gonne Schras, Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel, GHOR bureau Hollands Midden."— Transcript van de presentatie:

1 III Procesdenken in de praktijk Gonne Schras, Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel, GHOR bureau Hollands Midden

2 Procesdenken in de praktijk 12 april 2011 Gonne Schras – Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel – GHOR bureau Hollands Midden

3 Programma Context Regionaal Crisisplan Het referentiekader RCP Verschil functie- en procesgericht organiseren Uitgangspunten procesdenken en OMP Procesgerichte indeling gezondheidszorg Project geneeskundige procesplannen Hollands Midden - Doel - Aanpak - Resultaat 2

4 De veiligheidsregio onderdeel van een breed netwerk 4

5 Kernvragen Welke risico’s bedreigen de veiligheidsregio en hoe erg is dat? Wat moet de veiligheidsregio dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? Wie doet wat en wie informeert wie? 5

6 Welke risico’s bedreigen de regio en hoe erg is dat? Regionaal Risicoprofiel ‒ Overzicht risicovolle situaties: Maatschappelijke thema’s (7) Crisistypen (limitatief [25]) Incidenttypen (niet limitatief [69]) 6

7 Waarschijnlijkheid / Impact Incidentscenario’s 7

8 Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? Regionaal Beleidsplan -Beschrijving op welke crises de VR zich gaat voorbereiden -Beschrijving van de benodigde capaciteit 8

9 Wie doet dan wat en wie informeert wie? Regionaal Crisisplan -Beschrijving organisatie + TBV -Beschrijving sturing op uitvoerend en ondersteunend werk -Beschrijving verschillen dagelijkse en opgeschaalde zorg 9

10 Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP) Geïntegreerd multidisciplinair handelen Sturing op basis van de processen - uitvoerende en ondersteunende processen Flexibele organisatie op basis van wat nodig is Doel RRCP eenduidigheid en uitwisselbaarheid bevorderen proportioneel inzetten realiseren verbeteren kwaliteit R&C 10

11 Functie- en procesgericht organiseren 11

12 Uitgangspunten procesgericht organiseren 1.Procesgerichte benadering van de bedrijfsvoering 2.Resultaatgericht management 3.Creativiteit van de professional 4.Informatie als coördinatiemechanisme 5.Denken vanuit de (interne,externe) klant 12

13 4:Informatievoorziening als coördinatiemechanisme Verticaal: Zorgen voor professionaliteit. Horizontaal: Zorgen voor goede informatiestromen. 13

14 Opbouw Ordeningsmethodiek Processen 14

15 Procesindeling Geneeskundige Zorg Uitvoerende processen Acute gezondheidszorg Publieke gezondheidszorg Ondersteunende processen Informatie Resources (logistiek ) 15

16 Deelprocessen (1) Acute gezondheidszorg Spoedeisende medische hulpverlening Triage Behandelen Vervoeren 16

17 Deelprocessen (2) Publieke gezondheidszorg Bron- en contactopsporing Medicatie, hygiëne en beschermende maatregelen Isolatie en quarantaine maatregelen Gezondheidsonderzoeken Psychosociale hulpverlening 17

18 Project geneeskundige processen Hollands Midden Doel Aanpak Beoogde resultaat 18

19 Doel project Het delen van het gedachtegoed van proces denken Bekend raken met het Referentiekader Regionaal Crisisplan Verbeteren van de procesinrichting voor de overdracht van verantwoordelijkheden Beschrijven van de processen Bevorderen van de samenwerking 19

20 Aanpak project Workshop voor de GHOR Bijeenkomst voor de GHOR, GGD en RAV Werkgroepen organiseren rond de processen PSHOR, POG/GOR en SMH -Maken van procesbeschrijvingen -Identificeren en beschrijven van de kritieke informatie Koppelen functies aan processen 20

21 Processchema PSHOR 21

22 Resultaat project Samenhang tussen de processen duidelijk Minder dikke plannen Taken en afhankelijkheden zijn vastgelegd Bekend Wie informeert wie en waarover Checklisten beschikbaar 22

23 Extra sheets 23

24 Organieke Structuur (RRCP) Regionaal Beleidsteam (RBT ) Regionaal Operationeel Team (ROT) Stafsectie Geneeskundige Zorg Sectie resource management Sectie informatiemanagement (Coördinerend) Commando Plaats Incident (CoPI) Taakorganisaties Meldkamer (MK) 24

25 Functiestructuur Geneeskundige Zorg Kernbezetting Stafsectie Algemeen Commandant Hoofd Acute Gezondheidszorg Hoofd Publieke Gezondheidszorg Hoofd Informatie Hoofd Ondersteuning Facultatief Veiligheidscoördinator Geneeskundige Zorg Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Adviseur Hygiëne- en Infectiepreventie Adviseur Gezondheidsonderzoeken bij Rampen 25


Download ppt "III Procesdenken in de praktijk Gonne Schras, Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel, GHOR bureau Hollands Midden."

Verwante presentaties


Ads door Google