De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

III Procesdenken in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "III Procesdenken in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 III Procesdenken in de praktijk
Gonne Schras, Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel, GHOR bureau Hollands Midden

2 Procesdenken in de praktijk 12 april 2011
Gonne Schras – Adviesbureau In-pact Ineke van Steensel – GHOR bureau Hollands Midden

3 Programma Context Regionaal Crisisplan Het referentiekader RCP
Verschil functie- en procesgericht organiseren Uitgangspunten procesdenken en OMP Procesgerichte indeling gezondheidszorg Project geneeskundige procesplannen Hollands Midden - Doel - Aanpak - Resultaat

4 De veiligheidsregio onderdeel van een breed netwerk

5 Kernvragen Welke risico’s bedreigen de veiligheidsregio en hoe erg is dat? Wat moet de veiligheidsregio dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig? Wie doet wat en wie informeert wie?

6 Welke risico’s bedreigen de regio en hoe erg is dat?
Regionaal Risicoprofiel Overzicht risicovolle situaties: Maatschappelijke thema’s (7) Crisistypen (limitatief [25]) Incidenttypen (niet limitatief [69])

7 Waarschijnlijkheid / Impact Incidentscenario’s

8 Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarvoor nodig?
Regionaal Beleidsplan - Beschrijving op welke crises de VR zich gaat voorbereiden - Beschrijving van de benodigde capaciteit

9 Wie doet dan wat en wie informeert wie?
Regionaal Crisisplan - Beschrijving organisatie + TBV Beschrijving sturing op uitvoerend en ondersteunend werk Beschrijving verschillen dagelijkse en opgeschaalde zorg

10 Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP)
Geïntegreerd multidisciplinair handelen Sturing op basis van de processen - uitvoerende en ondersteunende processen Flexibele organisatie op basis van wat nodig is Doel RRCP eenduidigheid en uitwisselbaarheid bevorderen proportioneel inzetten realiseren verbeteren kwaliteit R&C

11 Functie- en procesgericht organiseren

12 Uitgangspunten procesgericht organiseren
Procesgerichte benadering van de bedrijfsvoering Resultaatgericht management Creativiteit van de professional Informatie als coördinatiemechanisme Denken vanuit de (interne,externe) klant

13 4: Informatievoorziening als coördinatiemechanisme
Verticaal: Zorgen voor professionaliteit. Horizontaal: Zorgen voor goede informatiestromen.

14 Opbouw Ordeningsmethodiek Processen

15 Procesindeling Geneeskundige Zorg
Uitvoerende processen Acute gezondheidszorg Publieke gezondheidszorg Ondersteunende processen Informatie Resources (logistiek)

16 Deelprocessen (1) Acute gezondheidszorg
Spoedeisende medische hulpverlening Triage Behandelen Vervoeren

17 Deelprocessen (2) Publieke gezondheidszorg Bron- en contactopsporing
Medicatie, hygiëne en beschermende maatregelen Isolatie en quarantaine maatregelen Gezondheidsonderzoeken Psychosociale hulpverlening

18 Project geneeskundige processen Hollands Midden
Doel Aanpak Beoogde resultaat

19 Doel project Het delen van het gedachtegoed van proces denken
Bekend raken met het Referentiekader Regionaal Crisisplan Verbeteren van de procesinrichting voor de overdracht van verantwoordelijkheden Beschrijven van de processen Bevorderen van de samenwerking

20 Aanpak project Workshop voor de GHOR
Bijeenkomst voor de GHOR, GGD en RAV Werkgroepen organiseren rond de processen PSHOR, POG/GOR en SMH - Maken van procesbeschrijvingen - Identificeren en beschrijven van de kritieke informatie Koppelen functies aan processen

21 Processchema PSHOR

22 Resultaat project Samenhang tussen de processen duidelijk
Minder dikke plannen Taken en afhankelijkheden zijn vastgelegd Bekend Wie informeert wie en waarover Checklisten beschikbaar

23 Extra sheets

24 Organieke Structuur (RRCP)
Regionaal Beleidsteam (RBT ) Regionaal Operationeel Team (ROT) Stafsectie Geneeskundige Zorg Sectie resource management Sectie informatiemanagement (Coördinerend) Commando Plaats Incident (CoPI) Taakorganisaties Meldkamer (MK)

25 Functiestructuur Geneeskundige Zorg
Kernbezetting Stafsectie Algemeen Commandant Hoofd Acute Gezondheidszorg Hoofd Publieke Gezondheidszorg Hoofd Informatie Hoofd Ondersteuning Facultatief Veiligheidscoördinator Geneeskundige Zorg Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Adviseur Hygiëne- en Infectiepreventie Adviseur Gezondheidsonderzoeken bij Rampen


Download ppt "III Procesdenken in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google