De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaamheid binnen de GHOR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaamheid binnen de GHOR"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaamheid binnen de GHOR
F.C.W. Klaassen, arts Portefeuillehouder OTO Raad van RGF-en

2 Vier thema’s De GHOR Vakbekwaamheid Relevante methodieken
Naar een toekomstig systeem

3 De witte kolom (GHOR)

4 Waarvoor is de GHOR verantwoordelijk?
De witte kolom (GHOR) Waarvoor is de GHOR verantwoordelijk? RAMPENBESTRIJDING Proces 12 preventieve openbare gezondheidszorg Proces 13 geneeskundige hulpverlening somatisch Proces 24 gen. hulpverlening psychosociaal En daar waar de GHOR raakvlakken heeft met andere processen

5 Opschaling vanuit reguliere zorg
De witte kolom (GHOR) Opschaling vanuit reguliere zorg GGD’en, (infectieziekten, milieu) EHBO-verenigingen, Rode Kruis Huisartsen Ambulancediensten (RAV) Ziekenhuizen, Traumacentrum, MMT, GGZ, Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp Proces 12 preventieve openbare gezondheidszorg Proces 13 geneeskundige hulpverlening somatisch Proces 24 gen. hulpverlening psychosociaal

6 De relatie met de veiligheidsregio
De witte kolom (GHOR) De relatie met de veiligheidsregio GHOR vormt scharnierpunt tussen gezondheidszorg en veiligheid Organisatorische inbedding (relatie RAV, MKA, GGD) Relatie veiligheidsregio

7 Vakbekwaamheid binnen de GHOR

8 Functies binnen de GHOR
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Functies binnen de GHOR 31 functies zijn gedefinieerd Financiering Wie is verantwoordelijk voor welke competentie? De GHOR-diaanse knoop doorgehakt

9 Overzicht 31 GHOR functies (1)
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Overzicht 31 GHOR functies (1) Ambulancechauffeur (Ambuch) Ambulanceverpleegkundige (Ambu-vpk) Arts Mobiel Medisch Team (MMT-arts) Coördinator Gewondenvervoer (CGV) Commandant van Dienst Geneeskundig (CvD-G) Centralist Centrale Post Ambulancevervoer (CPA-centralist) Crisiscoördinator Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) Hoofd Actiecentrum GHOR (Hac-GHOR) Hoofd Centrale Post Ambulancevervoer (Hoofd CPA)

10 Overzicht 31 GHOR functies (2)
Hoofd Gewondennest (HGN) Hoofd Sectie GHOR (HS-GHOR) Huisarts Leider Kernteam Psychosociale Hulpverlening (Leider Kernteam PSH) Leider Opvangteam Liaison Geneeskundig Nationaal Coördinatiecentrum (LS-GNK NCC) Liaison Geneeskundig Provinciaal Coördinatiecentrum (LS-GNK PCC) Lid Kernteam Psychosociale Hulpverlening (Lid Kernteam PSH) Loodspostfunctionaris (LPF) Medewerker Opvangteam

11 Overzicht 31 GHOR functies (3)
Medisch specialist Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR (Omac-GHOR) Regiocoördinator Rampenhulpverlening NRK (RCR) Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF)1 SIGMA-chauffeur SIGMA-leider SIGMA-lid Spoedeisende Hulp arts (SEH-arts) Spoedeisende Hulp verpleegkundige (SEH-vpk) Verpleegkundige Mobiel Medisch Team (MMT- vpk)

12 Bestuurlijk Organisatie
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Competentiegebieden Elke brandweer en politie-inzet wordt vergoed vanuit het budget voor deze parate diensten. Voor de inzet van ambulances geldt een vergoedingsregeling met de ziektekostenverzekeraar. Dit betekent dat bijv. voor een standby-ambulance-rit bij een vooralarm vliegtuigongeval op MAA geen kosten in rekening gebracht kunnen worden. Een van de taken van de GH(O)R als organisatie is het gelijkwaardig maken van de “witte poot”, tav blauw en rood. De rampenbestrijding Zuid-Limburg is via een samenwerkingsverband tussen medisch leiders van de 3 GGD’en uitgegroeid tot een centrale, zelfstandige GH(O)R-organisatie. Vanwege de procesverantwoordelijkheid van de brandweer inzake rampen ligt de eindverantwoordelijkheid van de GH(O)R bij het AB van de brandweer. Om toch een aparte organisatie te kunnen vormen, is er naast het DB brandweer een DB GH(O)R ontwikkeld. De GH(O)R streeft ernaar de eigen identiteit meer gestalte te geven. (er wordt hard gewerkt wordt aan een eigen logo, nieuwsbrief als onderdeel van het communicatieplan). De GH(O)R is thans gehuisvest in het GGD-gebouw OZL en huurt GNK-stalling bij het SWM in Geleen en op de luchthaven. Voor de toekomst wordt gestreefd naar 1 lokatie, cq opkomstplaats geschikt voor kantoor, stalling, oefening en training. Omdat de ontwikkelingen in de rampenbestrijding niet los te denken zijn van een samenwerkingsverband met de toekomstige RAV-Zuid-Limburg en CPA wordt bij het zoeken naar een geschikte lokatie nog een afwachtende houding aangenomen. Bestuurlijk Organisatie Klinische discipline Public Health

13 Integrale kennisopbouw vanuit drie disciplines
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Integrale kennisopbouw vanuit drie disciplines Bestuurlijk Organisatie Klinische discipline 3 2 3 1 2 2 3 Public Health

14 Multidisciplinaire competenties
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Multidisciplinaire competenties Elke brandweer en politie-inzet wordt vergoed vanuit het budget voor deze parate diensten. Voor de inzet van ambulances geldt een vergoedingsregeling met de ziektekostenverzekeraar. Dit betekent dat bijv. voor een standby-ambulance-rit bij een vooralarm vliegtuigongeval op MAA geen kosten in rekening gebracht kunnen worden. Een van de taken van de GH(O)R als organisatie is het gelijkwaardig maken van de “witte poot”, tav blauw en rood. De rampenbestrijding Zuid-Limburg is via een samenwerkingsverband tussen medisch leiders van de 3 GGD’en uitgegroeid tot een centrale, zelfstandige GH(O)R-organisatie. Vanwege de procesverantwoordelijkheid van de brandweer inzake rampen ligt de eindverantwoordelijkheid van de GH(O)R bij het AB van de brandweer. Om toch een aparte organisatie te kunnen vormen, is er naast het DB brandweer een DB GH(O)R ontwikkeld. De GH(O)R streeft ernaar de eigen identiteit meer gestalte te geven. (er wordt hard gewerkt wordt aan een eigen logo, nieuwsbrief als onderdeel van het communicatieplan). De GH(O)R is thans gehuisvest in het GGD-gebouw OZL en huurt GNK-stalling bij het SWM in Geleen en op de luchthaven. Voor de toekomst wordt gestreefd naar 1 lokatie, cq opkomstplaats geschikt voor kantoor, stalling, oefening en training. Omdat de ontwikkelingen in de rampenbestrijding niet los te denken zijn van een samenwerkingsverband met de toekomstige RAV-Zuid-Limburg en CPA wordt bij het zoeken naar een geschikte lokatie nog een afwachtende houding aangenomen. Groepscompetenties crisismanagement

15 Samenhang is noodzakelijk
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Samenhang is noodzakelijk

16 Relevante methodieken

17 Ervaringen uit het buitenland
Relevante methodieken Ervaringen uit het buitenland MIMMS Het Emergo Train oefensysteem

18 Vakbekwaamheid binnen de GHOR
It is no longer acceptable to approach the scene of a major incident as an enthousiastic amateur Prof. Timothy Hodgetts Emergency medicine Birmingham UK

19 Major Incident Medical Management and Support
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Major Incident Medical Management and Support

20 Sinds 1995 in Groot-Brittannië Verspreiding in Europa en daar buiten
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Om de chaos te ordenen bij een ramp of grootschalig incident is een systematisch gestructureerde benadering noodzakelijk! Sinds 1995 in Groot-Brittannië Verspreiding in Europa en daar buiten Geadapteerd als “NAVO-standaard” In Nederland behoefte aan gestructureerde scholing van de “witte kolom"

21 Het Emergo Train-systeem
Vakbekwaamheid binnen de GHOR Het Emergo Train-systeem Zweeds systeem Het lijkt een spel Is echter bijzonder realistisch en realtime Zonder dat er een voertuig op de weg komt

22

23

24

25

26 Op weg naar de toekomst

27 Relevante basisdocumenten
Op weg naar de toekomst Relevante basisdocumenten Strategienota Raad van RGFén (juni 2004) Hulpverlening bij grootschalig optreden door specifieke scholing een stap verder (24 juni 2005) Project vakbekwaamheid binnen de GHOR

28 Het systeem Een consequente, heldere en consistente inhoudelijke visie
Op weg naar de toekomst Het systeem Een consequente, heldere en consistente inhoudelijke visie Een sluitend en kwalitatief geborgd systeem Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve massa Samenhang tussen en met andere partijen (VWS, BZK,RIVM,NIBRA, SOSA, MIMMS) Betrokkenheid van de regio’s (van, voor en door het veld

29 Stippen op de horizon De GHOR academie
Op weg naar de toekomst Stippen op de horizon De GHOR academie De GHOR-diaanse knoop doorgehakt Vakbekwaamheid Kennis Onderzoek


Download ppt "Vakbekwaamheid binnen de GHOR"

Verwante presentaties


Ads door Google