De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaamheid binnen de GHOR F.C.W. Klaassen, arts Portefeuillehouder OTO Raad van RGF-en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaamheid binnen de GHOR F.C.W. Klaassen, arts Portefeuillehouder OTO Raad van RGF-en."— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaamheid binnen de GHOR F.C.W. Klaassen, arts Portefeuillehouder OTO Raad van RGF-en

2 Vier thema’s De GHOR Vakbekwaamheid Relevante methodieken Naar een toekomstig systeem

3 De witte kolom (GHOR)

4 Waarvoor is de GHOR verantwoordelijk? RAMPENBESTRIJDING Proces 12 preventieve openbare gezondheidszorg Proces 13 geneeskundige hulpverlening somatisch Proces 24 gen. hulpverlening psychosociaal En daar waar de GHOR raakvlakken heeft met andere processen De witte kolom (GHOR)

5 Opschaling vanuit reguliere zorg Proces 12 preventieve openbare gezondheidszorg Proces 13 geneeskundige hulpverlening somatisch Proces 24 gen. hulpverlening psychosociaal GGD’en, (infectieziekten, milieu) –EHBO-verenigingen, Rode Kruis –Huisartsen –Ambulancediensten (RAV) –Ziekenhuizen, Traumacentrum, MMT, GGZ, Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp De witte kolom (GHOR)

6 De relatie met de veiligheidsregio GHOR vormt scharnierpunt tussen gezondheidszorg en veiligheid – Organisatorische inbedding – (relatie RAV, MKA, GGD) – Relatie veiligheidsregio De witte kolom (GHOR)

7 Vakbekwaamheid binnen de GHOR

8 Functies binnen de GHOR 31 functies zijn gedefinieerd – Financiering – Wie is verantwoordelijk voor welke competentie? – De GHOR-diaanse knoop doorgehakt Vakbekwaamheid binnen de GHOR

9 Overzicht 31 GHOR functies (1) 1.Ambulancechauffeur (Ambuch) 2.Ambulanceverpleegkundige (Ambu-vpk) 3.Arts Mobiel Medisch Team (MMT-arts) 4.Coördinator Gewondenvervoer (CGV) 5.Commandant van Dienst Geneeskundig (CvD-G) 6.Centralist Centrale Post Ambulancevervoer (CPA-centralist) 7.Crisiscoördinator 8.Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) 9.Hoofd Actiecentrum GHOR (Hac-GHOR) 10.Hoofd Centrale Post Ambulancevervoer (Hoofd CPA) Vakbekwaamheid binnen de GHOR

10 Overzicht 31 GHOR functies (2) 11. Hoofd Gewondennest (HGN) 12. Hoofd Sectie GHOR (HS-GHOR) 13. Huisarts 14. Leider Kernteam Psychosociale Hulpverlening (Leider Kernteam PSH) 15. Leider Opvangteam 16. Liaison Geneeskundig Nationaal Coördinatiecentrum (LS-GNK NCC) 17. Liaison Geneeskundig Provinciaal Coördinatiecentrum (LS-GNK PCC) 18. Lid Kernteam Psychosociale Hulpverlening (Lid Kernteam PSH) 19. Loodspostfunctionaris (LPF) 20. Medewerker Opvangteam

11 Overzicht 31 GHOR functies (3) 21. Medisch specialist 22. Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) 23. Operationeel Medewerker Actiecentrum GHOR (Omac-GHOR) 24. Regiocoördinator Rampenhulpverlening NRK (RCR) 25. Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF)1 26. SIGMA-chauffeur 27. SIGMA-leider 28. SIGMA-lid 29. Spoedeisende Hulp arts (SEH-arts) 30. Spoedeisende Hulp verpleegkundige (SEH-vpk) 31. Verpleegkundige Mobiel Medisch Team (MMT- vpk)

12 Klinische discipline Competentiegebieden Bestuurlijk Organisatie Public Health Vakbekwaamheid binnen de GHOR

13 Integrale kennisopbouw vanuit drie disciplines Klinische discipline Bestuurlijk Organisatie Public Health 1 2 22 3 3 3 Vakbekwaamheid binnen de GHOR

14 Groepscompetenties Multidisciplinaire competenties crisismanagement Vakbekwaamheid binnen de GHOR

15 Samenhang is noodzakelijk Vakbekwaamheid binnen de GHOR

16 Relevante methodieken

17 MIMMS Het Emergo Train oefensysteem Ervaringen uit het buitenland Relevante methodieken

18 It is no longer acceptable to approach the scene of a major incident as an enthousiastic amateur Prof. Timothy Hodgetts Emergency medicine Birmingham UK Vakbekwaamheid binnen de GHOR

19 Major Incident Medical Management and Support Vakbekwaamheid binnen de GHOR

20 Om de chaos te ordenen bij een ramp of grootschalig incident is een systematisch gestructureerde benadering noodzakelijk! Sinds 1995 in Groot-Brittannië Verspreiding in Europa en daar buiten Geadapteerd als “NAVO-standaard” In Nederland behoefte aan gestructureerde scholing van de “witte kolom" Vakbekwaamheid binnen de GHOR

21 Het Emergo Train-systeem Zweeds systeem Het lijkt een spel Is echter bijzonder realistisch en realtime Zonder dat er een voertuig op de weg komt Vakbekwaamheid binnen de GHOR

22

23

24

25

26 Op weg naar de toekomst

27 Relevante basisdocumenten Strategienota Raad van RGFén (juni 2004) Hulpverlening bij grootschalig optreden door specifieke scholing een stap verder (24 juni 2005) Project vakbekwaamheid binnen de GHOR Op weg naar de toekomst

28 Het systeem Een consequente, heldere en consistente inhoudelijke visie Een sluitend en kwalitatief geborgd systeem Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve massa Samenhang tussen en met andere partijen (VWS, BZK,RIVM,NIBRA, SOSA, MIMMS) Betrokkenheid van de regio’s (van, voor en door het veld Op weg naar de toekomst

29 Stippen op de horizon De GHOR academie De GHOR-diaanse knoop doorgehakt Vakbekwaamheid Kennis Onderzoek Op weg naar de toekomst


Download ppt "Vakbekwaamheid binnen de GHOR F.C.W. Klaassen, arts Portefeuillehouder OTO Raad van RGF-en."

Verwante presentaties


Ads door Google