De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenregie bij Rampen en Crises

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenregie bij Rampen en Crises"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenregie bij Rampen en Crises
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ketenregie bij Rampen en Crises Ben Diesveld,arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 14 september 2009

2 Inhoud Wettelijk kader De witte kolom GHOR en huisartsen Leiding en coördinatie bij rampen en crises Grieppandemie een crisis?

3 Wettelijk kader WRBZO, Wet veiligheidsregio (2010)
Rol van openbaar bestuur Infectieziektebestrijding, WPG VWS, bevoegdheden burgemeester Wet toelating zorginstellingen (WTZI) Voorbereiding zorginstellingen bij rampen en crises Instellen regionaal overleg acute zorg (ROAZ) Verantwoordelijkheidsverdeling

4 GHOR Fryslan Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Onderdeel van GGD Fryslan (HVD) Regionale overheidsorganisatie Coördinatierol bij 3 processen crisisbeheersing Spoedeisende geneeskundige hulpverlening Psychosociale hulpverlening Preventieve openbare gezondheidszorg Afspraken met zorginstellingen over prestaties

5 Rol huisarts in crisisbeheersing
Landelijke Handreiking GHOR en huisartsen (mei 2009) taak en rol van huisars bij ramp zijn niet landelijk eenduidig vastgelegd, noch in wetgeving, Uniforme basis uitgangspunten voor stappen naar regionale procesplannen Taken bij crises (incl.. Grootschalige infectieziekte-uitbraak)

6 vervolg Rol huisarts reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten gewaarborgd moeten blijven: uitvoering van de primaire zorgprocessen (griepzorg = huisartsenzorg) onder alle omstandigheden voorbereiden op bijzondere situaties Slachtoffers rampen Ook ANW door de huisartsenpost. Continuïteit voorbereiding bij grieppandemie

7 Rol huisartsen Geen verplichte aanvullende rol.
Inzet van huisartsen op een rampterrein of in een behandelcentrum voor slachtoffers van een ramp, dat de GHOR heeft ingesteld, hoort niet bij deze reguliere taakstelling. Wel aanvullende afspraken over specifieke taken OTO traject vanaf najaar 2009/ ROAZ Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (WTZI)

8 Huisartsen regio Fryslan
2005 samenwerking voorbereiding grieppandemie DWF, ROS en GGD/GHOR Communicatie naar huisartsen via ROS Friesland (voorjaar 2009) Verdere afstemming met DWF en FHV

9 Leiding en coördinatie bij rampen en crises
Regionaal Beleidsteam Gemeentelijk beleidsteam Operationeel team Crisisteam/actiecentra COPI (plaats incident)

10 Crisisbeheersing Fryslan
Regio Fryslân

11 Vervolg leiding e coördinatie
GRIP 4

12 Rampenbestrijdings- organisatie
Huisartsen GGD Ambulance- dienst GHOR Politie GGZ Gemeente Brandweer Rode Kruis Ziekenhuis

13 Regionaal Beleidsteam (strategisch) Coördinerend bestuurder + o.a.
Landelijke aansturing BZK Regionaal Beleidsteam (strategisch) Coördinerend bestuurder + o.a. RGF (C.Dubbelman, J.Bleeker, U.Jelsma) Operationeel team politie BRW gemeenten GHOR HSGHOR B. Diesveld,arts Paul Tan , arts IZB J van der Heide S Kijlstra (RAV) Openbare orde en veiligheid 6 clusters Individuele gemeenten defensie GGD Ziekenhuizen RAV MKF Oa faciliteren en instellen noodopvang zorgmeldpunten

14 Overzicht met structuur
Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Overzicht met structuur Regionaal Outbreakmanagement team Regionaal Beleidsteam (strategisch) Coördinerend bestuurder + o.a. RGF (C.Dubbelman, J.Bleeker, U.Jelsma) apotheken Thuiszorg Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS Operationeel team politie BRW gemeenten GHOR HSGHOR B. Diesveld,arts Paul Tan , arts IZB J van der Heide S Kijlstra (RAV) Openbare orde en veiligheid verloskunde 6 clusters laboratoria HAGRO Individuele gemeenten HAGRO defensie GGD Liaison eerstelijnszorg Ziekenhuizen RAV MKF HAGRO HAGRO HAGRO HAGRO Oa faciliteren en instellen noodopvang zorgmeldpunten UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland

15 De witte kolom 1e lijn Huisartsen Thuiszorg Apothekers Verloskunde
Laboratoria em.

16 Grieppandemie Schaarste problematiek Gezondheidszorg
Maatschappelijke effecten

17 Scenario’s grieppandemie
?

18 Scenario 2008 Mild of ernstig

19 Bestrijdingsmaatregelen grieppandemie
Distributie antivirale middelen Vaccinatiestrategie Voorlichting hygiëne en preventieve maatregelen Continuïteitsplannen Coördinatie plannen

20 Communicatie & voorlichting
Afstemming met andere partijen Publiekscommunicatie (landelijk draaiboek) Landelijk regionaal Crisiscommunicatie Voorlichting via regionale structuur gemeenten Professionals RIVM/VWS Regionaal Structuur via FHV/ROS

21 Continuiteit eerste lijn
Fasering Opgeschaalde zorg bij schaarste Ook reguliere spoedeisende zorg Afstemming met andere ketenpartners over veranderde werkwijze Afstemming met gemeenten/politie Zorgmeldpunten Openbare veiligheid

22 GHOR Coördinatie voorbereiding Betrokken planvorming
Regionale vertaling landelijke plannen Advisering continuïteit zorgketen Monitoring regionale ontwikkelingen Signaleren verloop pandemie Adviseren aanvullende maatregelen Afstemmen met andere partijen

23 Plan huisartsenzorg + 300 huisartspraktijken ,
Organisatie via samenwerking in HAGRO verband Coördinatie eerste lijn in fasering Àpotheek, thuiszorg, verloskunde, lab. Afstemming tussen 1e lijn via crisisteam Coördinatie 2e lijn (korte lijnen) Communicatielijnen

24 Coördinatie witte kolom
Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Regionaal Outbreakmanagement team Operationeel team apotheken Thuiszorg GGD Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS GHOR liaisons Ziekenhuizen UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland verloskunde laboratoria HAGRO MKF HAGRO HAGRO RAV HAGRO HAGRO HAGRO

25 Samengevat Wettelijk kader Organisatie gezondheidszorg bij crises
GHOR en huisartsen Leiding en coördinatie bij rampen en crises Grieppandemie een crisis?

26 Vragen ?

27


Download ppt "Ketenregie bij Rampen en Crises"

Verwante presentaties


Ads door Google