De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts."— Transcript van de presentatie:

1 Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts

2 Frank Zwager, 28 september 2009

3 Inleiding:  21 april 2009: VS melden besmetting met varkensgriep-virus  Uitbreiding besmetting  Dodelijke slachtoffers  Waarschuwing WHO  Grootschalige voorbereiding

4 Frank Zwager, 28 september 2009 Inleiding dia tornado

5 Frank Zwager, 28 september 2009 Grootschalig Calamiteitenplan  Voorbarig?  Grote getallen!  Premature maatregelen?  Generale repetitie!

6 Frank Zwager, 28 september 2009 Onderwerpen: 1. Griepzorg = huisartsenzorg 2. Griep bínnen de praktijk 3. Griep buiten de praktijk 4. Pandemische problematiek 5. Adviezen 6. Vaccinatiebeleid 7. Afsluiting

7 Frank Zwager, 28 september 2009 1.Griepzorg = huisartsenzorg  Huisarts primair verantwoordelijk voor g.z.  Continuëring reguliere h.a. zorg  Afstemming met andere zorgpartijen Lit:Samenvatting Handreiking over de samenwerking h.a. en GHOR

8 Frank Zwager, 28 september 2009 2.Griep bínnen de praktijk  Hygiénische- en preventieve maatregelen  Uitval van praktijk medewerkers  Bedrijfscontinuïteitsplan  Samenwerking binnen de HAGRO

9 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Momenteel mild verloop  1-2% gecompliceerd door pneumonie  Ernstiger beloop bij 15 – 50 jarigen dan de normale seizoensgriep!  Besmettelijkheid: R2

10 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk

11 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Symptomen: Temp > 38°C Neus-/ keelklachten Hoesten Spierpijn Alg. Malaise Gastro-intest. Klachten Incubatie:1-7 dagen Beloop:2-3 dagen tot 10 dagen

12 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk

13 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Stand van zaken: plaatje

14 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Proberen de grieppatiënt thuis te houden  Indien nodig, behandelen

15 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk Verdenking H1N1?  Nee:  Handelen naar klinische bevinding  Ja:  Is het een risicopatiënt?

16 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Risicopatiënten:  Alle risicopatiënten van de seizoensgriep  Pat. uit medische risicogroepen of met gestoorde afweer  Alle kinderen < 2 jaar (* zie verder)  Zwangeren met medisch risico en/of in derde trimester  Personen met gecompl. beloop en/of z-h opname Advies Gezondheidsraad dd 18 augustus 2009

17 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Risicopatiënt?  Nee,  dan handelen naar klinische bevindingen, géén Tamiflu  Ja,  hoe oud is de patiënt?

18 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  > 2 jaar,  behandelen met Tamiflu (en ev. preventief antibiotica) NB: Tamiflu < 48 uur starten

19 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  < 2 jaar,  diagnosticeren* en behandelen met Tamiflu * Sectie pediatrische infectieziekten en immunologie, 14 september ’09 * Advies wijkt af van eerder!

20 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Opm: < 2 jr, grotere kans complicaties  Opm: < 2 jr, meer opnames (grote druk z.h.)  Opm: < 2 jr, t.n.t. geen hogere mortaliteit  Opm: < 6 mnd, tamiflu behandeling in z.h.

21 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Profylactische behandeling met virusremmers wordt afgeraden uit angst voor ontwikkelen resistentie!  NB: herziening medio augustus 2009

22 Frank Zwager, 28 september 2009 3.Griep buiten de praktijk  Complicaties:  Respiratoire insufficientie

23 Frank Zwager, 28 september 2009 4.Pandemische problematiek  Groot patiënten aanbod  Beperkte personele bezetting  Overbelasting telefoonlijnen  Patiëntenstroom naar de praktijk  Overbelasting spreekuren en huisbezoeken  Reguliere zorg komt in gedrang

24 Frank Zwager, 28 september 2009 4.Pandemische problematiek  Knelpunten in de zorgketen:  (tel.) bereikbaarheid h.a. praktijk  Discrepantie zorgvraag/-aanbod  Verstrekking (herhaal-)medicatie  Ambulance vervoer  Beschikbaarheid tweede lijnszorg  Toename vraag mantelzorg  Coördinatie opnamebeleid

25 Frank Zwager, 28 september 2009 4.Pandemische problematiek  Problemen:  Emoties van patiënten en naasten  Eisende en dreigende patiënten en naasten  Onrust en ev. onlusten

26 Frank Zwager, 28 september 2009 4.Pandemische problematiek  Speciale aandacht voor:  Verloskunde  Apotheek bevoorrading/-vertsrekkingen  Medische zorg op de eilanden

27 Frank Zwager, 28 september 2009 5.Adviezen  Interne organisatie voorbereiden  Afspraken op HAGRO / WAGRO niveau  Krachten verdelen over prioriteitsgebieden  Voorbereiden op eventuele opschaling van zorg / instellen “Zorgmeldpunt”  Ontwikkelingen blijven volgen via VWS, Gemeente, GGD / GHOR, (lokale) media

28 Frank Zwager, 28 september 2009

29 6.Vaccinatiebeleid  Oktober: vaccinatie seizoensgriep  Tenminste 2 weken later H1N1 vaccinatie met herhaling na 3 weken  Uitvoering door huisarts  Afh. van levering: gefaseerde toediening volgens prioriteitenschema  Vergoeding per vaccinatie

30 Frank Zwager, 28 september 2009 6.Vaccinatiebeleid, indicaties 1. Mensen met medisch risico (alle geïndiceerden voor de gewone griepprik) 2. Zwangere vrouwen in tweede - en derde trimester 3. Personeel in de gezonheidszorg 4. Gezinsleden en mantelzorgers van hoog risico-patiënten

31 Frank Zwager, 28 september 2009 7.Afsluiting  Grieppandemie eist gedegen voorbereiding  Bedrijfscontinuïteitsplan  Patiëntenzorg: regulier / griep  Symptomen / herkenning / risicogroepen  Behandeling

32 Frank Zwager, 28 september 2009 7.Afsluiting  Pandemische problematiek  Mogelijke noodzaak tot opschaling zorg  Knelpunten in de zorgketen  Onrust onder patiënten / burgers  Vaccinatie

33 Frank Zwager, 28 september 2009 7.Afsluiting  Terugrapportage / parameters  Presentaties terug te vinden bij:  Website van ROS

34 Frank Zwager, 28 september 2009 Informatie  NHG standaard 88  RIVM: actuele informatie RIVM: actuele informatie  http://www.rivm.nl http://www.rivm.nl  http://www.minvws.nl http://www.minvws.nl  www.grieppandemie.nl

35 Frank Zwager, 28 september 2009 7.Tot slot  Overbodig?

36 Frank Zwager, 28 september 2009

37


Download ppt "Grieppandemie en de huisartspraktijk F P Zwager, huisarts."

Verwante presentaties


Ads door Google