De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planvorming, van oud naar nieuw, van papier naar een werkende organisatie ir. Ad van Leest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planvorming, van oud naar nieuw, van papier naar een werkende organisatie ir. Ad van Leest."— Transcript van de presentatie:

1 Planvorming, van oud naar nieuw, van papier naar een werkende organisatie
ir. Ad van Leest

2 Wet veiligheidsregio’s
Taken veiligheidsregio zijn o.a.: Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises Adviseren van bevoegd gezag over risico’s en risicobeheersing Voorbereiden op de bestrijding van branden en zware ongevallen en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing Instellen en in stand houden van de brandweer Instellen en in stand houden van de ghor Voorzien in de meldkamerfunctie Etc.

3 Stappen veiligheidsregio
Overzicht van risicovolle situaties en soorten branden, rampen en crises Benoemen operationele prestaties Planning organisatie en werkwijze om die prestaties mogelijk te maken Inrichten en oefenen organisatie Toetsing, evalueren en actualiseren

4 Huidige planvorming rampenbestrijding
Meerjarig beheersplan rampenbestrijding Gemeentelijke rampenplannen Rampbestrijdingsplannen voor alle rampsituaties die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar zijn

5

6 Lessen uit het verleden
Geen planfixatie Geen scenariofixatie Geen fixatie op gedetailleerde voorprogrammering van de uitvoering Geen papieren (schijn)werkelijkheid Maar professionele basisorganisatie die in staat is flexibel maatwerk te organiseren.

7

8 Wet veiligheidsregio’s
Vaststellen risicoprofiel Vaststellen van een meerjarig beleidsplan voor de taken van de veiligheidsregio Vaststellen van een regionaal crisisplan Vaststellen van eventueel voorgeschreven rampbestrijdingsplannen

9 Regionaal risicoprofiel
Overzicht van risicovolle situaties Overzicht van soorten branden, rampen en crises Analyse van inschatting en weging gevolgen van branden, rampen en crises In overleg met gemeenteraden, college politie, bestuur waterschappen en rijkscrisispartners

10 Regionaal beleidsplan
Beleidsplan is geen doel op zich maar middel tot meerjarige en gestructureerde beleids- en bedrijfsvoering van de veiligheidsregio Regionaal, vastgesteld door bestuur Afstemming met buurregio’s, waterschappen en politie Beleidsplanning alle taken veiligheidsregio Operationele prestaties crisisbeheersing Dekkingsplan brandweer Uitwerking landelijke beleidsdoelstellingen Informatieparagraaf Oefenbeleidsplan

11 Regionaal beleidsplan
Handreiking regionaal beleidsplan Gericht op proces van gestructureerde beleidsvoorbereiding: professionele onderbouwing beleid samenwerking, afstemming andere diensten en organisaties bestuurlijke interactie meerjarige perspectief en maatwerk begrijpelijk/ uit te leggen Uitvoerbaar Geen overschrijfmodel in “word”

12 Regionaal crisisplan Concentratie van bestuurlijke en operationele regie en slagkracht op regionaal niveau Het gaat om een breder scala van crisissituaties en veel meer crisispartners Meer aandacht op generieke voorbereiding en voldoende kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie (basisvereisten) Minder aandacht voor voorprogrammering uitvoering maatregelen in plannen Maw betere professionele basisorganisatie en minder papier

13 Regionaal crisisplan Organisatie, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing Beschrijving organisatie maatregelen en voorzieningen door gemeenten en afspraken met andere crisispartners Op basis van de analyse risicoprofiel en besluiten bestuur tav operationele prestaties vastgelegd in beleidsplan

14 Regionale crisisplan Melding en alarmering
Bestuurlijke en operationele opschaling Leiding en coördinatie Informatievoorziening Logistiek (resource management) Operationele primaire werkprocessen diensten en organisaties

15 Regionaal crisisplan Model voor regionale planvorming:
(Regionaal model) huidige gemeentelijke rampenplannen (regionaal, actueel en verbreed) Referentiekader regionaal crisisplan (RRCP) Aansluiting organisaties van crisispartners zoals RWS, defensie, vitale infrastructuur, etc. mbt leiding/ coördinatie, informatievoorziening en logistiek/resource management

16 Referentiekader RCP Herordening en actualisering primaire werkprocessen politie, brandweer, ghor en bevolkingszorg Afstemming niveaus leidingstructuur Afstemming informatiemanagement en resource management Afstemming start- en opschalingstructuur

17 Rampbestrijdingsplannen
Aanvullend op basisorganisatie in crisisplan: Wettelijke verplichting beperkt tot: BRZO-inrichtingen Luchtvaartterreinen (Ivm internationale wet- en regelgeving) Verder: vrije keuze regiobesturen en eventueel landelijke doelstellingen (bijv. overstromingen, grieppandemie)

18 Planvorming VR Invoeringstermijnen:
na van kracht worden wet- en regelgeving: 3 maanden: gemeenschappelijke regeling 6 maanden: risicoprofiel 9 maanden: beleidsplan 12 maanden: crisisplan

19 Planvorming VR Vragen ?


Download ppt "Planvorming, van oud naar nieuw, van papier naar een werkende organisatie ir. Ad van Leest."

Verwante presentaties


Ads door Google