De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag BRZO Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen 11 december 2007 Henk van Wetten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag BRZO Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen 11 december 2007 Henk van Wetten."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag BRZO Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen 11 december 2007 Henk van Wetten

2 Inhoud Het projectkader Het nieuwe besluit bedrijfsbrandweren Wet op de Veiligheidsregio’s Overeenkomsten en verschillen met oude besluit Het handboek bij het besluit Opleiden en oefenen voor bedrijfsbrandweer

3 Projectkader

4 Wetgevingsfase Doelstelling: Aanpassen van de bepalingen uit het Besluit Bedrijfsbrandweren, gebaseerd op de verbetervoorstellen. Doelmatig en Werkbaar voor Overheid en Bedrijfsleven Géén zelfstandig nieuw Besluit Bedrijfsbrandweren, maar een hoofdstuk in het Besluit Veiligheidsregio’s

5 Wetgevingsfase (2) Huidige situatie Brandweerwet 1985 Artikel 13 Besluit Bedrijfsbrandweren Nota van toelichting Bijlage College van B&W Nieuwe situatie Wet Veiligheidsregio’s Artikel 25 Hoofdstuk in Besluit Veiligheidsregio’s Nota van toelichting Handreiking Bestuur VR

6 Overeenkomsten Kernbegrip: Bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid Geloofwaardige incidentscenario’s Bedrijfsbrandweer: organisatie van zowel mensen als middelen die tot doel heeft het bestrijden en beperken van brand en ongevallen op het terrein van de inrichting en vallend onder de gehele repressieve brandweerzorg van de gemeente en de regio. Procedure en werkwijze

7 Verschillen Reikwijdte: enerzijds inperking anderzijds uitbreiding met kapstokartikel Bevoegd Gezag Aanwijzing Omvang bedrijfsbrandweer in relatie tot alle preventieve en repressieve LOD’s : vlinderdasmodel Aandacht voor toezicht, controle en handhaving

8 Verschillen Oorzaken Effect Preventie en preparatie Repressie OverheidsbrandweerOpvangvoorzieningen Automatische bestrijding, BHV en bedrijfsbrandweer Technische voorzieningen Normen, richtlijnen vergunningen etc. Vlinderdasmodel LOD LOC

9 Aandachtspunten toezicht en handhaving Aanwijzen toezichthouders bedrijfsbrandweren Bestuursrechtelijke handhaving door VR

10 Implementatiefase - procedure Subsidie verstrekt aan het Landelijk Expertisecentrum Brandweer en BRZO voor: -Opstellen handreiking bij het hoofdstuk aanwijzingen bedrijfsbrandweer in Besluit Veiligheidsregio’s -Houden van workshops Randvoorwaarde: Betrek hierin overheid en bedrijfsleven

11 Implementatiefase – procedure 2 Productiegroep vanuit LEC Brandweer & BRZO Deskundigengroep Klankbordgroep namens overheid en bedrijfsleven

12 Implementatiefase – inhoud Onderwerpen handreiking op basis van adviezen fase 2: Begrippen en definities Relatie met andere wetgeving Richtlijn voor het opstellen van geloofwaardige scenario’s Richtlijn voor het opstellen van een bedrijfsbrandweerrapport Richtlijn voor bedrijfsbrandweeroefeningen (mono- en multi) Procedure en model aanwijzen van een bedrijfsbrandweer Procedure en model toezicht, controle en handhaving

13 Opleidingen voor bedrijfsbrandweer Bevoegd gezag kan in de aanwijzing eisen stellen aan opleiding en geoefendheid bedrijfsbrandweerpersoneel Opleidingen voor bedrijfsbrandweer opnemen in het Besluit kwaliteitseisen brandweerpersoneel Opleidingen gebaseerd op maatwerk per bedrijfstak Samenwerking tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer garanderen Gelijkwaardige samenwerking en communicatie tussen functionarissen bedrijfsbrandweer en overheidsbrandweer

14 Opleidingen voor bedrijfsbrandweer

15 Oefenen bedrijfsbrandweer Mono-disciplinair Leidraad oefenen Vaardigheden en kennis onderhouden voor manschappen en bevelvoerders. multidisciplinair als onderdeel van de brandweerzorg: dus met de gemeentelijke / regionale brandweer oefenen!

16 Vragen?


Download ppt "Netwerkdag BRZO Het nieuwe Besluit Bedrijfsbrandweren status en ontwikkelingen 11 december 2007 Henk van Wetten."

Verwante presentaties


Ads door Google