De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GHOR en CBRN/E Jan Woldman CBRN/E meerdaagse Ossendrecht 16/10/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GHOR en CBRN/E Jan Woldman CBRN/E meerdaagse Ossendrecht 16/10/2012."— Transcript van de presentatie:

1 GHOR en CBRN/E Jan Woldman CBRN/E meerdaagse Ossendrecht 16/10/2012

2 De werelden van zorg en veiligheid Reguliere zorgGHOR WetgevingWTZI, WGBO, WAZ, WPGWVR: Wet VeiligheidsRegio’s DepartementMin. van VWS (+ IGZ)Min. Van V&J (+ IOOV) SturingDriehoek: patiënt-aanbieder-zorgverz. Publieke verantwoordelijkheid Gemeenten/Rijk Bepalende Thema’s Ketenzorg, DBC ‘s, Versterking 1 e lijn Risicoprofielen, Multidisciplinaire crisisbeheersing FinancieringZorgverzekeringBDUR/gemeenten Organisatie11 Traumacentra ROAZ25 GHOR regio’s 7x24 uurs zorgAlleen bij opschaling

3 De GHOR is verantwoordelijk voor -coördinatie, aansturing, regie vd geneesk. hulpverlening (de “witte keten”) ihkv de rampenbestrijding en crisisbeheersing; -multidisciplinaire afstemming witte keten met o.a. brandweer, politie en gemeenten; -advisering van overheden en andere organisaties

4 Uitgangspunten geneeskundige hulp bij rampen/crisis Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de te leveren zorg; In principe van dezelfde kwaliteit als de dagelijkse reguliere zorg; Ongeacht de aantallen (zolang als mogelijk); Ongeacht letsel (na triage); Ongeacht evt. CBRN besmetting.

5 Extra bij CBRN Noodzaak tot ontsmetting van de patiënt, op het rampterrein en/of in het ziekenhuis; Adequate bescherming eigen personeel; Specifieke behandeling van besmette patiënten; Specifieke afspraken met de ambulance- diensten en ziekenhuizen nodig. En ook met de multidisciplinaire partners!

6 Wat is nodig Leidraad decontaminatie; Awareness en specifieke kennis m.b..t CBRN bij ambulancediensten, ziekenhuizen en bij de instanties voor (psychosociale) nazorg; Specifiek OTO aanbod ( mono en multi ); Specifieke CBRN kennis voor advisering over risicocommunicatie, crisiscommunicatie, lange termijn effecten etc.

7 De adviestaak van de GHOR Onderdeel van de Publieke Gezondheid (GGD) Preventief (bv calamiteitenplannen BRZO bedrijven); In de acute/warme fase (gezondheidsrisico’s) In de nazorg (bv Psycho-Soc. Hulp); Op de lange termijn (evt. gezondheidsonderzoek)

8 Sleutelposities GAGS; Lokale samenwerking GAGS met de AGS; Positionering GAGS in lokale/regionale crisisstructuur (zowel in koude als warme fase); Directe aansluiting bij CGM, MOD en BOT-mi etc.; Goede toegankelijke landelijke adviesstructuur

9 Adviezen GAGS Gezondheidskundige risico’s (direct of indirect, korte of lange termijn); Handelingsperspectieven; Communicatieboodschappen; Geneeskundige behandeling; Noodzaak gezondheidsonderzoek; Inschakeling andere instanties.

10 Wat doen GHOR-NL en GGD-NL Voorwaarden creëren voor 7x24 uur GAGS-functie (beschikbaarheid, OTO, registratie, financiering); Faciliteren witte keten (o.a. leidraad deco, OTO); Multi afstemming, o.a. bijdragen aan Programma Multiresponse CBRNe en Joint CBRN School; Bijdragen aan verbetering landelijke adviesstructuur; Aansluiting bij landelijke structuur nucleaire ongevallenbestrijding.

11 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "GHOR en CBRN/E Jan Woldman CBRN/E meerdaagse Ossendrecht 16/10/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google