De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio"— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio
Presentatie 13 mei 2009 Nico van Os / Angelica Molter

2 Basis van beleidsplan Beleidsplan is gebaseerd op wettelijke vereisten maar…. Besef van urgentie is fundament Welk probleem lost beleidsplan op? Integreer bestaand beleid

3 Wettelijke eisen Artikel 12
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. 2. Het beleidsplan omvat in ieder geval: een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 31; een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties; een oefenbeleidsplan; een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 9, onder b.

4 Methodiek Handreiking als landelijk format vorm maar keuzes zijn regiospecifiek Interviews met partners (investeren in partnerschap) dragen bij aan hoger bewustzijn met betrekking verschillende aspecten beleid veiligheidsregio Multidisciplinaire benadering Baseren op strategische noties risicoprofiel Met deelplannen steeds dieper. Beleidsplan is strategisch

5 Beleidsplan zelf Hoofdstukindeling beleidsplan: Het beleidsplan
De veiligheidsregio Het risicoprofiel Risicobeheersing Incidentbestrijding Herstel uit een ontwrichte situatie Informatiemanagement Kwaliteitszorg en kennismanagement

6 Het beleidsplan Gaat over het plan zelf Grondslagen Plandoelstelling
Partners Wijze van besluitvorming Beleidsafstemming leeswijzer

7 De veiligheidsregio Omschrijving regio Missie en visie
Organisatie en taken Strategische doelstellingen Sterk regionaal bepaald Procesdenken en gerichtheid op samenwerking zijn voorwaardelijke competenties management Veiligheidsregio

8 risicoprofiel Strategisch risicoprofiel is basis strategische keuzen
Risicobeeld Risicoduiding Risicoanalyse risicobeleid Ervaringen tot nu toe in ZHZ

9 risicobeheersing Visie op risicobeheersing
Uitgangspunten en doelstellingen van beleid beleidsrealisatie Wie en wat hier voor nodig? Wat zelf en wat beïnvloeden? Scope Wettelijke en niet wettelijke advisering Ook controle en handhaving Aan voorkant maar ook dynamisch volgend

10 Incidentbestrijding Visie op incidentbestrijding
Uitgangspunten en doelstellingen van beleid beleidsrealisatie Specifieke en generieke voorbereiding Opleiden en oefenen multidisciplinair in hoofdlijnen opnemen Hoe ver gaan (VR, kolommen, partners) Samenwerking andere regio’s (kennen en gekend worden)

11 Herstel uit een ontwrichte situatie
Visie op herstel Uitgangspunten en doelstellingen van beleid beleidsrealisatie Nog weinig aandacht

12 Informatiemanagement
Visie op informatiemanagement Uitgangspunten en doelstellingen van beleid beleidsrealisatie Is meer dan ICT Hou ambities reëel. Liever korte haalbare slagen dan eindeloos vergezicht Is ook een cultuuronderwerp

13 Kwaliteitszorg en kennismanagement
Visie op Kwaliteitszorg en kennismanagement Uitgangspunten en doelstellingen van beleid beleidsrealisatie Keuze voor kwaliteitssysteem Hoe borgen we kennis?

14 Afronding Het gaat om proces, niet om papier Hou het ook leuk! Vragen?


Download ppt "Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio"

Verwante presentaties


Ads door Google