De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Besturen zonder bestuur. 2 VROM Raad: Effectief regionaal beleid?  Geen structuurdiscussies en –hervormingen  Flexibele regionale samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Besturen zonder bestuur. 2 VROM Raad: Effectief regionaal beleid?  Geen structuurdiscussies en –hervormingen  Flexibele regionale samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 1 Besturen zonder bestuur

2 2 VROM Raad: Effectief regionaal beleid?  Geen structuurdiscussies en –hervormingen  Flexibele regionale samenwerking

3 3 Onderzoeksmodel Randvoorwaarden Algemene bestuursstructuur Specifieke condities Succesvolle samenwerking Netwerkmanagement Structurering Procesmanagement

4 4 Regionale samenwerking  Basis vrijwillige samenwerking van autonome gemeenten  Politiek proces: kunst van het haalbare  Regionale effectiviteit geen garantie: what’s in it for me? (organisatie- effectiviteit)  Lange tijdshorizon wezenlijk, maar niet vanzelfsprekend

5 5 Regiospecifieke randvoorwaarden Aantal gemeen- ten Congruentie Beleids- visies Inter- depen- dentie Capaciteit netwerk Sociaal kapitaal Arnhem- Nijmegen – 00+ / –– Zuid- Limburg + 00–+ / – Steden- driehoek +00+ / –+ Groningen- Assen –00++

6 6 Netwerkstructurering Netwerk- structurering Netwerken Gemiddelde Effectiviteit Gemiddelde Legitimiteit Laag SNZL-NWA SNZL-BT SH-BT 3,363,46 Gemiddeld SH-NWA GA-NWA GA-BT SAN-BT 3,343,35 HoogSAN-NWA3,223,00 Laag = samenwerkend bestuur: voorbereiding, bepaling en uitvoering beleid bij gemeenten; Hoog = netwerkorganisatie: flink deel beleidsvoering bij regio

7 7 Procesmanagement en succes

8 8 Procesmanagement in context Condities Proces- management Netwerken Gemiddelde Effectiviteit GunstigVeel GunstigWeinig GA-NWA GA-BT 3,45 RedelijkVeel SH-NWA SH-BT SNZL-NWA SNZL-BT 3,36 RedelijkWeinig SAN-NWA SAN-BT 3,16

9 9 Conclusies en aanbevelingen I  Politiek proces: kunst van het haalbare  Regionale effectiviteit is niet voldoende, samenwerking moet ook zichtbare waarde hebben voor alle partners (organisatie- effectiviteit).  Plaats opbrengsten in een breder kader: “you win some, you lose some”.  Noodzaak van stabiele verhoudingen: lange termijn horizon

10 10 Conclusies en aanbevelingen II  Stop voortdurende nationale discussie over nieuwe structuren  Bij regionale netwerkstructurering: Zorg voor helder kader Verander spelregels niet tijdens de wedstrijd  Zware structuur geen noodzakelijke voorwaarde voor succes  Netwerkorganisatie: niet ZIJ, maar WIJ, gevaar van verlies van draagvlak

11 11 Conclusies en aanbevelingen III  Procesmanagement op korte termijn met name om bij ongunstige condities toch succesvol samen te werken  Procesmanagement op lange termijn investeren in samenwerkingsklimaat, structureel werken aan verbetering condities (bijvoorbeeld beleidsvisies, sociaal kapitaal)  Netwerkorganisatie: evenwicht tussen katalysator en gedeelde verantwoordelijkheid (samenwerken doe je met zijn allen).

12 12 Conclusies en aanbevelingen IV  Subsidies van hogere overheden (EU, Rijk en provincie) kunnen belangrijke stimulans zijn voor het proces, maar doorkruisen en frustreren ook niet zelden regionale processen  Vraagpunt: VROM-Raad beveelt aan markt en maatschappelijke organisaties meer te betrekken bij de samenwerking Ja? Vreemde ogen dwingen… Nee? Het is nu al complex genoeg …

13 13 Condities en procesmanagement

14 14 Effectiviteit GASHSANSNZL Netwerkanalyse prestaties +++ + Netwerkanalyse verwachte effectiviteit (4)(3)(2)(1) Bedrijventerreinen prestaties ++ +/-- Bedrijventerreinen verwachte effectiviteit (3)(4)(1)(2)


Download ppt "1 Besturen zonder bestuur. 2 VROM Raad: Effectief regionaal beleid?  Geen structuurdiscussies en –hervormingen  Flexibele regionale samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google