De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken binnen netwerken: een organisatorische kijk op hervormingen ggz Mark Leys, VUB-MESO-OPIH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken binnen netwerken: een organisatorische kijk op hervormingen ggz Mark Leys, VUB-MESO-OPIH"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken binnen netwerken: een organisatorische kijk op hervormingen ggz Mark Leys, VUB-MESO-OPIH mark.leys@vub.ac.be

2 Werkt het? Interorganisatorische netwerken… • kunnen bijdragen tot meer effectieve en efficiënte zorg… Maar • zijn niet altijd effectief en efficiënt… Internationaal nog steeds een zoektocht naar kennis over netwerken als onderdeel van innovatiestrategieën in de (geestelijke gezondheids)zorg

3 Enkele reflecties in “onderdelen” • Deel 1: een paar basisvragen • Deel 2: een interorganisatorisch netwerk – Structuur – Interactie – Omgeving – Change management

4 Deel 1 Startvragen… … die in de zorg wel eens over het hoofd worden gezien … … en die nuttig kunnen zijn als je “bottom-up” een model moet uittekenen

5 Samenwerken? Verschillende niveau’s • Tussen personen-klinisch niveau – Tussen verschillende beroepsgroepen met hun eigen expertise, cultuur, visie en belangen – Methodieken zoals case-management • Tussen teams/afdelingen • Tussen afdelingen- en/of organisaties – Binnen een “sector” (een institutioneel veld) – “ketenzorg”: bijv van acute zorg naar postacute of revalidatie • Tussen sectoren – Verschillende “velden” met andere regels, cultuur, aanpak, visie, financiering, ….

6 Samenwerken? Informeel of Formeel • Informeel/spontane samenwerking – Op basis van spontaan ontstane contacten, toevalligheid, affiniteit,… • = sociaal netwerk • Formeel/ verplichte samenwerking – Op basis van externe druk, vastgelegde opdrachten, afspraken, regels, procedures,

7 Samenwerken? Coördinatie, collaboratie of integratie? • Gebruik maken (consulteren) van expertise van organisaties en sectoren? Of • Doorverwijzen? – een netwerk van organisaties naar wie mensen kunnen worden doorverwezen ifv hun behoeften Of • Streven naar een gedeelde, gemeenschappelijke aanpak?

8 Deel 2 Interorganisatorische netwerken in het kader van de Belgische GGZ hervormingen

9 Een ge-deinstitutionaliseerde GGZ • deinsititutionalisering – = inspelen op verschillende behoeften in verschillende levensdomeinen van de patiënt – …in de “thuis”omgeving van personen met een ggz probleem – Met als doel maatschappelijke integratie en particpatie • Ondersteunen van levensdomeinen niet “sequentieel”, maar “synchroon” • Standaardpakketten werken niet omdat – Behoeften zijn niet bij iedereen hetzelfde – Behoeften kunnen variëren over de tijd

10 Interorganisatorische netwerken • Zelfstandige, autonome, organisaties • Met eigen doelstellingen • Met eigen visie • Met eigen belangen • Met eigen stakeholders • Werkend in uiteenlopende randvoorwaarden • Moeten een gemeenschappelijke werkwijze vinden – Om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren

11 Interorganisatorische netwerken Instappen in interorganisatorisch netwerk vraagt ook veranderingen in intraorganisatorische werkwijzen

12 Interorganisatorische netwerken • Structurele configuratie van netwerkmodel – Complexiteit (homogene vs heterogene netwerken): • aantal partners, differentiatie van deelnemende partners, aantal sectoren • “deelnetwerken” (cfr regionale opdeling, subnetwerken per functie,…) – Bestuursmodel (governance) • Strategisch versus operationeel bestuur • Rol- en taakverdeling • Interactie binnen netwerkmodel – Verwachtingen, visies/betekenissen, belangen, macht,… – Ontwikkelen van vertrouwen belangrijker dan procedures en regels • Het ontwikkelen van een nieuw “institutioneel veld” – Regionale en subregionale context – Afstemmen van verkokerde sectorgebonden en soms conflicterende regelgeving

13 Wat weten we? Werkt het? • Er moet over alle dimensies van een netwerk grondig nagedacht worden: – Sturend, maar met voldoende participatie van alle leden – Voor de uitrol, bij het design – Tijdens de implemenatie om bij te sturen op basis van systematische evaluatie – Er wordt echter niet altijd even grondig nagedacht over alle aspecten die komen kijken bij netwerkontwikkeling • Er is vaak te weinig expertise en coaching

14 Levenscyklus van netwerken • Bureaucratiseer niet alles van bij de start • Een formeel netwerk staat er niet vanaf de eerste dag – Verschillende fasen: ontwerp, experiment/piloot, uitbouw/schaalvergroting, verduurzaming – leren op verschillende niveaus, met verschillende partners • Netwerken ontwikkelen zich niet lineair • Er is niet een uniek of beste netwerkmodel – Cfr context – complexiteit

15 Wat weten we? Werkt het ? • Netwerkontwikkeling = – Sturing & Bijsturing Change management & evaluatie – Commitment – Participatie – Delen van een visie – Plaats vinden voor tegenstrijdige belangen – Tijd


Download ppt "Samenwerken binnen netwerken: een organisatorische kijk op hervormingen ggz Mark Leys, VUB-MESO-OPIH"

Verwante presentaties


Ads door Google