De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Missie, visie, strategie & jaarplan 2012 - 2013 CNV Publieke Zaak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Missie, visie, strategie & jaarplan 2012 - 2013 CNV Publieke Zaak."— Transcript van de presentatie:

1 Missie, visie, strategie & jaarplan 2012 - 2013 CNV Publieke Zaak

2 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Vaste waarden, nieuwe vormen Enkele trends Concept missie en visie Strategie CNV Publieke Zaak Jaarplan 2012 – 2013

3 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak

4 Enkele trends: Je wordt geen lid meer van een vereniging. De vergrijzing van NL en van de bond. De C geen voor zichzelf sprekende waarde. Ik regel het allemaal zelf!

5 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Concept missie: CNV Publieke Zaak deelt actief kennis dat leidt tot een rechtvaardige arbeidsverhouding voor (voor- malige) werknemers bij overheid, maatschappelijk welzijn, zorg en overige publieke dienstverlening en in het bijzonder de leden om zo inhoud en vorm te geven aan hun zelfredzaamheid op het gebied van werk en inkomen.

6 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Concept visie: – CNV Publieke Zaak is gezaghebbend doordat zij voortdurend kennis over haar stakeholders ontwikkelt en op basis daarvan waarde gedreven keuzes maakt die anticiperen op de ontwikkelende arbeidsmarkt. – voert een solide bedrijfsvoering opdat zij in staat is op maatschappelijke ondernemende wijze de organisatie verder te ontwikkelen en vernieuwen. – verbindt een trendsettende opvatting over arbeid met aansprekende, deskundige en vernieuwende dienstverlening. – heeft een ledenbestand dat een afspiegeling vormt van de sectoren waarin zij haar leden organiseert.

7 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak

8 Wat betekent dat voor cluster overheid: Bezuinigingen Arbeidsmarkt Ambtelijke status Vergrijzing Onderscheid korte termijn en lange termijn.

9 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Zichtbaarheid Eigen profiel

10 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Wat hebben we nodig voor dat eigen profiel? – Eigen visie op belangenbehartiging bij de overheid als werkgever. – Goede lobbynetwerken. – Uitstekend netwerk van zelfstandig werkende kaderleden. –…–…

11 16 september 2014 / 11 De basis : de A3 methodiek Hoe? Wat? organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

12 16 september 2014 / 12 De basis : de A3 methodiek Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Klanten en partners Klanten en partners Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Hoe?

13 16 september 2014 / 13 De basis : de A3 methodiek Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen

14 16 september 2014 / 14 De basis : de A3 methodiek Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Structuur van de organisatie Resultaat van de organisatie Proces van de organisatie

15 16 september 2014 / 15 De basis : de A3 methodiekActAct PlanPlan DoDo CheckCheck

16 16 september 2014 / 16 De basis : de A3 methodiek Leiderschap Strategie en beleid Strategie en beleid ActAct PlanPlan DoDo CheckCheck

17 16 september 2014 / 17 De basis : de A3 methodiek Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Management van middelen Management van middelen ActAct PlanPlan DoDo CheckCheck

18 16 september 2014 / 18 De basis voor de A3 methodiek Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Klanten en partners Klanten en partners Maatschappij ActAct PlanPlan DoDo CheckCheck

19 16 september 2014 / 19 De basis voor de A3 methodiek organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen ActAct PlanPlan DoDo CheckCheck

20 16 september 2014 / 20 A3 methodiek: werken aan ambitie Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie De primaire functie van de organisatie. Wie zijn we? Wat doen we? Voor wie doen we het? Waarom doen we het?

21 16 september 2014 / 21 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie A3 methodiek: werken aan ambitie

22 16 september 2014 / 22 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie Visie Een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst. Hoe geven we inhoud en vorm aan: Wie we zijn? Wat we doen? Voor wie we het doen? Waarom we het doen? A3 methodiek: werken aan ambitie

23 16 september 2014 / 23 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie Visie A3 methodiek: werken aan ambitie

24 16 september 2014 / 24 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie Succesbepalende factoren. Factoren of beleidsaccenten die voor de organisatie continuïteitsbepalend zijn. Zij vormen de referentie voor het wegen van acties op hun bijdrage aan de visie. A3 methodiek: werken aan ambitie

25 16 september 2014 / 25 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie A3 methodiek: werken aan ambitie

26 16 september 2014 / 26 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie Prestatie- indicatoren Omschrijving van een onderwerp, de meetschaal; de meetprocudure. A3 methodiek: werken aan ambitie

27 16 september 2014 / 27 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie Doelstelling Projectie van te bereiken resultaat in de toekomst. A3 methodiek: werken aan ambitie

28 16 september 2014 / 28 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Klanten en partners Klanten en partners Management van middelen Management van middelen Maatschappij organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie Jaarplan 2012-2013

29 16 september 2014 / 29 Leiderschap Management van medewerkers Management van medewerkers Management van processen Management van processen Medewerkers Bestuur en financiers Bestuur en financiers Strategie en beleid Strategie en beleid Management van middelen Management van middelen Maatschappij Klanten en partners Klanten en partners organisatiegebieden resultaatgebieden Verbeteren en vernieuwen Missie SBF-en Visie Jaarplan 2012-2013 0% afwijking opleidingsbudget -25% klachten over producten en diensten #verzoeken om competentieontwikk eling irt functie (25) 80% medew. Voldoet aan functieprofiel Inventarisatie opleidingsbehoef te Ambitie formuleren mbt bestuurders en kaderleden Opleidingsplan bijstellen Functieprofielen opstellen en waarderen Trainingen organiseren mbt IBB, CBB en Sociaalplan processen Budget beschikbaar stellen Afspraken maken over inzet opleidingsbudget

30 16 september 2014 / 30 Top down & bottom up A

31 31

32 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak Conclusie: Werkorganisatie en kaderleden hebben elkaar keihard nodig (Samen) Verwacht mag worden dat de werkorganisatie het voortouw neemt (A3)

33 Missie, visie, strategie CNV Publieke Zaak


Download ppt "Missie, visie, strategie & jaarplan 2012 - 2013 CNV Publieke Zaak."

Verwante presentaties


Ads door Google