De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budgettering voor KMO’s: Agenda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budgettering voor KMO’s: Agenda"— Transcript van de presentatie:

1 Budgettering voor KMO’s: Agenda
Algemeen Opbouw budget Opvolging budget Conclusie

2 Budgettering voor KMO’s: Algemeen
“Van budgettering is nog nooit iemand rijk geworden” Waarom budgetteren dan zoveel bedrijven? Is het: Een morele verplichting? Een modetrend? Verplichting naar financiers? Of.. Heeft budgettering toegevoegde waarde binnen de onderneming? ?

3 Budgettering voor KMO’s: Algemeen
Budget is de financiële vertaling van de korte termijn doelstellingen volgend uit de strategie van de onderneming Strategie Missie Budget Winst en Verlies Balans Cash

4 Budgettering voor KMO’s: Algemeen
Missie van de onderneming: Globale doelstelling te verwezenlijken met de onderneming Voorbeelden; Marktleider Winst Klantentevredenheid ...

5 Budgettering voor KMO’s: Algemeen
Strategie: Wijze waarop de “missie” uitgevoerd zal worden Marktleider: Opbouw van een grote merkbekendheid: X% binnen Y jaar Groei door overnames : omzet X EUR binnen Y jaar Investeren in nieuwe grote klanten: omzet X EUR binnen Y jaar Winst: Opstellen van een vooropgesteld winstpercentage dat gehaald dient te worden binnen x jaar. Budgetdoelstelling op 1 jaar Budget dient altijd getoetst te worden aan de strategie en missie van de onderneming

6 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Belangrijk bij elk budget: Budget moet “leven” binnen de onderneming Budget moet taakstellend zijn (maar realistisch blijven) Budget wordt opgemaakt door de betrokkenen en goedgekeurd door de direktie.

7 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Normaal verloop van een budgetronde: Omzetverwachting Bestaande produkten Bestaande klanten Nieuwe produkten Volume Verkoopprijs Bestaande produkten Omzet Prospecten Nieuwe produkten Conform doelstelling & taakstellend R&D Marketing Analyse

8 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bepaling van de cost of sales Volume Grondstoffen Volume Handelsgoederen Bestaande produkten Volume Nieuwe produkten Capaciteitsbehoefte Man-uur behoefte Conform doelstelling & taakstellend R&D Analyse

9 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bepaling van de loonkost Man-uur behoefte produktie Man-uur behoefte indirect Verwachte loonkostevolutie Bedienden Conform doelstelling & taakstellend Analyse

10 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bepaling van de vaste kosten (overhead) Marketing Sales Administratie & Algemeen R&D Verwachte Vaste kosten Onderhoud & Herstelling Logistics Conform doelstelling & taakstellend Produktie Analyse

11 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bepaling van de afschrijvingen / investeringen Capaciteitsbehoefte Analyse: Rendement Bestaande Activa Nieuw aan te schaffen activa Berekening afschrijvingen

12 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bepaling van de financiële kosten/opbrengsten In functie van de financieringsbehoefte volgend uit de budgettering van de balans. Actief Passief Financiële kosten/ Opbrengsten Cash

13 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Budgettering van de balans: Belangrijkste posten: Materieel vast actief Voorraden Debiteuren Leveranciers Eigen vermogen Bestaande Bankschulden Sluitpost: CASH CASH wordt budgettair optimaal gehouden: =0

14 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Materieel vast actief Capaciteitsbehoefte Analyse: Rendement Bestaande Activa Nieuw aan te schaffen activa Analyse: Rendement Andere investeringen Berekening afschrijvingen

15 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Voorraden: Op basis van toekomstige verkopen, aantal dagen voorraad houden. Input toekomstige verkopen: Verkoop Input aantal dagen voorraad: Management Budget voorraadniveau infunctie van beide parameters

16 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Debiteuren: Op basis van historische verkopen, aantal dagen openstaand. Input historische verkopen: Verkoop Input aantal dagen openstaand: Management Budget openstaande debiteuren in functie van beide parameters

17 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Leveranciers: Op basis van historische aankopen, aantal dagen openstaand. Input historische aankopen: Onrechtstreeks Verkoop Input aantal dagen openstaand: Management (Zelfde redenering voor diensten en diverse goederen) Budget openstaande leveranciers in functie van beide parameters

18 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Eigen Vermogen: Op basis van de gecumuleerde resultaten huidig budgetjaar plus openingspositie vorig boekjaar. Totaal resultaat voorgaande maanden =0

19 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Bestaande bankschulden: Op basis van de bestaande aflossingen per maand/kwartaal terugbetalingen voorzien. Nieuwe bankschulden in functie van de cash behoefte berekend in het budget

20 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Sluitpost Cash:

21 Budgettering voor KMO’s: Opbouw
Conclusie: Budget laat toe om doelstellingen en assumpties per rubriek te formuleren met betrekking op de hele onderneming. Voorbeelden: omzet: Doelstelling naar verkoop/R&D/Marketing Stijging met 5% volume/ Prijsdaling met 2% COS: Doelstelling naar produktie/R&D/aankoop Kostprijsdaling met 3%, te verdelen over 3 segmenten Loonkosten: Doelstelling direktie/produktie Volumestijging 5% met 3% manuur stijging Overhead: Algemene doelstelling Gelijkblijvende overhead bij volume +5% Credit control: Aantal dagen openstaand verminderen met 3 dagen

22 Budgettering voor KMO’s: Opvolging
Na de invoering van het budget komt de maandelijkse opvolging Maandelijks dient te worden vergeleken en verklaard: Variances mbt omzet COS Loonkosten Overhead ...

23 Budgettering voor KMO’s: Opvolging
Maandelijks rapporteringsoverzicht mbt maandcijfers en cumulcijfers versus budget en vorig jaar

24 Budgettering voor KMO’s: Opvolging
Detail analyse van de belangrijkste afwijkingen: vb Overhead

25 Budgettering voor KMO’s: Besluit
Budgetteren is een stuurelement voor de onderneming Budgetteren maakt het mogelijk om voortijdig “variances” versus de gemaakte assumpties op te merken Het Budget is taakstellend voor de werknemers door doelstellingen te definiëren ….


Download ppt "Budgettering voor KMO’s: Agenda"

Verwante presentaties


Ads door Google