De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Budgettering voor KMO’s: Agenda  Algemeen  Opbouw budget  Opvolging budget  Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Budgettering voor KMO’s: Agenda  Algemeen  Opbouw budget  Opvolging budget  Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Budgettering voor KMO’s: Agenda  Algemeen  Opbouw budget  Opvolging budget  Conclusie

2 2 Budgettering voor KMO’s: Algemeen  “Van budgettering is nog nooit iemand rijk geworden”  Waarom budgetteren dan zoveel bedrijven?  Is het:  Een morele verplichting?  Een modetrend?  Verplichting naar financiers?  Of.. Heeft budgettering toegevoegde waarde binnen de onderneming? ?

3 3 Budgettering voor KMO’s: Algemeen  Budget is de financiële vertaling van de korte termijn doelstellingen volgend uit de strategie van de onderneming Missie Strategie Budget Winst en VerliesCashBalans

4 4 Budgettering voor KMO’s: Algemeen  Missie van de onderneming:  Globale doelstelling te verwezenlijken met de onderneming  Voorbeelden; –Marktleider –Winst –Klantentevredenheid –...

5 5 Budgettering voor KMO’s: Algemeen  Strategie: Wijze waarop de “missie” uitgevoerd zal worden  Marktleider:  Opbouw van een grote merkbekendheid: X% binnen Y jaar  Groei door overnames : omzet X EUR binnen Y jaar  Investeren in nieuwe grote klanten: omzet X EUR binnen Y jaar  Winst:  Opstellen van een vooropgesteld winstpercentage dat gehaald dient te worden binnen x jaar.  Budgetdoelstelling op 1 jaar  Budget dient altijd getoetst te worden aan de strategie en missie van de onderneming

6 6 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Belangrijk bij elk budget:  Budget moet “leven” binnen de onderneming  Budget moet taakstellend zijn (maar realistisch blijven)  Budget wordt opgemaakt door de betrokkenen en goedgekeurd door de direktie.

7 7 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Normaal verloop van een budgetronde:  Omzetverwachting Omzet Volume Prospecten Bestaande klanten Nieuwe produkten Bestaande produkten Verkoopprijs Nieuwe produkten Bestaande produkten Analyse R&D Marketing Conform doelstelling & taakstellend

8 8 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bepaling van de cost of sales Capaciteitsbehoefte Volume Grondstoffen Volume Nieuwe produkten Bestaande produkten Volume Handelsgoederen Analyse R&D Conform doelstelling & taakstellend Man-uur behoefte

9 9 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bepaling van de loonkost Man-uur behoefte produktie Man-uur behoefte indirect Bedienden Verwachte loonkostevolutie Analyse Conform doelstelling & taakstellend

10 10 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bepaling van de vaste kosten (overhead) Sales Marketing R&D Administratie & Algemeen Onderhoud & Herstelling Logistics Produktie Verwachte Vaste kosten Analyse Conform doelstelling & taakstellend

11 11 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bepaling van de afschrijvingen / investeringen Nieuw aan te schaffen activaBestaande Activa Berekening afschrijvingen Capaciteitsbehoefte Analyse: Rendement

12 12 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bepaling van de financiële kosten/opbrengsten  In functie van de financieringsbehoefte volgend uit de budgettering van de balans. Actief Passief Cash Financiële kosten/ Opbrengsten

13 13 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Budgettering van de balans:  Belangrijkste posten:  Materieel vast actief  Voorraden  Debiteuren  Leveranciers  Eigen vermogen  Bestaande Bankschulden  Sluitpost: CASH  CASH wordt budgettair optimaal gehouden: =0

14 14 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Materieel vast actief Nieuw aan te schaffen activaBestaande Activa Capaciteitsbehoefte Analyse: Rendement Analyse: Rendement Andere investeringen Berekening afschrijvingen

15 15 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Voorraden:  Op basis van toekomstige verkopen, aantal dagen voorraad houden.  Input toekomstige verkopen: Verkoop  Input aantal dagen voorraad: Management Budget voorraadniveau infunctie van beide parameters

16 16 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Debiteuren:  Op basis van historische verkopen, aantal dagen openstaand.  Input historische verkopen: Verkoop  Input aantal dagen openstaand: Management Budget openstaande debiteuren in functie van beide parameters

17 17 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Leveranciers:  Op basis van historische aankopen, aantal dagen openstaand.  Input historische aankopen: Onrechtstreeks Verkoop  Input aantal dagen openstaand: Management  (Zelfde redenering voor diensten en diverse goederen) Budget openstaande leveranciers in functie van beide parameters

18 18 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Eigen Vermogen:  Op basis van de gecumuleerde resultaten huidig budgetjaar plus openingspositie vorig boekjaar. Totaal resultaat voorgaande maanden =0

19 19 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Bestaande bankschulden:  Op basis van de bestaande aflossingen per maand/kwartaal terugbetalingen voorzien.  Nieuwe bankschulden in functie van de cash behoefte berekend in het budget

20 20 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Sluitpost Cash:

21 21 Budgettering voor KMO’s: Opbouw  Conclusie: Budget laat toe om doelstellingen en assumpties per rubriek te formuleren met betrekking op de hele onderneming.  Voorbeelden:  omzet: Doelstelling naar verkoop/R&D/Marketing  Stijging met 5% volume/ Prijsdaling met 2%  COS: Doelstelling naar produktie/R&D/aankoop  Kostprijsdaling met 3%, te verdelen over 3 segmenten  Loonkosten:Doelstelling direktie/produktie  Volumestijging 5% met 3% manuur stijging  Overhead:Algemene doelstelling  Gelijkblijvende overhead bij volume +5%  Credit control:  Aantal dagen openstaand verminderen met 3 dagen

22 22 Budgettering voor KMO’s: Opvolging  Na de invoering van het budget komt de maandelijkse opvolging  Maandelijks dient te worden vergeleken en verklaard:  Variances mbt  omzet  COS  Loonkosten  Overhead ...

23 23 Budgettering voor KMO’s: Opvolging  Maandelijks rapporteringsoverzicht mbt maandcijfers en cumulcijfers versus budget en vorig jaar

24 24 Budgettering voor KMO’s: Opvolging  Detail analyse van de belangrijkste afwijkingen: vb Overhead

25 25 Budgettering voor KMO’s: Besluit  Budgetteren is een stuurelement voor de onderneming  Budgetteren maakt het mogelijk om voortijdig “variances” versus de gemaakte assumpties op te merken  Het Budget is taakstellend voor de werknemers door doelstellingen te definiëren  ….


Download ppt "1 Budgettering voor KMO’s: Agenda  Algemeen  Opbouw budget  Opvolging budget  Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google