De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel Plan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel Plan."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel Plan

2 = Winst Business Plan Omzet - KOSTEN Missie 5 P ‘s Markt
Financieringsplan Omzet Middelen - KOSTEN Tijd = Winst

3 Wat is nodig om omzet te generen ?
Geld Tijd

4 Activa Passief ? Geld ? Eigen middelen Financiering Voorraad
Waar geld voor nodig? Waar komt geld vandaan? Activa Passief opstartkosten Eigen middelen Investeringen Financiering Voorraad Leveranciers Klanten Cash

5 Tijd Cash Flow planning Wanneer komt geld binnen
Wanneer kosten betalen opstarttijd investeringen Financiële kosten productietijd Variabele kosten Vaste kosten verkooptijd lonen Tax en belastingen Klanten krediet

6 Overzicht In /UIT Resultaten rekening

7 Resultaten rekening Omzet Resultaat van het boekjaar
Benaming Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 € 0,00 Grondstoffen Variabele kosten Brutomarge Diverse diensten en goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Voorraadvariatie Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële lasten Lopende winst voor aftrek belastingen Buitengewone opbrengsten Buitengewone kosten Winst voor aftrek belastingen Belastingen Winst na aftrek belastingen Resultaat van het boekjaar Gecumuleerd resultaat

8 = MOMENTOPNANE De Balans Resultatenrekening Balans 01/01/2014
Totale opbrengsten Totale kosten Balans 31/12/2014 = MOMENTOPNANE

9 De Balans Activa Passiva Oprichtingskosten Immateriële vaste activa
Jaar Vaste activa € 0,00 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en werkgerief Meubilair en rollend materieel Lopende vaste activa en voorschotten Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Passiva Jaar Eigen kapitaal € 0,00 Onderschreven kapitaal Niet opgevraagd kapitaal Wettelijke reserve Overgedragen winst/verlies Kapitaal van derden Externe financiering Privé-inbreng Schulden aan leveranciers Schulden aan belastingen BTW-schulden TOTAAL PASSIVA

10 Opdracht Werkbladen

11 Omzet Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Prod 1
Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 5 Totaal Jaartotaal

12 Aankoop Producten/grondstoffen
Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 5 Prod 6 Prod 7 Prod 8 Prod 9 Prod 10 Totaal Jaartotaal

13 Variabele kosten Variabele kost Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug
Sept Okt Nov Dec VrK1 VrK2 VrK3 VrK4 VrK5 VrK6 VrK7 VrK8 VrK9 VrK10 Totaal Jaartotaal

14 Vaste Kosten/ diensten en goederen
Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec VsK1 VsK2 VsK3 VsK4 VsK5 VsK6 VsK7 VsK8 VsK9 VsK10 Totaal Jaartotaal

15 Bezoldigingen Persoon Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov
Dec zaakvoerder 1 zaakvoerder 2 Bediende 1 Bediende 2 Bediende 3 Bediende 4 Arbeider 1 Arbeider 2 Arbeider 3 Arbeider 4 Totaal Jaartotaal

16 Investeringen Investering Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt
Nov Dec Invest. 1 Invest. 2 Invest. 3 Invest. 4 Invest. 5 Invest. 6 Invest. 7 Invest. 8 Invest. 9 Invest. 10 Totaal Jaartotaal

17 Financiering Investering Jan Febr Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt
Nov Dec Eigen kapitaal Familie Privé invest Banken Subsidies Overheid Fin. 7 Fin. 8 Fin. 9 Fin. 10 Totaal Jaartotaal

18 Kasgeldtabel Jaar 1 Omzet Artikelen Variabele kosten Vaste kosten
Jaar 1 Periode Pre-start Januari Februari Maart Omzet Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Totaal € 0,00 Artikelen Kostprijs product 1 Kostprijs product 2 Kostprijs product 3 Kostprijs product 4 Kostprijs product 5 Variabele kosten Variabele kost 1 Variabele kost 2 Variabele kost 3 Variabele kost 4 Variabele kost 5 Vaste kosten

19 Diverse diensten en goederen Bezoldigingen Afschrijvingen
Resultatenrekening Benaming Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Omzet Grondstoffen Variabele kosten Brutomarge Diverse diensten en goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Voorraadvariatie Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële lasten Lopende winst voor aftrek belastingen Buitengewone opbrengsten Buitengewone kosten Winst voor aftrek belastingen Belastingen Winst na aftrek belastingen


Download ppt "Financieel Plan."

Verwante presentaties


Ads door Google