De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar geld voor nodig? Waar komt geld vandaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar geld voor nodig? Waar komt geld vandaan?"— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Waar geld voor nodig? Waar komt geld vandaan?

5 Wanneer komt geld binnen Wanneer kosten betalen

6

7 Omzet BenamingJaar 1Jaar 2Jaar 3 Omzet€ 0,00 Grondstoffen€ 0,00 Variabele kosten€ 0,00 Brutomarge€ 0,00 Diverse diensten en goederen€ 0,00 Bezoldigingen€ 0,00 Afschrijvingen€ 0,00 Voorraadvariatie€ 0,00 Bedrijfswinst€ 0,00 Financiële opbrengsten€ 0,00 Financiële lasten€ 0,00 Lopende winst voor aftrek belastingen€ 0,00 Buitengewone opbrengsten€ 0,00 Buitengewone kosten€ 0,00 Winst voor aftrek belastingen€ 0,00 Belastingen€ 0,00 Winst na aftrek belastingen€ 0,00 Resultaat van het boekjaar€ 0,00 Gecumuleerd resultaat € 0,00

8 Balans 01/01/2014 Resultatenrekening Totale opbrengsten Totale kosten Balans 31/12/2014

9 Activa Jaar Vaste activa€ 0,00 Oprichtingskosten€ 0,00 Immateriële vaste activa€ 0,00 Terreinen en gebouwen€ 0,00 Installaties, machines en werkgerief€ 0,00 Meubilair en rollend materieel€ 0,00 Lopende vaste activa en voorschotten€ 0,00 Financiële vaste activa€ 0,00 Vlottende activa€ 0,00 Voorraden € 0,00 Handelsvorderingen€ 0,00 Liquide middelen€ 0,00 TOTAAL ACTIVA€ 0,00 Passiva Jaar Eigen kapitaal€ 0,00 Onderschreven kapitaal€ 0,00 Niet opgevraagd kapitaal€ 0,00 Wettelijke reserve€ 0,00 Overgedragen winst/verlies€ 0,00 Kapitaal van derden€ 0,00 Externe financiering€ 0,00 Privé-inbreng€ 0,00 Schulden aan leveranciers€ 0,00 Schulden aan belastingen€ 0,00 BTW-schulden€ 0,00 TOTAAL PASSIVA€ 0,00

10 Opdracht Werkbladen

11 Omzet JanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 5 Totaal Jaartotaal

12 Aankoop Producten/grondstoffen ProductenJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Prod 1 Prod 2 Prod 3 Prod 4 Prod 5 Prod 6 Prod 7 Prod 8 Prod 9 Prod 10 Totaal Jaartotaal

13 Variabele kosten Variabele kostJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec VrK1 VrK2 VrK3 VrK4 VrK5 VrK6 VrK7 VrK8 VrK9 VrK10 Totaal Jaartotaal

14 Vaste Kosten/ diensten en goederen Vaste kostJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec VsK1 VsK2 VsK3 VsK4 VsK5 VsK6 VsK7 VsK8 VsK9 VsK10 Totaal Jaartotaal

15 Bezoldigingen PersoonJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec zaakvoerder 1 zaakvoerder 2 Bediende 1 Bediende 2 Bediende 3 Bediende 4 Arbeider 1 Arbeider 2 Arbeider 3 Arbeider 4 Totaal Jaartotaal

16 Investeringen InvesteringJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Invest. 1 Invest. 2 Invest. 3 Invest. 4 Invest. 5 Invest. 6 Invest. 7 Invest. 8 Invest. 9 Invest. 10 Totaal Jaartotaal

17 Financiering InvesteringJanFebrMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Eigen kapitaal Familie Privé invest Banken Subsidies Overheid Fin. 7 Fin. 8 Fin. 9 Fin. 10 Totaal Jaartotaal

18 Kasgeldtabel Jaar 1 PeriodePre-startJanuariFebruariMaart Omzet Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5 Totaal€ 0,00 Artikelen Kostprijs product 1 Kostprijs product 2 Kostprijs product 3 Kostprijs product 4 Kostprijs product 5 Totaal€ 0,00 Variabele kosten Variabele kost 1 Variabele kost 2 Variabele kost 3 Variabele kost 4 Variabele kost 5 Totaal€ 0,00 Vaste kosten

19 Resultatenrekening BenamingJaar 1Jaar 2Jaar 3 Omzet Grondstoffen Variabele kosten Brutomarge Diverse diensten en goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Voorraadvariatie Bedrijfswinst Financiële opbrengsten Financiële lasten Lopende winst voor aftrek belastingen Buitengewone opbrengsten Buitengewone kosten Winst voor aftrek belastingen Belastingen Winst na aftrek belastingen


Download ppt "Waar geld voor nodig? Waar komt geld vandaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google