De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie."— Transcript van de presentatie:

1 Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie  marktgedreven 2. Kostprijselementen = alle kosten om 1 eenheid te realiseren - variabele / vaste kosten (variërend met volume) - directe / indirecte kosten (onmiddellijke toewijsbaarheid)

2 Resultatenrekening

3 Enkele kostenposten 61 : Diverse goederen en diensten -huur -onderhoud machines / wagens -verzekeringen -enegie -brandstof -drukwerk -kantoorbehoeften -telefoon / internet -restaurantkost -bezoldiging zaakvoerder … 64 : Andere bedrijfskosten -immateriële vaste activa -materiële vaste activa -vorderingen 63 : Afschrijvingen / waardevermind. -provincie / verkeersbelasting

4 Kasstroomoverzicht / liquiditeitsplan

5

6 Liquiditeitsplan = inkomsten - uitgaven in liquide middelen JanfebMaaAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDec Inkomsten -Kapitaal Ontvangsten klant Lening Totaal Inkomsten Uitgaven -Handelsgoederen Huur Huurwaarborg Energie250 -loonkosten verzekering boekhouding ….. -aflossing lening 150 -interesten BTW saldo Totaal Uitgaven Saldo Cummulatief

7 Balans Passiva Eigen vermogen (Kap / subs / resultaat) Schulden LT - bank - derden Schuld KT - bank - leveranciers Activa Immateriële vast act. Materiële vast act. Omzetbaar - voorraad - vorderingen Liquide middelen risico kostprijs liquiditeit =

8

9

10

11

12

13


Download ppt "Kostprijsberekening 1. Berekeningswijze vaststellen verkoopprijs : - op basis van kosten - op basis van de vraag  marktgedreven - op basis van concurrentie."

Verwante presentaties


Ads door Google