De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting profielkeuze

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting profielkeuze"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting profielkeuze
Economie en M&O

2 Verschillen Economie = algemene economie
C&M: Profielkeuzevak of keuzevak in het vrije deel E&M: verplicht profielvak N&G: keuzevak in het vrije deel N&T: keuzevak in het vrije deel Management en Organisatie = bedrijfseconomie C&M: bij dit profiel kan op onze school M&O niet gekozen worden E&M: Profielkeuzevak of keuzevak in het vrije deel

3 Economie welvaart: meten, (her)verdeling, belastingen de arbeidsmarkt
inflatie wisselkoersen, de euro monetair beleid overheidsfinanciën internationale handel micro-economie

4 Minimum- en maximumprijzen
Qa Minimumprijs = garantieprijs = interventieprijs = ter bescherming van de producent p* Qv q* q aanbodoverschot

5 Een elasticiteit geeft het verband weer tussen oorzaak en gevolg
Elasticiteiten Een elasticiteit geeft het verband weer tussen oorzaak en gevolg Ev = %ΔQv / %Δp

6 Lopende rekening Ontvangsten: export van goederen en diensten
Uitgaven: import van goederen en diensten

7 Wet van Ricardo Als nu de internationale ruilvoet ligt tussen
Zonder handel = autarkie Met handel (maximaal) Land A 1 X = 2/3 X 1 X = ¾ Y Land B 1Y = 1,33 X 1 Y = 1,5 X Als nu de internationale ruilvoet ligt tussen 1X = 2/3 Y en 1X = ¾ Y gaan beide landen erop vooruit. Ruilvoet: 1 X = 0,7 Y

8 75

9 M&O Rechtsvormen Financiële overzichten Kostprijsberekeningen
Stichting en vereniging Eenmanszaak Naamloze Vennootschap Financiële overzichten Balans Resultatenrekening Kostprijsberekeningen Samengestelde interest berekeningen Marketing Organisatiestructuren / Personeelsbeleid Schrijf een ondernemingsplan Module boekhouden

10 Liquiditeitsbegroting 1e kwartaal 2012
Saldo kas en bank 1/1 -€ Ontvangsten: Ontvangen van debiteuren Teruggave omzetbelasting Totaal ontvangsten Uitgaven: Betaald aan crediteuren Exploitatiekosten € 5.000 Totaal uitgaven Saldo kas en bank 31/3

11 debet Balans per 31 maart 2012 credit Machines Eigen vermogen Voorraad Crediteuren Debiteuren Te betalen btw Te vorderen btw Bank € 8.000 Kas € 4.350

12 Quitte spelen TO, TCK, TK TO TK = TVK + TCK BEP BEO TCK q BEA

13 Winstberekeningen Begrote omzet € 1.000.000
- Begrote inkoopwaarde omzet Verwachte brutowinst Verkoopkosten Algemene kosten + Interestkosten Overheadkosten + Inkoop kosten - Begrote bedrijfskosten + Begrote overige opbrengst Verwachte nettowinst

14 Marktsegmentatie Geconcentreerde marketing  gericht op 1 segment
Gedifferentieerde marketing  gericht op meerdere segmenten Ongedifferentieerde marketing  gericht op totale markt

15 Samengestelde Interest
Robin zet vanaf 1 januari 1999 elk jaar € 500,- op een spaarrekening tegen 7% samengestelde interest per jaar. Wat is dit kapitaal op 31 december 2002 waard? Ew = 500x1, x1, x1, x1,07 Ew = 500 (1, , , ,07) = € 2,375,37 meetkundige rij

16 Leiderschapsstijlen 1e indeling: Blake and Mouton Taakgericht
Mensgericht

17 Np=Na en Bp=Ba Commerciële kostprijs = C V + Np Bp

18 Onregelmatige afschrijving
Waarde ontwikkeling van bijvoorbeeld een auto: Geïnvesteerd bedrag (fictief!) Jaar 1: 1/1 € /12 € ,- Jaar 2: 1/1 € /12 € ,- Jaar 3: 1/1 € /12 € ,- ( ) / 2 levert hier: (foutief!) € ,-

19 Vragen? Economie en/of


Download ppt "Voorlichting profielkeuze"

Verwante presentaties


Ads door Google