De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Be 17-03 Indelingen kosten. vier manieren naar je kosten te kijken 1.Inkoop/ exploitatiekosten Inkoopkosten = grondstoffen/ producten Exploitatiekosten=

Verwante presentaties


Presentatie over: "Be 17-03 Indelingen kosten. vier manieren naar je kosten te kijken 1.Inkoop/ exploitatiekosten Inkoopkosten = grondstoffen/ producten Exploitatiekosten="— Transcript van de presentatie:

1 Be 17-03 Indelingen kosten

2 vier manieren naar je kosten te kijken 1.Inkoop/ exploitatiekosten Inkoopkosten = grondstoffen/ producten Exploitatiekosten= huur, rente, personeel, afschrijvingen

3 Mkb Gemengde bedrijven Mkb banketbakkerijen Netto-omzet100 -/- Inkoopwaarde31,231,5 Brutowinst68,868,5 -/- Totale kosten53,752,4 Bedrijfsresultaat29,527,8 - personeelskosten *1,71,5 - rente v.v.6,14,4 - afschrijvingen16,418,7 Bedrijfsresultaat15,116,1

4 / Gemiddelde netto omzet x gem. bedr. resultaat= inkomen ondernemer

5 2. Zeven kostensoorten kosten van het vermogen in de vorm van rente (Vreemd en Eigen Vermogen); kosten van de grond (pacht of huur, niet bij koop); kosten van diensten van derden (schoonmaak, reclame); kosten van de belastingen; kosten van goederen (inkoop en voorraad); kosten van menselijke arbeid (salaris); kosten van duurzame bedrijfsmiddelen (onderhoud van bedrijfsmiddelen en afschrijvingen)

6 3. constante/variabele kosten Constante kosten= blijven over het gehele jaar gelijk Variabele kosten= fluctueren>>>omzet afhankelijk

7 4. Directe / indirecte kosten Directe kn= direct verband met het product (inkoop) Indirecte kn= geen verband met het product ( energiekosten)

8 opgave 1 A. exploitatiekosten B. kosten van grond (duurzame bedrijfsmiddelen is fout, je schrijft er niet op af) C. constante kosten D. indirecte kosten

9 Opgave 2 A. Over grond wordt niet afgeschreven. Grond slijt (in principe) niet. B. Aanschafprijs x rentepercentage = rente op jaarbasis. Dus voor Gerrit betekent dit: € 400.000 x 10 % = € 40.000 C. Onroerend goedbelasting, reinigingsrecht, waterschapsbelasting

10 Opgave 3 Constantkn= huur winkelpand en afschrijving bedrijfsautos

11 Opgave 5 De verkoopprijs exclusief btw is: € 1.785/1,21 = € 1.475,21 De inkoopprijs exclusief btw is: € 615,- De winst is: € 1.475,21 - € 615,- = € 860,21

12 Opgave 70% van € 816.000 = € 571.200.


Download ppt "Be 17-03 Indelingen kosten. vier manieren naar je kosten te kijken 1.Inkoop/ exploitatiekosten Inkoopkosten = grondstoffen/ producten Exploitatiekosten="

Verwante presentaties


Ads door Google