De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag"— Transcript van de presentatie:

1 Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag

2 .Theoretische benadering
1. Solvabiliteit 2. Nettobedrijfskapitaal 3. Rendement - winstmarge 4. Terugbetalingscapaciteit 5. Sectorieel beoordelingssysteem 6.Rol van de R/C in de balans

3

4 SOLVABILITEIT EIGEN MIDDELEN ___________________ x 100 BALANSTOTAAL VOLDOENDE GROOT

5 Eigen Middelen - Oprichtingskosten - Immateriële Vaste Activa - Eigen aandelen Worden uit bankiersvoorzichtigheid afgetrokken van de eigen middelen

6 Vreemde middelen op lange termijn - Vastliggend actief =
Eigen middelen + Vreemde middelen op lange termijn - Vastliggend actief = BEDRIJFSKAPITAAL Vlottend actief Vreemde middelen korte termijn

7

8 LIQUIDE MIDDELEN aankoop VOORRADEN grond- en hulpstoffen productieproces inning VOORRADEN gereed product verkoop HANDELSVORDERINGEN

9

10 Rendement Vergoeding > opbrengst risicoloze belegging = opbrengst risicoloze belegging + risicopremie Nettorendabiliteit Eigen Vermogen Courante nettowinst _________________ x 100 Eigen Vermogen

11 Samenstelling van het ondernemingsresultaat
NETTOBEDRIJFS- RESULTAAT + FINANCIËLE OPBRENGSTEN - COURANT FINANCIËLE KOSTEN RESULTAAT +/- TOTAAL RESULTAAT + BELASTINGEN UITZONDERLIJK

12 Afschrijvingen : normale exploitatiekosten
Waardeverminderingen : minder goed debiteuren en/of voorraadbeleid

13 Terugbetalingscapaciteit
Cashflow : Nettoresultaat (+ of -) + alle kosten die geen kasuitgaven vertegenwoordigen  alle opbrengsten die geen kas- inkomsten vertegenwoordigen Benuttiging Terugbetaling van contractuele schulden Financieren van investeringen Financieren van inhaalbetalingen

14 Sectorieel Beoordelingssysteem
- Sectorkenmerken : Representatieve waarde - Sectornorm Gezonde financiële structuur Behoorlijke rendabiliteit - Sectoren Nacebel Code

15 Rekening-Courant Vennoten
Voorschotten : Passiva Voorafnamen : Activa Aansprakelijk vermogen = Gepubliceerd eigen vermogen minus voorafnamen vennoten plus de voorschotten vennoten

16 Evolutie in de tijd - toegekende wedde via de resultatenrekening - versus de effectieve terugtrekkingen Toekenning van een (te) lage wedde + normale terugtrekkingen: - uitholling aansprakelijk vermogen - flatteren van cashflow en nettoresultaat


Download ppt "Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag"

Verwante presentaties


Ads door Google