De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag."— Transcript van de presentatie:

1 Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag

2 . Theoretische benadering 1. Solvabiliteit 2. Nettobedrijfskapitaal 3. Rendement - winstmarge 4. Terugbetalingscapaciteit 5. Sectorieel beoordelingssysteem 6.Rol van de R/C in de balans

3

4 SOLVABILITEIT EIGEN MIDDELEN ___________________ x 100 BALANSTOTAAL VOLDOENDE GROOT

5 Eigen Middelen -Oprichtingskosten -Immateriële Vaste Activa -Eigen aandelen Worden uit bankiersvoorzichtigheid afgetrokken van de eigen middelen

6 Eigen middelen + Vreemde middelen op lange termijn - Vastliggend actief = BEDRIJFSKAPITAAL = Vlottend actief - Vreemde middelen korte termijn

7

8 LIQUIDE MIDDELEN aankoop VOORRADEN grond- en hulpstoffen productieproces VOORRADEN gereed product verkoop HANDELSVORDERINGEN inning

9

10 Rendement Vergoeding > opbrengst risicoloze belegging = opbrengst risicoloze belegging + risicopremie Nettorendabiliteit Eigen Vermogen Courante nettowinst _________________x 100 Eigen Vermogen

11 Samenstelling van het ondernemingsresultaat NETTOBEDRIJFS- RESULTAAT + FINANCIËLE OPBRENGSTEN - COURANTFINANCIËLE KOSTEN RESULTAAT+/- TOTAAL RESULTAAT+BELASTINGEN UITZONDERLIJK RESULTAAT

12 Afschrijvingen : normale exploitatiekosten Waardeverminderingen : minder goed debiteuren en/of voorraadbeleid

13 Terugbetalingscapaciteit Cashflow : Nettoresultaat (+ of -) +alle kosten die geen kasuitgaven vertegenwoordigen  alle opbrengsten die geen kas- inkomsten vertegenwoordigen Benuttiging Terugbetaling van contractuele schulden Financieren van investeringen Financieren van inhaalbetalingen

14 Sectorieel Beoordelingssysteem -Sectorkenmerken : Representatieve waarde -Sectornorm Gezonde financiële structuur Behoorlijke rendabiliteit -Sectoren Nacebel Code

15 Rekening-Courant Vennoten Voorschotten : Passiva Voorafnamen : Activa Aansprakelijk vermogen = Gepubliceerd eigen vermogen minus voorafnamen vennoten plus de voorschotten vennoten

16 Evolutie in de tijd -toegekende wedde via de resultatenrekening -versus de effectieve terugtrekkingen Toekenning van een (te) lage wedde + normale terugtrekkingen: -uitholling aansprakelijk vermogen -flatteren van cashflow en nettoresultaat


Download ppt "Analyse van de jaarrekening in het licht van de kredietaanvraag."

Verwante presentaties


Ads door Google