De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PLANNING EN BUDGETTERING BEHEERSEN EN CONTROLEREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PLANNING EN BUDGETTERING BEHEERSEN EN CONTROLEREN."— Transcript van de presentatie:

1 1 PLANNING EN BUDGETTERING BEHEERSEN EN CONTROLEREN

2 2 n PLANNEN EN BUDGETTEREN IS EEN INTEGRAAL DEEL VAN BEDRIJFSBELEID. –BIJ EENMANSZAKEN (WINKEL) OVERZIET IN DE REGEL DE EIGENAAR HET GEHEEL EN NEEMT VRIJWEL ALLE BESLISSINGEN ZELF –NAARMATE ORGANISATIES GROTER WORDEN GROEIT DE BEHOEFTE (NOODZAAK) OM VELE ZAKEN TE FORMALISEREN (TAAK-, VERANT- WOORDELIJKHEIDS- EN BEVOEGDHEIDS- VERDELING MEDEWERKERS. –ONDERDEEL DAARVAN IS DE PLANNING VAN ACTIVTEITEN EN DE BUDGETTERING

3 3 n TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN ZIJN HET GEVOLG VAN DE WISSELWERKING TUSSEN EXTERNE OMSTANDIGHEDEN EN DAAROP AFGESTEMDE BEDRIJFSBESLISSINGEN –EXTERNE OMSTANDIGHEDEN ZIJN B.V. n ECONOMISCHE CONJUNCTUUR, n WETGEVING, n SITUATIE OP DE ARBEIDSMARKT –BEDRIJFSBESLISSINGEN ZIJN B.V. n PERSONEELSINZET, n VERKOOPINZET, n BESCHIKBARE PRODUCTIEMIDDELEN

4 4 n BUDGET IS EEN OFFICIEEL GOEDGKEURDE PLANNING VAN ACTIVITEITEN –GRONDSLAG VAN ALLE BUDGETTEN IS HET MASTERBUDGET, OF BASISBUDGET n EERSTE STAP IS DEFINIEREN VAN ONDERNEMINGS- DOELEN OP LANGE TERMIJN, MAAKT DEEL UIT VAN –STRATEGIE: PRODUCTEN EN MARKTEN –BASISBUDGET WORDT VERDER UITGESPLITST IN DEELBUDGETTEN NAAR AFDELINGEN, NAAR PRODUCTEN EN NAAR TERMIJNEN: –JAARBUDGET, KWARTAALBUDGET, MAAND- BUDGET TOT DAGBUDGETTERING TOE

5 5 OPBOUW VAN FINANCIELE BUDGETTEN n LOCOMOTIEF VAN ALLE FINANCIELE BUD- GETTERING IS AFZETPLANNING/ VERKOOP –AFGELEIDE VAN DE AFZETPLANNING IS DE PRODUCTIEPLANING EN DE PRIJSBEPALING. n PRIJS/AFZET BESLISSINGEN ALTIJD GEKOPPELD n VERKOOPPLANNING (RECLAME, MARKETING) –PLANNING INZET PRDUCTIEFACTOREN: n PERSONEELSPLANNING (HOEVEEL EN WIE) n KAPITAALGOEDEREN n KOSTENPLANNING

6 6 –VOORRAAD- EN INKOOPPLANNING n BEREKENING (SCHATTING) VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN VOORLOPIGE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING VOOR DE ONDERNEMING, PER DIVISIE EN SOMS PER PRODUCT(GROEP) VOORLOPIGE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING VOOR DE ONDERNEMING, PER DIVISIE EN SOMS PER PRODUCT(GROEP)

7 7 BUDGETTEN ZIJN IN DE REGEL BINDEND VOOR DE VERANTWOORDELIJKE MANAGERS BUDGETTEN ZIJN IN DE REGEL BINDEND VOOR DE VERANTWOORDELIJKE MANAGERS –GEEN KOSTENOVERSCHRIJDINGEN ZONDER TOESTEMMING HOGER MANAGEMENT (ERONDER BLIJVEN UITERAARD WEL) –LOON VAN VERTEGENWOORDIGERS EN MANAGERS VAAK GEKOPPELD AAN GEBUDGETTEERDE AFZET (TARGETS).

8 8 ALLE BUDGETTEN ZIJN VOORAF ; ALLE BUDGETTEN ZIJN VOORAF ; DE REALISATIE IS ACHTERAF ; DE REALISATIE IS ACHTERAF ; n VERGELIJKEN BUDGET MET REALISATIE EN DE ANALYSE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN BEIDEN IS DE VARIANTIE- ANALYSE –WORDT BEHANDELD IN ANDER HOOFDSTUK!

9 9


Download ppt "1 PLANNING EN BUDGETTERING BEHEERSEN EN CONTROLEREN."

Verwante presentaties


Ads door Google