De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BEDRIJFSINTERNE PRIJSVERREKENING CENTRALISATIE OF DECENTRALISATIE?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BEDRIJFSINTERNE PRIJSVERREKENING CENTRALISATIE OF DECENTRALISATIE?"— Transcript van de presentatie:

1 1 BEDRIJFSINTERNE PRIJSVERREKENING CENTRALISATIE OF DECENTRALISATIE?

2 2 n Binnen onderneming schuiven producten van de ene divisie naar de volgende voor verdere bewerking n In veel gevallen verkopen divisies hun halffabrikaten aan andere divisies voor verdere bewerking –Kopende divisie heeft de mogelijkheid het halffabrikaat extern in te kopen, indien de prijs gunstiger uitvalt –Deze mogelijkheid hangt samen met de mate van decentralisatie van de onderneming

3 3 n Decentralisatie is de mate van vrijheid van leidinggevenden op lager niveau in de organisatie zelf beslissingen te nemen (meer vrijheid) –Personeelaanname, budgetbesteding, werktijdindeling, productinnovatie, e.A n Voordelen decentralisatie: –Sneller kunnen inspelen op lokale behoeften –Snellere besluitvorming –Verhoogde motivatie

4 4 n NAdelen decentralisatie –Suboptimale besluitvorming voor de onderneming als geheel (congruentie nastreven ondernemingsdoelen) –Dubbele activiteiten (dubbele apparaten die voor b.V. 50% worden gebruikt) –Kosten van informatieverzameling en opslag (dubbele gegevensbestanden) n Bij decentralisatie krijgen afdelingen eigen verantwoordelijkheden!

5 5 –Kostenverantwoordelijkheid: afdeling verantwoordelijk kosten (cost center) –Omzetverantwoordelijkheid: alleen voor de omzet (verkoopafdelingen) –Winstverantwoordelijkheid: zowel kosten, als opbrengsten –Investeringsverantwoordelijkheid: afdeling kan zelfstandig investeringen doen –Managers worden afgerekend op grond van de geleverde prestaties behorend bij een van de 4 genoemde verantwoordelijkheden.

6 6 n 1. Interne prijzen gebaseerd op marktprijzen –Alleen mogelijk indien halffabrikaten door externe bedrijven worden aangeboden n 2. Interne prijzen gebaseerd op kostprijs halffabrikaat –Variabele kosten (vrije capaciteit) –Integrale kosten (bv: cost center) n 3. Onderhandelde prijzen voor langlopende leveringen –Gunstig bij sterk fluctuerende prijzen

7 7 n Bij interne prijsverrekening tussen buitenlandse divisies spelen ook de volgende factoren een rol: –BELASTINGHEFFINGEN (INVOERRECHTEN, BTW EN vpb) –Wisselkoersrisico’s, indien wordt afgerekend in vreemde valuta tussen divisies –Verschillen in wetgeving en vergun-ningstelsels in landen voor bepaalde producten

8 8


Download ppt "1 BEDRIJFSINTERNE PRIJSVERREKENING CENTRALISATIE OF DECENTRALISATIE?"

Verwante presentaties


Ads door Google