De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filiaalbeheer Planning Budgetten Break-even analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filiaalbeheer Planning Budgetten Break-even analyse."— Transcript van de presentatie:

1 Filiaalbeheer Planning Budgetten Break-even analyse

2 Planning •Vanuit de bedrijfsdoelstelling vormt zich een planning. •Planning: waarop richt het bedrijf zich en hoe … •Voorbeeld van Maatregelen en Middelen –Afprijzen –Nieuw assortiment –Medewerkers opleiden

3 Budget •Begroting: hoeveel geven we uit •Afdelingsbegrotingen –Verkoopafdelingen –Service-afdelingen •Een budget is een taakstellende begroting

4 Een praktijkvoorbeeld: De keten van kledingzaken Marx gaat het marktaandeel vergroten. Voor elk filiaal heeft dit tot gevolg dat het een extra omzet van € 5.000,- per week moet realiseren. De afdeling marketing ontwikkelt een nieuw plan voor de promotie van het kledingmerk met het bedrag wat daarvoor mag worden uitgegeven.

5 Ondernemingsdoelstellingen De keten van kledingzaken Marx gaat het marktaandeel vergroten. Voor elk filiaal heeft dit tot gevolg dat het een extra omzet van € 5.000,- per week moet realiseren. De afdeling marketing ontwikkelt een nieuw plan voor de promotie van het kledingmerk met het bedrag wat daarvoor mag worden uitgegeven.

6 Begroting De keten van kledingzaken Marx gaat het marktaandeel vergroten. Voor elk filiaal heeft dit tot gevolg dat het een extra omzet van € 5.000,- per week moet realiseren. De afdeling marketing ontwikkelt een nieuw plan voor de promotie van het kledingmerk met het bedrag wat daarvoor mag worden uitgegeven.

7 Budget De keten van kledingzaken Marx gaat het marktaandeel vergroten. Voor elk filiaal heeft dit tot gevolg dat het een extra omzet van € 5.000,- per week moet realiseren. De afdeling marketing ontwikkelt een nieuw plan voor de promotie van het kledingmerk met het bedrag wat daarvoor mag worden uitgegeven.

8 Functie van een budget •Taakstelling •Communicatie •Bijsturing •Toetsing

9 Budget: benodigde gegevens •Cijfers van vorige periodes of acties •Klantengegevens •Acties van de concurrent •Prijs- en kostenbewegingen

10 Exploitatiebudget •Overzicht van: – Te realiseren omzet – Kosten •Personeelskosten •Huisvestings- en inventariskosten •Kosten van vervoermiddelen •Verkoopkosten •Algemene kosten •Betaalde interest •Afschrijvingen

11 Budgetbewaking •Ligt de omzet op schema? •Zijn mijn exploitatiekosten in orde? •Welke afwijkingen zijn er? – Wisselende maandperioden – Seizoensinvloeden

12 Budgetvergelijking •In een schema zet je: •Budget •Gerealiseerde gegevens •De verschillen (positief en negatief) •De verschillen bij elkaar geteld geven de beweging van de winst aan

13 Percentages •Percentages maken de bewegingen zichtbaar: – Omzet: € 2.670.000,- – Loonkosten: € 213.000,- •Het percentage loonkosten is 8 % •(213.000 gedeeld door 26.700)

14 Excel er bij … •De omzet per euro loon kan worden berekend door de omzet te delen door de loonkosten •Het percentage loonkosten kan worden berekend door de loonkosten te delen door 1% van de omzet •Zie het Excel-voorbeeld

15 Kostenbeheersing •Producten voor lagere prijs inkopen •Exploitatiekosten verminderen •Beheersen van: –Externe faalkosten (als de klant met klachten terugkomt) –Interne faalkosten (fouten binnen het bedrijf, zoals beschadiging voor de verkoop)

16 Break-even analyse •Als kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk zijn: break-even punt •Nut van break-even analyse: – wat is de invloed van wijzigingen, zoals wijzigingen van de verkoopprijs, de variabele kosten (gekoppeld aan de verkoop) en de vaste kosten (niet gekoppeld aan de verkoop)

17 In schema

18 Berekeningen •Je moet kunnen berekenen: •Brutowinstpercentage •Variabele kostenpercentage •Break-even omzet

19 Brutowinstpercentage •Brutowinst delen door •(1 % van …) Omzet exclusief BTW

20 Variabele kostenpercentage •Variabele kosten delen door •(1 % van …) Omzet exclusief BTW

21 Break-even omzet •Totale constante kosten delen door •Brutowinstpercentage – variabele kostenpercentage (1 % van …)

22 Veiligheidsmarge •Je kijkt naar het verschil tussen de werkelijke omzet en de break-even omzet •De uitkomst geeft de veiligheidsmarge in procenten •Berekening: (werkelijke omzet – break- even omzet) delen door ((1 % van) de werkelijke omzet)


Download ppt "Filiaalbeheer Planning Budgetten Break-even analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google