De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De fundamenten van de organisatiestructuur Hoofdstuk 14 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De fundamenten van de organisatiestructuur Hoofdstuk 14 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."— Transcript van de presentatie:

1 1 De fundamenten van de organisatiestructuur Hoofdstuk 14 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge

2 2 1.De zes hoofdelementen van een organisatiestructuur te benoemen. 2.De kenmerken van de bureaucratie op te sommen. 3.Een matrixorganisatie te beschrijven. 4.De kenmerken van een ‘virtuele’ organisatie uit te leggen. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:

3 3 5.Samen te vatten waarom managers organisaties zonder grenzen willen opzetten. 6.De mechanistische en organistische structuurmodellen met elkaar te vergelijken. 7.Aan te geven welke factoren bepaalde organisatiestructuren bevorderen of belemmeren. 8.Uiteen te zetten welke effecten verschillende organisatiestructuren hebben op werknemersgedrag.

4 4 Organisatiestructuur Organisatiestructuur geeft aan hoe taken officieel verdeeld, samengevoegd en gecoördineerd worden.

5 5 Zes elementen voor een juiste organisatiestructuur: taakspecialisatie afdelingsvorming gezagslijn span of control centralisatie/ decentralisatie formalisatie

6 6 Taakspecialisatie Taakspecialisatie of arbeidsdeling duidt de mate aan waarin werkzaamheden binnen de organisatie opgesplitst zijn in deeltaken.

7 7 Afdelingsvorming Werkzaamheden na taakspecialisatie groeperen in afdelingen Naar functies Naar product Naar geografisch gebied Naar fase in het proces Naar type klant

8 8 Gezagslijn Een ononderbroken lijn van gezag die van de top van de organisatie naar het laagste echelon loopt en aangeeft wie de leiding heeft over wie. Bevoegdheid beschrijft het recht van de manager om orders te geven. Dankzij het principe van eenheid van bevel blijft de gezagslijn ononderbroken.

9 9 Bepaalt het aantal niveaus en managers van de organisatie. Hoe breder of groter de span of control, hoe efficiënter de organisatie. Span of control

10 10 Vergelijking spans of control

11 11 De laatste jaren gaat de trend in de richting van grotere spans of control. Brede spans sluiten aan op recente pogingen van bedrijven om de kosten terug te dringen, het mes in de overhead te zetten, de besluitvorming te versnellen, de flexibiliteit te vergroten, dichter bij de klant te staan en werknemers meer empowerment te geven.

12 12 Centralisatie is de mate waarin besluitvorming in één punt van de organisatie geconcentreerd is. Van is sprake alsVan decentralisatie is sprake als het lagere personeel meer input of beslissingsbevoegd- heid heeft. Centralisatie en decentralisatie

13 13 Formalisatie Mate waarin taken binnen de organisatie gestandaardiseerd zijn.

14 14 Veelvoorkomende organisatie- ontwerpen Eenvoudige structuurEenvoudige structuur BureaucratieBureaucratie MatrixstructuurMatrixstructuur

15 15 Eenvoudige structuur Vrijwel geen afdelingsvorming Brede spans of control Vrijwel geen formalisatie Moeilijk te handhaven wanneer het kleine bedrijf groter wordt

16 16 Bureaucratie Sterk gespecialiseerde routinetaken Geformaliseerde regels en voorschriften Taken gegroepeerd in functionele afdelingen Kleine span of control Besluitvorming volgt de gezagslijn

17 17 Matrixstructuur Bestaat uit twee soorten afdelingsvorming: naar functie en naar product. Er is een dubbele gezagslijn. Frequent contact tussen specialismen maakt betere communicatie en flexibiliteit mogelijk.

18 18 Matrixstructuur van een MBA- opleiding

19 19 Nieuwe opties De teamstructuurDe teamstructuur De virtuele organisatieDe virtuele organisatie De grenzeloze organisatieDe grenzeloze organisatie

20 20 Mechanistische versus organistische structuur

21 21 Waarom verschillen structuren van elkaar? Strategie Grootte van de organisatie Technologie Onzekerheid in de omgeving

22 22 Strategie en structuur InnovatiestrategieInnovatiestrategie Strategie van kostenminimaliseringStrategie van kostenminimalisering ImitatiestrategieImitatiestrategie


Download ppt "1 De fundamenten van de organisatiestructuur Hoofdstuk 14 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."

Verwante presentaties


Ads door Google