De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Macht en politiek Hoofdstuk 12 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Macht en politiek Hoofdstuk 12 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."— Transcript van de presentatie:

1 1 Macht en politiek Hoofdstuk 12 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge

2 2 1.Het begrip macht te definiëren en af te zetten tegen leiderschap. 2.De vijf machtsbases te beschrijven en te onderscheiden. 3.Negen tactieken om invloed te krijgen en de invloed ervan te beschrijven. 4.Oorzaken en gevolgen van politiek gedrag te beschrijven 5.Technieken om indruk te maken op iemand toe te passen 6.De invloed van cultuur op opvattingen en politieke tactieken aan te tonen. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:

3 3 Macht Een vermogen van A om het gedrag van B zó te beïnvloeden dat B iets doet wat hij anders niet zou doen

4 4 Macht Het potentieel aanwezige vermogen hoeft niet geactiveerd te worden om effectief te zijn. Er is een afhankelijkheidsrelatie voor nodig.

5 5 Leiderschap en macht verschillen Verenigbaarheid van doelen. Macht vereist slechts afhankelijkheid, bij leiderschap moeten de doelen van leider en volgelingen enigszins overeenstemmen. Richting van invloed. Macht werkt in alle richtingen. Leiderschap werkt vooral met neerwaartse invloed naar volgelingen. Verschil in onderzoeksfocus. Bij leiderschap draait onderzoek vooral om stijl. Bij macht veelal om tactieken om gehoorzaamheid te verkrijgen.

6 6 Machtsbases Persoonlijke macht –Expertise –Referentie Formele macht – Afgedwongen – Beloning – Legitieme

7 7 Machtstactieken 1.Legitimiteit 2.Rationele overreding 3.Inspirerend appel 4.Consultatie 5.Ruil 6.Persoonlijk appèl 7.Innemendheid 8.Druk 9.Coalities

8 8 Coalities Een informele groep die bijeen wordt gehouden door het actieve nastreven van een enkel doel. Er zit macht in het getal. –Coalities willen zo groot mogelijk worden. –Er zullen meer coalities gevormd worden als taken en middelen sterk interdependent zijn. –Hoe routinematiger het werk, hoe sneller er een coalitie gevormd wordt.

9 9 Politiek gedrag De activiteiten die niet vereist zijn voor iemands officiële rol binnen de organisatie, maar die de verdeling van voor- en nadelen binnen de organisatie proberen te beïnvloeden.

10 10 Factoren die bijdragen aan politiek gedrag Individuele factoren: Self-monitoring Interne locus of control Grote behoefte aan macht

11 11 Factoren die bijdragen aan politiek gedrag Organisatiefactoren: weinig vertrouwen rolambiguïteit onduidelijke prestatiebeoordelingssystemen zero-sum beloning bij middelentoewijzing democratische besluitvorming sterke druk tot presteren hoge managers die hun eigenbelang dienen

12 12 Gevolgen van politiek gedrag Sterke bewijzen dat de perceptie van politieke spelletjes in de organisatie negatief gecorreleerd is aan werktevredenheid. Stress en angst op het werk nemen toe. Leidt tot lagere prestaties, zoals door de werknemers zelf aangegeven.

13 13 Defensief gedrag Inspanning vermijden –Te sterk conformeren –Zwarte piet doorspelen –Je van de domme houden –Rekken –Aan het lijntje houden Beschuldigingen vermijden –Bluffen –Op safe spelen –Rechtvaardigen –Zondebok aanwijzen –Verkeerde voorstelling van zaken geven Verandering vermijden –Preventie –Zelfbescherming

14 14 Technieken gebruikt bij impressiemanagement Wit voetje halen Uitvluchten Excuses Zelfpromotie Vleierij Gunsten Associatie

15 15 Ethische richtlijnen Vervormen van informatie om een gunstige indruk te wekken: is dit echt het risico waard? Weegt het nut van politiek gedrag op tegen schade aan anderen? Komen politieke activiteiten overeen met normen van eerlijkheid en rechtvaardigheid?


Download ppt "1 Macht en politiek Hoofdstuk 12 Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."

Verwante presentaties


Ads door Google