De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Communicatie Hoofdstuk 10 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Communicatie Hoofdstuk 10 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."— Transcript van de presentatie:

1 1 Communicatie Hoofdstuk 10 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge

2 2 1.Het communicatieproces te beschrijven. 2.De voor- en nadelen van mondelinge en schriftelijke communicatie met elkaar te vergelijken. 3.De effectiviteit van het keten-, wiel- en compleet netwerk met elkaar te vergelijken. 4.De factoren te benoemen die het gebruik van de geruchtenmachine beïnvloeden. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:

3 3 5.Te bespreken hoe ICT de interne communicatie verandert. 6.Vast te stellen welke barrières de communicatie gewoonlijk in de weg staan. 7.De potentiële problemen van multiculturele communicatie te beschrijven. Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:

4 4 Functies van communicatie Controle Motivatie Uiting van emoties Informatie

5 5 Het communicatieproces

6 6 Communicatiekanalen Formele kanalen zijn ingesteld door de organisatie en versturen boodschappen die verband houden met de beroeps- activiteiten van de leden Informele kanalen zijn spontaan en ontstaan als een antwoord op individuele keuzes Persoonlijke of sociale boodschappen

7 7 Richting van communicatie Naar beneden Naar boven Lateraal

8 8 Interpersoonlijke communicatie Mondelinge Schriftelijke Non-verbale

9 9 Mondelinge communicatie Voordelen –snelheid –feedback Nadelen –Mogelijke vertekening van de boodschap –Inhoud is op eindbestemming vaak anders dan de zender oorspronkelijk bedoelde

10 10 Schriftelijke communicatie Voorziet in een tastbaar en verifieerbaar document Kan voor onbeperkte tijd bewaard blijven Blijft fysiek beschikbaar als referentie op termijn Doordacht, logisch en duidelijk Tijdrovend Geen feedback Geen garantie hoe de lezer het zal interpreteren VoordelenNadelen

11 11 Non-verbale communicatie De twee belangrijkste boodschappen die lichaamstaal overbrengt zijn: (1) de mate waarin iemand een ander aardig vindt en geïnteresseerd is in zijn of haar mening (2) de relatieve status van zender en ontvanger onderling

12 12 Non-verbale communicatie Intonatie Gezichtsuitdrukking Fysieke afstand

13 13 Formele netwerken voor kleine groepen KetenWiel Compleetnetwerk

14 14 Netwerken voor kleine groepen en effectiviteitscriteria

15 15 Het geruchtencircuit Buiten het management om Wordt gezien als geloofwaardiger en betrouwbaarder Dient vooral het eigenbelang

16 16 Communicatie via de computer E-mail Instant Messaging (IM) Intranet en extranet Elektronisch vergaderen

17 17 Instant Messaging Managers kunnen snel en goedkoop contact onderhouden met werknemers Geen vertraging, geen in- box met veel berichten, geen onzekerheid of het bericht wel ontvangen is

18 18 Kennismanagement Het proces van de collectieve wijsheid binnen een organisatie ordenen en verspreiden, zodat de juiste informatie de juiste mensen op het juiste moment bereikt. Geeft de organisatie een voorsprong op de concurrentie en verbetert de prestaties omdat de kennis van werknemers groter is.

19 19 Het belang van kennismanagement: 1.Intellectuele bedrijfsmiddelen zijn nu even belangrijk als fysieke of financiële. 2.De uittocht van babyboomers maakt dat er een schat aan ervaring en kennis verloren raakt. 3.Een goed opgezet KM-systeem komt de efficiëntie van de organisatie ten goede omdat duplicatie vermeden wordt.

20 20 Factoren die effectieve communicatie belemmeren Filters Selectieve waarneming Informatie overload Emoties Taal Communicatieangst

21 21 Huidige communicatie-issues 1.Waarom hebben mannen en vrouwen moeite met elkaar te communiceren? 2.Wat zijn implicaties van politiek correcte beweging in organisaties? 3.Hoe kunnen individuen multiculturele communicatie verbeteren?

22 22 Culturele barrières Misverstanden door semantiek (woordbetekenis) Woordconnotaties Toonhoogteverschillen Verschillen in perceptie

23 23 Culturele context Cultuur met hoge context: let scherp op non-verbale signalen en subtiele situationele signalen tijdens de communicatie met anderen Cultuur met lage context: gaat vooral af op gesproken of geschreven taal om de betekenis te interpreteren

24 24 Richtlijnen voor de omgang met andere culturen 1)Ga uit van verschillen zolang overeenkomsten niet bewezen zijn 2)Benadruk beschrijvingen in plaats van interpretaties of evaluaties 3)Leef je in de ander in 4)Beschouw je interpretatie als een werkhypothese

25 25 Gevolgen voor managers 1)Meerdere kanalen gebruiken 2)Maak gebruik van feedback 3)Gebruik eenvoudige bewoordingen 4)Luister actief 5)Houd emoties in bedwang 6)Schenk aandacht aan je non-verbale signalen 7)Benut het geruchtencircuit


Download ppt "1 Communicatie Hoofdstuk 10 Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge."

Verwante presentaties


Ads door Google