De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatieproces . Planner  Lessen 24 en 25  Week 7-11-2011/9-11-2011  Communicatieproces tb hs. 6  leren theorie en maken wb 6.1 tm 6.9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatieproces . Planner  Lessen 24 en 25  Week 7-11-2011/9-11-2011  Communicatieproces tb hs. 6  leren theorie en maken wb 6.1 tm 6.9."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatieproces 

2 Planner  Lessen 24 en 25  Week 7-11-2011/9-11-2011  Communicatieproces tb hs. 6  leren theorie en maken wb 6.1 tm 6.9

3 Management en communicatie Communicatie –De overdracht en het begrip van betekenis. De betekenis wordt overgedragen op een manier die door de ontvanger kan worden begrepen. Het begrip van de boodschap is niet hetzelfde als overeenstemming met de boodschap. –Intermenselijke communicatie Communicatie tussen twee of meer personen. –Organisatiecommunicatie Alle communicatiepatronen, -systemen en -netwerken in een organisatie.

4 Functies van communicatie I Functies van Communicatie ControleControleMotivatieMotivatie Emotionele expressie InformatieInformatie

5 Functies van communicatie II Beheersing –Formele en informele communicatie beheerst het gedrag van werknemers. Motivatie –Communicatie stimuleert motivatie door het personeel uit te leggen wat er moet worden gedaan, hoe goed ze het doen en wat er kan worden gedaan om de prestatie te verbeteren als die niet aan de norm voldoet.

6 Functies van communicatie III Uiting van emoties –Communicatie biedt een mogelijkheid om gevoelens en emoties te uiten en om aan sociale behoeften te voldoen. Informatie –Individuen en groepen hebben informatie nodig om dingen gedaan te krijgen in organisaties. Communicatie levert die informatie.

7 Intermenselijke communicatie Boodschap –Het doel dat moet worden overgebracht. Codering –Het omzetten van een bericht in symbolen. Kanaal –Het medium via welke de boodschap wordt verzonden. Decodering –Het terugvertalen van de boodschap door de ontvanger. Ruis –Storingen tijdens de overdracht en ontvangst van de boodschap of feedback over de boodschap.

8 Schema communicatieproces

9 Storingen in communicatie I Codering –De vaardigheden, de attitude en de kennis van de zender en het sociaal-culturele systeem hebben invloed op de effectiviteit van codering. Boodschap –De symbolen die we gebruiken om de betekenis over te brengen. –De inhoud van de boodschap zelf. –Een “teveel” aan communicatie (functionele en disfunctionele redundantie) –Ruis in het communicatieproces.

10 Storingen in communicatie II Kanaal –Het gekozen medium voor het overbrengen van de boodschap. Ontvanger –De ontvanger wordt beperkt door zijn of haar vaardigheden, attitude, kennis en sociaal-culturele systeem bij het decoderen van de boodschap. Feedback –Met feedback keert de boodschap terug naar de zender. Feedback kan via dezelfde kanalen verlopen als de boodschap en is daarom ontvankelijk voor ruis.

11 Communicatie in de organisatie Formele communicatie –Communicatie die binnen de formele werkstructuren in een organisatie plaatsvindt. Informele communicatie –Communicatie die geen deel uitmaakt van de formele hiërarchie in een organisatie. Het stelt werknemers in staat sociale interactie aan te gaan. Het kan de prestaties in het bedrijf verbeteren doordat het alternatieve, en vaak ook snellere en efficiëntere communicatiekanalen creëert.

12 Communicatiestromen Horizontaal Diagonaal naarnaarbenedenbenedennaarnaarbenedenbeneden naarnaar boven bovennaarnaar boven boven

13 De richting van de communicatiestroom I “Top-down” Naar beneden gericht verticaal –Communicatie die van een manager naar ondergeschikten loopt. “Bottom-up” Naar boven gericht verticaal –Communicatie die van ondergeschikten naar de manager loopt..

14 De richting van de communicatiestroom II Horizontaal –Communicatie die tussen werknemers op hetzelfde organisatorische niveau plaatsvindt. Diagonaal –Communicatie die afdelingen en organisatieniveaus overschrijdt.

15 Communicatienetwerken I Ketennetwerk –De communicatie loopt langs de formele gezagsketen, zowel omhoog als omlaag. Wielnetwerk –De informatie loopt tussen een duidelijk waarneembare en sterke leider en de leden van werkgroepen of teams. Matrixnetwerk –De communicatie verloopt vrijelijk tussen alle leden van het werkteam.

16 Communicatienetwerken II

17 Het geruchtencircuit Het informele communicatienetwerk in organisaties. –Een kanaal voor informatie die niet geschikt is voor de formele communicatiekanalen. –Managers kunnen de invloed van geruchten beperken door open en eerlijk met werknemers te communiceren.

18 Vragen?

19


Download ppt "Communicatieproces . Planner  Lessen 24 en 25  Week 7-11-2011/9-11-2011  Communicatieproces tb hs. 6  leren theorie en maken wb 6.1 tm 6.9."

Verwante presentaties


Ads door Google