De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Communicatie- en informatietechnologie Hoofdstuk 10 Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Communicatie- en informatietechnologie Hoofdstuk 10 Management."— Transcript van de presentatie:

1 negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Communicatie- en informatietechnologie Hoofdstuk 10 Management

2 11–2 Overzicht Management en communicatie Leg uit waarom effectieve communicatie belangrijk is voor managers.Leg uit waarom effectieve communicatie belangrijk is voor managers. Definieer communicatie.Definieer communicatie. Maak onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie en communicatie in de organisatie.Maak onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie en communicatie in de organisatie. Bespreek de functies van communicatie.Bespreek de functies van communicatie. Intermenselijke communicatie Leg alle onderdelen van het communicatieproces uit.Leg alle onderdelen van het communicatieproces uit. Noem de communicatiemethoden die managers kunnen gebruiken.Noem de communicatiemethoden die managers kunnen gebruiken. Beschrijf non-verbale communicatie en hoe het plaatsvindt.Beschrijf non-verbale communicatie en hoe het plaatsvindt. Leg uit welke obstakels er zijn voor intermenselijke communicatie en hoe deze overwonnen kunnen worden.Leg uit welke obstakels er zijn voor intermenselijke communicatie en hoe deze overwonnen kunnen worden.

3 11–3 Overzicht (vervolg) Communicatie in de organisatie Stel formele en informele communicatie tegenover elkaar.Stel formele en informele communicatie tegenover elkaar. Leg de richting van communicatie in een organisatie uit.Leg de richting van communicatie in een organisatie uit. Beschrijf de drie algemene communicatienetwerken.Beschrijf de drie algemene communicatienetwerken. Bespreek hoe managers met geruchten moeten omgaan.Bespreek hoe managers met geruchten moeten omgaan.Informatietechnologie Beschrijf hoe technologie communicatie beïnvloedt.Beschrijf hoe technologie communicatie beïnvloedt. Definieer e-mail, instant messaging, blogs en wiki’s, voicemail, fax, EDI, teleconferenties, videoconferenties, webconferenties, intranet en extranet.Definieer e-mail, instant messaging, blogs en wiki’s, voicemail, fax, EDI, teleconferenties, videoconferenties, webconferenties, intranet en extranet. Leg uit hoe informatietechnologie organisaties beïnvloedt.Leg uit hoe informatietechnologie organisaties beïnvloedt.

4 11–4 Overzicht (vervolg) Communicatievraagstukken in hedendaagse organisaties Bespreek de uitdagingen van het beheersen van communicatie in een internetwereld.Bespreek de uitdagingen van het beheersen van communicatie in een internetwereld. Leg uit hoe organisaties kennis kunnen beheersen.Leg uit hoe organisaties kennis kunnen beheersen. Leg uit waarom communicatie met klanten een belangrijk managementvraagstuk is.Leg uit waarom communicatie met klanten een belangrijk managementvraagstuk is. Leg uit hoe politieke correctheid communicatie beïnvloedt.Leg uit hoe politieke correctheid communicatie beïnvloedt.

5 11–5 Management en communicatie CommunicatieCommunicatie  De overdracht en het begrip van betekenis.  De betekenis wordt overgedragen op een manier die door de ontvanger kan worden begrepen.  Het begrip van de boodschap is niet hetzelfde als overeenstemming met de boodschap.  Intermenselijke communicatie  Communicatie tussen twee of meer personen.  Organisatiecommunicatie  Alle communicatiepatronen, -systemen en -netwerken in een organisatie.

6 11–6 Functies van communicatie Functies van Communicatie ControleControleMotivatieMotivatie Emotionele expressie InformatieInformatie

7 11–7 Functies van communicatie BeheersingBeheersing  Formele en informele communicatie beheerst het gedrag van werknemers. MotivatieMotivatie  Communicatie stimuleert motivatie door het personeel uit te leggen wat er moet worden gedaan, hoe goed ze het doen en wat er kan worden gedaan om de prestatie te verbeteren als die niet aan de norm voldoet.

8 11–8 Functies van communicatie (vervolg) Uiting van emotiesUiting van emoties  Communicatie biedt een mogelijkheid om gevoelens en emoties te uiten en om aan sociale behoeften te voldoen. InformatieInformatie  Individuen en groepen hebben informatie nodig om dingen gedaan te krijgen in organisaties. Communicatie levert die informatie.

9 11–9 Intermenselijke communicatie BoodschapBoodschap  Het doel dat moet worden overgebracht. CoderingCodering  Het omzetten van een bericht in symbolen. KanaalKanaal  Het medium via welke de boodschap wordt verzonden. DecoderingDecodering  Het terugvertalen van de boodschap door de ontvanger. RuisRuis  Storingen tijdens de overdracht en ontvangst van de boodschap of feedback over de boodschap.

10 11–10 Figuur 10.1Het intermenselijke communicatieproces

11 11–11 Storingen in communicatie CoderingCodering  De vaardigheden, de attitude en de kennis van de zender en het sociaal-culturele systeem hebben invloed op de effectiviteit van codering. BoodschapBoodschap  De symbolen die we gebruiken om de betekenis over te brengen.  De inhoud van de boodschap zelf.  De beslissing die de zender neemt voor de selectie en schikking van symbolen en inhoud.  Ruis in het communicatieproces.

12 11–12 Storingen in communicatie (vervolg) KanaalKanaal  Het gekozen medium voor het overbrengen van de boodschap. OntvangerOntvanger  De ontvanger wordt beperkt door zijn of haar vaardigheden, attitude, kennis en sociaal-culturele systeem bij het decoderen van de boodschap. FeedbackFeedback  Met feedback keert de boodschap terug naar de zender. Feedback kan via dezelfde kanalen verlopen als de boodschap en is daarom ontvankelijk voor ruis.

13 11–13 Methoden voor intermenselijke communicatie Persoonlijk gesprekPersoonlijk gesprek TelefoonTelefoon VergaderingVergadering Formele presentatieFormele presentatie MemoMemo BriefBrief FaxFax PublicatiePublicatie PrikbordPrikbord Geluids- en videobandGeluids- en videoband HotlineHotline E-mailE-mail ComputerconferencingComputerconferencing VoicemailVoicemail TeleconferencingTeleconferencing VideoconferencingVideoconferencing

14 11–14 Beoordelen van communicatiemethoden FeedbackFeedback ComplexiteitComplexiteit CapaciteitCapaciteit VertrouwelijkheidVertrouwelijkheid Eenvoud van coderingEenvoud van codering Eenvoud van decoderingEenvoud van decodering Beperkingen van tijd/ruimteBeperkingen van tijd/ruimte KostenKosten Persoonlijke warmtePersoonlijke warmte FormaliteitFormaliteit OverzichtelijkheidOverzichtelijkheid Tijd van verwerkingTijd van verwerking

15 11–15 Figuur 10.2Een vergelijking van communicatiemethoden

16 11–16 Intermenselijke communicatie (vervolg) Non-verbale communicatieNon-verbale communicatie  Communicatie zonder woorden.  Geluid met specifieke betekenissen of waarschuwingen  Beelden die ons gedrag controleren of aanmoedigen  Situationeel gedrag dat betekenis heeft  Kleding en omgeving die status impliceren  Lichaamstaal: gebaren, gelaatsuitdrukkingen en andere lichaamssignalen die een bepaalde betekenis overbrengen.  Intonatie: Een nadruk die op bepaalde woorden of lettergrepen wordt gelegd en die een bepaalde betekenis overbrengt.

17 11–17 Obstakels voor intermenselijke communicatie Verdediging Nationale cultuur Emoties Information overload Interpersoonlijke communicatie Taal Filter

18 11–18 Obstakels voor effectieve intermenselijke communicatie FilterenFilteren  Het bewust manipuleren van informatie om het aantrekkelijker te maken voor de ontvanger. EmotiesEmoties  Niet verstandig en objectief denken, maar direct een oordeel geven afhankelijk van hoe je je op dat moment voelt. InformatieoverbelastingInformatieoverbelasting  De informatie die we krijgen te verwerken gaat onze verwerkingscapaciteit te boven.

19 11–19 Obstakels voor effectieve intermenselijke communicatie (vervolg) VerdedigingVerdediging  Als mensen het gevoel krijgen dat ze worden aangevallen, reageren ze op een manier die hun begripsvermogen vermindert. TaalTaal  Woorden en gespecialiseerde terminologie of technische taal (jargon) die voor een zender een andere betekenis kunnen hebben dan voor een ontvanger. Eigen cultuurEigen cultuur  Culturele invloeden bepalen de vorm, formaliteit, openheid, communicatiepatronen en gebruik van informatie in communicatie.

20 11–20 De obstakels wegnemen Gebruik feedbackGebruik feedback Vereenvoudig je taalgebruikVereenvoudig je taalgebruik Luister actiefLuister actief Beheers je emotiesBeheers je emoties Let op non-verbale aanwijzingenLet op non-verbale aanwijzingen

21 11–21 Figuur 10.3Gedragingen van actieve luisteraars

22 11–22 Communicatie in de organisatie Formele communicatieFormele communicatie  Communicatie die binnen de formele werkstructuren in een organisatie plaatsvindt. Informele communicatieInformele communicatie  Communicatie die geen deel uitmaakt van de formele hiërarchie in een organisatie.  Het stelt werknemers in staat sociale interactie aan te gaan.  Het kan de prestaties in het bedrijf verbeteren doordat het alternatieve, en vaak ook snellere en efficiëntere communicatiekanalen creëert.

23 11–23 Communicatiestromen Horizontaal Diagonaal naarnaarbenedenbenedennaarnaarbenedenbeneden naarnaar boven bovennaarnaar boven boven

24 11–24 De richting van de communicatiestroom Naar beneden gericht verticaalNaar beneden gericht verticaal  Communicatie die van een manager naar ondergeschikten loopt. Naar boven gericht verticaalNaar boven gericht verticaal  Communicatie die van ondergeschikten naar de manager loopt..

25 11–25 De richting van de communicatiestroom (vervolg) HorizontaalHorizontaal  Communicatie die tussen werknemers op hetzelfde organisatorische niveau plaatsvindt. DiagonaalDiagonaal  Communicatie die afdelingen en organisatieniveaus overschrijdt.

26 11–26 Communicatienetwerken KetennetwerkKetennetwerk  De communicatie loopt langs de formele gezagsketen, zowel omhoog als omlaag. WielnetwerkWielnetwerk  De informatie loopt tussen een duidelijk waarneembare en sterke leider en de leden van werkgroepen of teams. MatrixnetwerkMatrixnetwerk  De communicatie verloopt vrijelijk tussen alle leden van het werkteam.

27 11–27

28 11–28 Het geruchtencircuit Het informele communicatienetwerk in organisaties.Het informele communicatienetwerk in organisaties.  Een kanaal voor informatie die niet geschikt is voor de formele communicatiekanalen.  Managers kunnen de invloed van geruchten beperken door open en eerlijk met werknemers te communiceren.

29 11–29 Informatietechnologie Voordelen van informatietechnologie (IT)Voordelen van informatietechnologie (IT)  Verbetert de manier waarop managers individuele en teamprestaties bijhouden.  Stelt werknemers in staat meer informatie te verzamelen en sneller beslissingen te nemen.  Geeft meer mogelijkheden voor samenwerking en de uitwisseling van informatie.  Iedereen is op elk moment bereikbaar, ongeacht waar men zich bevindt.

30 11–30 Informatietechnologie (vervolg) ComputernetwerkenComputernetwerken  Computers aan elkaar koppelen om zo een bedrijfsnetwerk te creëren voor communicatie en uitwisseling van informatie. E-mailE-mail Instant messaging (IM)Instant messaging (IM) BlogBlog WikiWiki VoicemailVoicemail FaxFax Electronic Data Interchange (EDI)Electronic Data Interchange (EDI) TeleconferencingTeleconferencing VideoconferencingVideoconferencing WebconferencingWebconferencing

31 11–31 Informatietechnologie (vervolg) Soorten communicatienetwerkenSoorten communicatienetwerken  Intranet  Een communicatienetwerk op basis van internetstandaards, dat alleen voor werknemers toegankelijk is.  Extranet  Een communicatienetwerk op basis van intranetstandaards, dat alleen voor bepaalde gebruiker binnen het bedrijf en zakelijke partners buiten het bedrijf toegankelijk is.  Draadloze technologieën

32 11–32 De invloed van IT op organisaties Geen beperkingen meer door plaats of tijd.Geen beperkingen meer door plaats of tijd.  Samenwerking tussen mensen en teams uit verschillende landen. Vergemakkelijkt het delen van informatie.Vergemakkelijkt het delen van informatie.  Verhoogt efficiëntie en effectiviteit. Verbetert de manier waarop beslissingen en werk in de hele organisatie zijn geïntegreerd.Verbetert de manier waarop beslissingen en werk in de hele organisatie zijn geïntegreerd.  Verhoogt efficiëntie en effectiviteit. Meer druk op de werknemer die voortdurend bereikbaar is.Meer druk op de werknemer die voortdurend bereikbaar is.  Moeilijker om vrije tijd en werk gescheiden te houden.

33 11–33 Communicatievraagstukken in hedendaagse organisaties Communicatie in de internetwereldCommunicatie in de internetwereld  Juridische en veiligheidsproblemen  Ongepast gebruik van e-mail en instant messaging  Verlies van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie al dan niet door opzet van medewerkers of hackers.  Gebrek aan persoonlijke interactie  Communicatie in een virtuele omgeving is niet hetzelfde als persoonlijk contact.  In een virtuele omgeving kan het moeilijk zijn om begrip en samenwerking te bereiken om het werk gedaan te krijgen.

34 11–34 Hedendaagse communicatievraagstukken (vervolg) Kennisbronnen van de organisatieKennisbronnen van de organisatie  Opbouwen van een online informatiebestand waartoe het personeel toegang heeft.  Praktijkgroepen: groepen van mensen die een zorg, een aantal problemen of een passie over een onderwerp delen, en die hun kennis en expertise op dat gebied verdiepen door voortdurend interactie met elkaar te hebben.

35 11–35 Communiceren met klanten Effectief communiceren met klantenEffectief communiceren met klanten  Onderken dat er drie componenten zijn in elk dienstverlenend proces:  De klant  De dienstverlenende organisatie  De individuele geleverde dienst  Ontwikkel een sterke dienstverlenende cultuur door personalisatie van service aan de klant.  Luister actief naar de klant en communiceer op een gepaste wijze.  Zorg dat de dienstverlener de nodige informatie heeft om effectief en efficiënt met klanten om te gaan.

36 11–36 ‘Politiek correcte’ communicatie Gebruik geen woorden die individuen kunnen stereotyperen, intimideren en beledigen.Gebruik geen woorden die individuen kunnen stereotyperen, intimideren en beledigen. Kies zorgvuldig je woorden om boodschappen zo helder en accuraat mogelijk over te brengen.Kies zorgvuldig je woorden om boodschappen zo helder en accuraat mogelijk over te brengen.


Download ppt "Negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Communicatie- en informatietechnologie Hoofdstuk 10 Management."

Verwante presentaties


Ads door Google