De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communiceren Leidinggeven Blz. 53.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communiceren Leidinggeven Blz. 53."— Transcript van de presentatie:

1 Communiceren Leidinggeven Blz. 53

2 Wat is communicatie Het bewust of onbewust overbrengen en uitwisselen van informatie tussen 2 of meer personen. - Verbaal (20%) - Non verbaal (80%) We spreken van een: zender -> boodschap -> ontvanger Communicatie: best belangrijk

3 Communicatieproces 3 Fases: - fase 1: zenden van de boodschap (zender)
- fase 2: ontvangen, begrijpen en accepteren van de boodschap (ontvanger) - fase 3: terugkoppelen (reageren door de ontvanger)

4 Fase 1: zenden van de boodschap
Bestaat uit 2 niveaus - Inhoudsniveau: de letterlijke tekst van de boodschap die wordt overgedragen - Betrekkingsniveau: Dit is het niveau waarop de boodschap wordt overgedragen, de manier waarop dit wordt gedaan. Bijv. Vraag: wil je de deur dicht doen of, toon: doe de deur dicht!

5 Fase 2: ontvangen, begrijpen en accepteren
Als de ontvanger de boodschap niet helemaal heeft begrepen, kan er miscomminicatie ontstaan. Voorkom dit door de taal van de ontvanger te spreken…. Miscommunicatie Wil de boodschap effect hebben, dan zal de ontvanger de boodschap moeten accepteren. Vaak zie je je zaken vooral vanuit je eigen standpunt. Dit noem je je referentiekader. Dit speelt een rol bij het accepteren van de boodschap

6 Fase 3: terugkoppelen De ontvanger kan een boodschap alleen en juist interpreteren als hij: - de inhoud begrijpt (spreekt de taal) - de bedoeling ervan begrijpt Let goed op de ontvanger (non-verbaal) of verbaal) Ontvanger geeft feedback (terugkoppeling) Feedback LSD-Techniek

7 Communicatievormen Interne en externe communicatie
Een- en tweezijdige communicatie Formele en informele communicatie Verbale en non-verbale communicatie

8 Interne en externe communicatie
Intern: leidinggevende met medewekers Etern: Leidinggevende met klanten, leveranciers Je communiceert dus met verschillende groepen mensen, dus met verschillende communicatiedoelgroepen. Met elke groep communiceer je anders.

9 Een- en tweezijdige communicatie
Eenzijdig: een richtings verkeer, leidinggeven spreekt tegen werknemer en werkneme luistert en kan er niet op reageren. Tweezijdig: Wanneer je met een collega een gesprek hebt en collega vraagt je iets en jij antwoord.

10 Formele en informele communicatie
Formeel: Functioneringsgesprek, vergadering Informeel: gesprek met collega over het weer Geruchten en roddels komen uit het informele circuit. Het verschil tussen informele communicatie en een gerucht is dat een gerucht niet te controleren valt en wel tot opschudding kan leiden

11 Roddelen?

12 Verbale communicatie D.m.v. gesproken of geschreven taal, dus door woorden. Twee vormen: - Mondelingen communicatie - Schrijftelijke communicatie

13 Non-verbale communicatie
Commuicatie d.m.v. lichaamstaal. Lichaamstaal is een combinatie van: - Gezichtsuitdrukking - Lichaamshouding (vorm: pictogrammen) - Gebaren

14 Klank

15 Communicatielijnen Verticaal Horizontaal

16 Laterale communicatie lijnen

17 Communicatiemiddelen
Inzet is afhankelijk van de doelgroep! Soorten: - Radio / TV - Computer - telefoon - brieven en boeken - Kranten, tijdschriften, folders

18 Gesprekken op het werk Formeel gesprek: - doel - inhoud (boodschap)
- voorbereiding - tijd en ruimte - tweezijde communicatie - bewust en actief - Stilte

19 Fase in een gesprek Een gesprek kan ingedeeld worden in 4 fasen:
Voorbereiding Organisatie Uitvoering Nawerk

20 Voorbereiding Bepaal eerst het doel van het gesprek!
Wat wil je bereiken met het gesprek? Welke punten worden de kern van het gesprek? Waar onderwerp laat ik buiten beschouwing?

21 Organisatie Technisch deel - Wanneer - Waar - hoeveel tijd
- Schriftelijk of mondelijk uitnodigen Inhoudelijk deel - Wie is mijn gesprekpartner (relatie met hem)? - Hoe verplaats ik mij in de situatie? - Hoe begin je het gesprek - Hoe zou de ander kunnen reageren en hoe reageer ik dan? - Welke afspraken moeten er gemaakt worden

22 Uitvoering van het gesprek
Hoe is de opbouw van het gesprek… - inleiding (kort praatje) - kern (afhandeling gesprekspunten) - Afronding (maak afspraken, zet ze op papier)

23 Nawerk Gespreksverslag Afsprakenlijst
Belangrijk voor archief, doe je dit niet dan is het later ook moeilijk te controleren

24 Gesprekstechnieken Voorbeelden van gesprekstechieken Stilte laten vallen Vragen stellen Feedback geven Negatieve feedback geven Samenvatten


Download ppt "Communiceren Leidinggeven Blz. 53."

Verwante presentaties


Ads door Google